Slaven van het verleden, meesters van de toekomst

Met betrekking tot karma staat aan de creditzijde alles wat de mens aan goeds, verstandigs, waars en juist gedaan heeft, aan de debetzijde alles wat hij aan slechts en dwaas gedaan heeft. Het staat hem op elk moment vrij om nieuwe posten in het karmische levensboek in te voeren. Daarom moet men nooit geloven dat in het leven een onveranderlijke wet van het lot overheersend zou zijn. De vrijheid wordt niet beïnvloed door de wet van het karma. En daarom moet u bij de karmawet evenzeer aan de toekomst denken als aan het verleden. We dragen in ons de gevolgen van daden in het verleden, en we zijn de slaven van het verleden, maar de meesters van de toekomst. Willen wij die goed vormgeven, dan moeten we zo gunstig mogelijke posten in het levensboek brengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 99 – Die Theosophie des Rosenkreuzers – München, 31 mei 1907 (bladzijde 78)

5 gedachtes over “Slaven van het verleden, meesters van de toekomst

 1. cisca

  ……..de vrijheid wordt niet beinvloed door de wet van het karma………
  Deze zin alleen al is fascinerend en spoort aan tot een diepgaand onderzoek.
  En dat kan in eerste instantie slechts bij jezelf beginnen.
  Binnen de wet van het karma is er namelijk DE VRIJHEID, tw de keuze-mogelijkheid, het grootste goed van de mens.
  Ook aanvaarding is een keuze.
  Vanzelfsprekend en begrijpelijk zal er de aanmerking zijn dat de praktijk van het leven in sommige gevallen nauwelijks te rijmen valt met het begrip vrijheid.
  Als ik omzie en bekijk en doordenk en doorvoel wat achter me ligt – en dat is naar “aardse” maatstaven niet gering – dan voel ik me, hoe zal ik dat zeggen, “her-vormd” door de gebeurtenissen en mijn ervaringen.
  Treffend zegt Rudolf Steiner: meester van de toekomst; ik zwak dit wat af en zeg dat ik steeds probeer naar mijn bewust ZIJN verder te gaan.
  Cisca

 2. Ja hoor! Er is een Nederlandse vertaling :’Oud karma en nieuw karma’ ‘De poort van de maan en de poort van de zon’ door Mansje Zijlma-Jansen.
  Het is een afzonderlijke uitgave GA nr. 240 bij Vrij Geestesleven Zeist.
  Rita Vervoir

 3. Het probleem wat ik met dit Steiner citaat heb, is dat Steiner wel de woorden: goed/dwaas, waar/onwaar, juist/dwaas, in de mond neemt maar er stechts via ingewikkelde teksten er inhoud aan geeft.
  Jezus zegt het anders: Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Heb U naaste lief zoals je jezelf lief hebt. Geef eenieder wat hen toekomt. Hoe anders zijn/worden we opgevoed, niet het Zijn van een kind wordt ontplooid. maar wat ’n kind kan worden binnen de eisen die onze maatschappij aan hun stelt.Namelijk met zo’n min mogelijk moeite zoveel mogelijk binnenhalen, van diploma’s tot andere materiele bezittingen.
  Ik vraag me af of een individueel Karma op aarde wel te ontwikkelen valt, immers de aarde is doorspekt met manifestaties van vermaterialiseerde spiritualiteit! Van oeroude tempels tot de modernste auto.Van pijl en boog tot atoombom, van een zaadje zaaien tot klonen van het resutaat ervan. Hij (Jezus) zei tegen hen: ‘Pas op, hoed je voor iedere vorm van hebzucht, want iemands leven hangt niet af van zijn bezittingen, zelfs niet wanneer hij die in overvloed heeft.’ En hij vertelde hun de volgende gelijkenis: ‘Het landgoed van een rijke man had veel opgebracht, en daarom vroeg hij zich af: Wat moet ik doen? Ik heb geen ruimte om mijn voorraden op te slaan. Toen zei hij bij zichzelf: Wat ik zal doen is dit: ik breek mijn schuren af en bouw grotere, waar ik al mijn graan en goederen kan opslaan, en dan zal ik tegen mezelf zeggen: Je hebt veel goederen in voorraad, genoeg voor vele jaren! Neem rust, eet, drink en vermaak je. Maar God zei tegen hem: “Dwaas, nog deze nacht zal je leven van je worden teruggevorderd. Voor wie zijn dan de schatten die je hebt opgeslagen?” Zo vergaat het iemand die schatten verzamelt voor zichzelf, maar niet rijk is bij God.’ (Lucas 12 : 15-21)
  Met duizenden vluchten mensen uit onze voormalige kolonieén, waar we nu onze bommen droppen, om hun heil te zoeken in het Fort Europa, Waar volop eten, drank, vermaak en rust is, althans was tot 11 september 2001.
  Sindsdien is de mensheid in een stroomversnelling van geweld gekomen, die via allerlei aanslagen in Europa onlangs Parijs bereikt heeft en nu een bedreiging voor de hoofdstad van Europa(Brussel) is.
  En Jezus zei: Zalig de armen van geest, want van hun is het Koninkrijk der hemelen” (Mat.5:3). “Zalig de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde beërven” (Mat.5:5).
  Ik zie deze uitspraak van Jezus als een uitnodiging voor de mens om niet teveel na te denken, maar het leven zachtzinnig te leven en voor mijn gevoel heeft hij gelijk. Echter sinds hij op aarde geweest is zijn er zoveel krachten en machten door de mens tot ontpooiïng gebracht om het geschenk van God(het aartsparadijs) maar niet als verantwoordelijk Rentmeester ervan, te hoeven aksepteren.
  Slaven uit het verleden, meesters van de toekomst! Is een kreet! Niet meer dan dat, want de mens is nog niet eens in staat, om te begrijpen en te verwerken wat ’n dag aan de aarde biedt, laat staan dat een slaaf, meester van de toekomst zou kunnen zijn of worden. Plastisch uitgedrukt: God is alleen maar zijn, geen verleden of toekomst. De Vrije Scholen herhalen elk jaar maar weer de rituelen rond Kerstmis, waarom eigenlijk?
  Het paradijsverhaal zou toch allang ontwikkeld behoren te zijn, tot één bewustzijn(geest) de geest der mensheid. Ik heb het paradijs verhaal slaafs in de schoolbanken moeten aanhoren en heb als kind met mijjn vrienden en vriendinnen, in een aardsparadijs vertoeft, wat ik moest beschermen tegen indringers(Boswachters, politie, parkbeheerders, bezorgde moeders) en tegen opdringers{projektontwikkelaars, grondbeziiters, enz.) die onze paden versperdde met prikkeldraad en/of hekken om de harmonie in ons kinderlijk zijn op aarde, bewust of onbewust te verstoren.
  Vrijheid kan alleen beleefd worden binnen verbondenheid! Met andere woorden: Waar je hart zich mee verbonden weet, ligt ook je gewin of verlies. Mijn hart is verbonden met kinderen en weet dat ik het verlies als ik deze verbondenheid te snel verwoordt, immers de praktijk van het leven heeft geen invloed op het menselijk gedrag of het moet met geweld gepaard gaan, zoals nu in Parijs gebeurd is en mogenlijk ook in Brussel plaats zal vinden. En wie of wat lijdt eronder?
  Tussen slaaf en meester zit geen tijdsverschil. Tijd heeft ook geen funktie in het eeuwig leven, het is hooguit een terras waar de mens even vertoeven kan.
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s