Here, Here

Wie altijd maar weer de mond vol heeft van het woord ‘Here, Here’ of  ‘Christus, Christus’, hoeft daarom nog niet een goede christen te zijn. – De antroposofie wordt vaak verweten, dat ze minder dan de uiterlijke religies over Christus spreekt. Ik zeg dan vaak: Maar er is een oud gebod, dat ook door de christenen erkend wordt, maar waarmee bij het eeuwige praten van de Christus geen rekening wordt gehouden: ‘Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken.’

Dat is een van de tien geboden. Wie voortdurend enkel van de Christus spreekt, zijn naam in de mond bestorven heeft liggen, zondigt tegen de heiligheid van de naam van Christus. Antroposofie wil in alles wat zij doet en is, christelijk zijn. Daarom kan men haar niet verwijten dat zij te weinig van de Christus spreekt, want het bewustzijn dat de Christus leeft, is in alles wat zij brengt. En ze wil niet steeds ‘Here, Here’ op de lippen hebben, ze wil des te meer christelijk zijn, hoe minder ze voortdurend van Christus spreken wil.

Bron: Rudolf Steiner – GA 226 – Menschenwesen, Menschenschicksal und Welt-Entwickelung – Kristiana (Oslo), 21 mei 1923 (bladzijde 113)

http://fvn-archiv.net/PDF/GA/GA226.pdf

Advertenties

2 gedachtes over “Here, Here

 1. walterhebing

  Uit het vorig citaat: “Geesteswetenschap is niet een fantasterij (Duits: Spielerei), is niet zomaar een theorie, maar geesteswetenschap is tegenover de evolutie van de mensheid een werkelijke verplichting.”
  Uit dit citaat:”Antroposofie wil in alles wat zij doet en is, christelijk zijn. Daarom kan men haar niet verwijten dat zij te weinig van de Christus spreekt, want het bewustzijn dat de Christus leeft, is in alles wat zij brengt.”
  Uit mijn leven distilleer ik een andere instelling van mijn geest ten opzichte van de manifestaties van Leven op aarde: Steiner voert in beide citaten oorlog tegen de gevestigde geestelijke orde en die was ten tijde dat Jezus Christus op aarde leefde al niet zuiver, laat staan dat wij er nog iets van oppikken, hoogstens hoe het niet moet, maar niet hoe het wel moet!
  Steiner spreekt in het citaat van gisteren over de evolutie van de mensheid en in dit citaat: Want het bewustzijn dat de Christus leeft, is in alles wat ze brengt.
  Er is namelijk een ouder verbod, waarin het woord Christus niet eens in voorkomt, namelijk: Ik ben de Here uw God, gij zult geen beeld van mij, hetgeen zich, onder de aarde, op aarde en zich aan de hemelen bevindt. De inleiding ertoe luidt: “In den beginne was er het Woord en het Woord was bij God en het Woord is vleesgeworden!”
  Wat ik op aarde meegemaakt heb, is alles behalve het stilstaan bij elke mens waar ook op aarde geboren, als aan het evenbeeld van God en aan zijn gelijkenis geschapen! De balans van mijn menselijke leven op aarde, kan ik binnen een oogwenk opmaken.
  Eckard Tolle schrijft over de kracht van nu, hij gaat in dit betoog voorbij aan de Goddelijke Manifestaties van het leven op aarde, waarvoor elke mens verantwoordelijk voor is, immers Gods aanwijzing is: “Wat Gij voor de minste van mijn schepping gedaan hebt, heb je voor Mij gedaan”! De Hindoeïsten gaan in deze uitspraak zover dat ze elke stap die ze zetten geen worm of insect doodtrappen. Wij(westerlingen) volgen de omgekeerde weg, elk insect of kwetsbaar wormpje, waar we last van hebben verwijderen we met onze Know How producten.
  Met andere woorden: Het Christus bewustzijn is al meer dan tweeduizend jaar geleden op aarde.
  Mijns inziens heeft het leven op aarde geen baat bij de zienswijze van Jezus Christus, zoals zijn zienswijze zoals zijn apostelen het in woorden hebben proberen te vervatten! Het Thomas Evangelie werpt een heel ander licht op de aanwezigheid van Jezus Christus op aarde, dan wat Steiner erover opgetekend heeft!
  Jezus ziet de mens als onderdaan van ’n dag, die meer bewustzijn in zich bergt dan de mensheid op ’n dag vermag, ten opzichte van alles wat is! Met andere woorden: Niet de mens(begin en eindwoord van God) maar elke dag, als toppunt van menselijke aanwezigheid op aarde, pas dan kun je zien, welke dwalingen de mens op aarde geschapen heeft! Over eeuwig praten via Christus heeft geen enkele zin, want ons leven eiken ten koste van elke levensvorm op aarde! Totdat de levensgeest op aarde het welletjes vindt en de menselijke geest op aarde doet verdwijnen. De mens is op aarde en daarover kan de mens niet over twisten, want dat gaat ten koste van zijn aanwezigheid op aarde!
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s