De twee hoofdgedachten van de antroposofie

Alle wetenschap van het verborgene (dit ‘verborgene’ is wat een raar woord, men zou het ook  ‘wetenschap van de geest’ of ‘wetenschap van het bovenzintuiglijke’ of ‘spirituele wetenschap’ kunnen noemen r.v.d.)  moet uit twee gedachten ontspruiten, die in ieder mens wortel kunnen schieten. Voor de beoefenaar van de wetenschap van het verborgene zoals hij hier bedoeld wordt, geven deze beide gedachten feiten weer, die men kan beleven, wanneer men zich van de juiste middelen daartoe bedient. Voor vele mensen betekenen reeds deze twee gedachten hoogst aanvechtbare beweringen, waarover veel te twisten valt, zo al niet iets, waarvan men de onmogelijkheid ‘bewijzen’ kan.

Deze beide gedachten zijn, dat er achter de zichtbare wereld een onzichtbare en voorlopig voor de zintuigen en het aan de zintuigen geketende denken verborgen wereld bestaat, en dat het de mens mogelijk is, door het ontwikkelen van vermogens, die in hem sluimeren, in deze verborgen wereld door te dringen.

Zulk een verborgen wereld bestaat niet, zegt de een. De wereld, die de mens door zijn zintuigen waarneemt, is de enige, die bestaat. Men kan haar raadselen van de wereld uit zelf oplossen. Al kan de mens tegenwoordig nog lang niet alle vragen omtrent het bestaan beantwoorden, de tijd zal wel komen, dat de zintuiglijke ervaring en de daarop steunende wetenschap de antwoorden daarop zal kunnen geven.

Anderen zeggen, dat men niet kan beweren, dat er geen verborgen wereld achter de zichtbare bestaat; maar wel, dat de menselijke kenvermogens niet in die wereld kunnen doordringen. Daaraan zijn grenzen gesteld, die ze niet kunnen overschrijden. Ook al mogen de behoeften van het ‘geloof’ een toevlucht in die wereld zoeken: een ware wetenschap, die zich op met zekerheid vastgestelde feiten baseert, kan zich niet met zulk een wereld bezighouden.

Een derde groep houdt het voor een soort vermetelheid, wanneer de mens door de werkzaamheid van zijn kenvermogens wil doordringen in een gebied, ten opzichte waarvan men van ‘weten’ moet afzien, en zich met ‘geloven’ moet tevreden stellen. De aanhangers van deze mening achten het ongeoorloofd, dat de zwakke mens wil doordringen tot een wereld, die enkel en alleen tot het godsdienstige leven kan behoren.

Ook wordt aangevoerd, dat voor alle mensen een gemeenschappelijk kennen van de feiten der zintuiglijke wereld mogelijk is, maar dat er wat betreft de bovenzinnelijke dingen alleen sprake kan zijn van de persoonlijke mening van de enkeling, en dat men niet van een algemeen geldende zekerheid omtrent deze dingen zou moeten spreken.

Anderen beweren allerlei andere dingen.

Bron:  Rudolf Steiner – GA 13 – Die Geheimwissenschaft im Umriss – Charakter der Geheimwissenschaft (bladzijde 41-42)

Overgenomen uit de vertaling van F. Wilmar – bladzijde 28

Eerder geplaatst 5 september 2011 

5 gedachtes over “De twee hoofdgedachten van de antroposofie

 1. Lees ‘ De verborgen realiteit’ van Brian Greene, theoretisch natuurkundige en hoogleraar aan de Columbia-universiteit. De multiversum gedachte, met verschillende elkaar doordringende wetmatigheden, wetenschappelijk verklaard. En ja – wij zijn met onze zintuigen bijzonder goed aangepast aan ons huidige universum.
  Steiner was zijn tijd zeer, zéér ver vooruit!

  1. Ja, en het meest verbazingwekkende is nog wel dat het merendeel van de zogenaamde wetenschappers Steiner totaal negeren of – in het beste geval – wel eens een paar regels van hem lezen en hem dan durven uit te maken voor een simpele ziel.

 2. Hij werkt niet met wiskundig-natuurkundige modellen, Ridzerd. Maar met zijn helderziende vermogens. Dat zijn de zintuigen waarmee je door het materieel-fysieke universum heen kijkt. Zelf zegt Steiner dat we hem controleren moeten, omdat hij ook fouten kan maken.
  De meeste wetenschappers kunnen zelfs Einstein niet volgen. Ik was een aantal jaren geleden in Dornach toen er toevallig ook een conferentie van de natuurkundige sectie was. Ik liep een mij bekende wiskundeleraar van de vrijeschool tegen het lijf die me vertelde dat ze er wel achter waren dat de kwantummechanica onzin was.
  Het zijn allemaal mensen met hun beperkingen, ook die ‘zogenaamde wetenschappers’ waar jij het over hebt.

 3. Woorden hebben de potentie in zich, dat ze voor elke dimensie van het leven te gebruiken zijn, echter het gebruik van woorden staat de ontwikkeling van de aarde in de weg. Immers in den Geginne was er het Woord en het Woord was bij God! Het Woord was God en is vlees(schepping) geworden.
  Ik heb de afgelopen avond naar een uitzending over zwarte gaten in ons heelal gekeken, de uitzending deed me denken aan het alziend oog van God, Zwarte gaten verslinden alles wat in hun nabijheid is, in wezen zoals kinderen alles, wat ze in hun nabijheid zien. willen betasten en bewegen. Echter onze cultuur zit volgepropt met kind-onvriendelije stoffen, dingen, materialen, gebeurtenissen en woorden.om dit alles te verwoorden.
  Alhoewel Steiner, Jezus als uniek Christen impuls op aarde zag. Gaat hij voorbij aan zijn woorden, namelijk: Gij kleingelovigen meent Gij werkelijk dat Onze vader beter voor de vogels op aarde zorgt dan voor jullie?
  Even later hoorde ik in de uitzending met het oog op morgen John Lennons lied, namelijk:
  Imagine there’s no heaven
  It’s easy if you try
  No hell below us
  Above us only sky
  Imagine all the people living for today

  Imagine there’s no countries
  It isn’t hard to do
  Nothing to kill or die for
  And no religion too
  Imagine all the people living life in peace, you

  You may say I’m a dreamer
  But I’m not the only one
  I hope some day you’ll join us
  And the world will be as one

  Imagine no possessions
  I wonder if you can
  No need for greed or hunger
  A brotherhood of man
  Imagine all the people sharing all the world, you!

  Een heel actueel thema in het Europa van vandaag. Volgens mij wordt ieder mens waar ook ter wereld als eenheid met Godswoord geboren. Maar het kind wordt door deelwoorden ontleed en gedegradeerd tot”n bruikbaar instrument voor onze culturele opvattingen! Op deelgebieden van ons menszijn heeft Steiner veel goeds gebracht, maar weinig om het gebeuren van de dag te doorzien.
  Ik vind hem meer dan Jezus, een geschrift geleerde! Ik neem het hem niet kwalijk, doch ik heb er net zo als bij Jezus mijn bedenkingen bij.
  Tot zover
  Groetjes Walter

 4. rop

  Het onzichtbare en het zichtbare zijn Een. .
  Een mens is een [on]zichtbare wezen afkomstig van twee delen
  Twee delen zijn man en vrouw die samen een Eenheid vormen voor voortplanting
  het onzichtbare is de micro wereld ,de ei en de zaadcel…niet te zien met het blote oog…zo is de wereld van het geestelijke niet te zien met het blote oog… geestelijk is hoe we het verstandelijk met alles materie en geest het benoemen [materie]verstand/geest
  Verstand is materie opgebouwd uit de zaadeicel…de cel blijft in de kern van de materie [verstand wat zetelt in het brein de hersens]als een geest …deze twee zijn dualistisch
  pas als men deze twee dualistische die de vormen vormt zowel in materie en geest .in evenwicht brengt is er weer eenheid .materie zijn de bouwmaterialen uit gesteente ijzer env.. verstand/geest waarin deze het kan bewerken tot vormen [zichtbare\..de geest vormt [on]zichtbare bouwvormen .en brengt het naar het zichtbare, de geest is dan in evenwicht met het verstand en materie en geest.. zo word het [on] zichtbare Een.
  onzichtbare zijn beelden die in de cel aanwezig zijn maar zijn op weg naar de volmaaktheid van de mens..in de kern is het wat men goddelijk kan noemen er is een kern in de geest die de vonk is van alles ..de goddelijke vonk.. waaruit materie verstand geest uit is geboren..in den beginne ,,,de bigbang ,is de vonk geweest en dat dreunt door in alles ..materie en geest twee delen en toch Een
  valt de mens weg is er geen god materie geest meer want de mens is zelf het goddelijke en benoemt alles…dus laten we zuinig zijn op onze soort …Mens… alleen daar kan Het goddelijke in leven, geen Mens meer geen God meer …geen Engelen meer env Niets meer om maar ook Iets te benoemen…geen herkenning meer …Het leven valt dan terug naar het dierenrijk…

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s