Wie roept het hardst: Er bestaat geen duivel? – Het is degene die het meest van hem bezeten is

Wie roept het hardst: Er bestaat geen duivel? – Het is degene die het meest van hem bezeten is. Want de geest die wij Ahriman noemen, heeft er de allergrootste interesse in dat zijn bestaan verloochend wordt door degenen die het meest van hem bezeten zijn. ‘Van de duivel merkt het volk niets, zelfs niet wanneer hij ze bij de kraag heeft.’ Dat is een ernstige maya, niet aan Ahriman te geloven, want hij heeft iemand het allermeest bij zijn nekvel, als men niet aan hem gelooft, daardoor geeft men hem de allergrootste macht over iemand.

Zodat men fout oordeelt, als er materialisten komen die de duivel beschimpen en men zegt: ‘Die bestrijden de duivel.’ – Nee, een materialistisch-monistische vergadering die de duivel verloochent en uitscheldt, is erop ingesteld (Duits: dazu eingerichtet) om de duivel op te roepen. En veel meer als de oude heksen het gedaan zouden kunnen hebben, roepen de moderne materialisten de duivel op, veel, veel meer! Dat is de waarheid en het andere is de Maya. Daarom moeten we ons aanwennen om anders te leren oordelen. En degene die naar een monistische bijeenkomst gaat, die materialistisch is gericht, zegt een onwaarheid als hij zegt: ‘Die mensen bevrijden de mensen van de duivel.’ – Hij zou moeten zeggen: ‘Nu ga ik naar een samenkomst waar de duivel met alle instrumenten die de mensen hebben in de mensheidscultuur wordt opgeroepen.’

Bron: Rudolf Steiner – GA 150 – Die Welt des Geistes und ihr Hereinragen in das physische Dasein – Augsburg, 14 maart 1913 (bladzijde 27)

Een gedachte over “Wie roept het hardst: Er bestaat geen duivel? – Het is degene die het meest van hem bezeten is

 1. walterhebing

  Het duister van de materie heeft in samenwerking met het licht van de zon, het leven op aarde gebaard, wat via mineralen, planten, dieren tot de mens is geëvolueerd. Er zijn mensen die zich “verlicht’ voelen op aarde, het ene deel op materialischtische(Arhimaanse) wijze, de andere deel op geestelijke(Luciferische) wijze, beide delen gedragen zich, alsof ze geen deel uitmaken van het leven op aarde! Er zijn ook mensen die sociaal bewogen zijn en zich om het leven op aarde bekommeren.
  Het zijn juist deze mensen, die het nu zo moeilijk op aarde hebben oa. ik, ik ben in Nederlander geboren en sta ben als Nederlander op aarde ten boek gesteld. In die zin ben ik erfgenaam van het Nederlands Karma, wat in het verleden opgebouwd is, wordt en nog wordt opgebouwd!
  Aan kinderen wordt altijd gevraagd: “Wat wil je worden?” Er wordt nooit gevraagd wie je in werkelijkheid bent! Nederland heeft al methode’s ontwikkeld om kinderen te screenen op hun bruikbaarheid/inzetbaarheid, alvorens ze in Nederland geboren worden, om ze vervolgens niet toe te laten in Nederland.
  Soms biecht ik mijn Nederlandsschap op in andere culturen, vaak begin ik dan met de zin: “Ik ben lid van het meest roofzuchtigste volk der aarde!” Men vraagt dan soms: “Hoe bedoel je dat?” Nou ons volk, roofde op zee(Piraten), onder de zee(vissers), over de zee(kolonisten) en van de zee(landwinners). De drie eerste ondeugden heeft het Nederlands volk geen windeierenen gelegd, maar zijn nu wereldwijd aan banden gelegd. De laatste ondeugd van het Nederlands volk wordt overal ter wereld geimplanteerd, de palm eilanden voor de kust van Dubai is er een “goed” voorbeeld van!? Dit alles ter verduidelijking van het Nederlands Arhimaans Rijk op aarde.
  Het Nederlands Luciferisch Rijk op aarde is wat moeilijker in beelden uit te drukken, immers ik maak er zelf actueel deel van uit! Het Luciferisch gebeuren grijpt dieper op het zijn van de mens in en blijft min of meer onder de oppervlakte van het Nederlands Bewustzijn! Eindhoven is er een goed voorbeeld van, het is nu weer de stad van verlichting, wat het in het verleden ook was. Echter er was een periode van diepe duisternis! Steiner splitst het Goddelijk Woord op in materiëel en immateriëel zijn, terwijl de mens, juist de kroon vormt van het van materieel en immaterieel zijn. Dat hij/zij zich daarvan niet bewust is, doet de noodzaak herrijzen om kinderen te verwekken, met alle gevolgen van dien. Immers kinderen schouwen het gebeuren op aarde anders dan hun ouders, Zowel Arhimaanse als Luciferische manifestaties hebben zich door de eeuwen heen zich op aarde gevestigd en ik vind dat kinderen, zonder begeleiding zich behoren te nestelen waar ook op aarde! Dat gebeurd nu alwel mondjesmaat, maar het zou mondiaal moeten gebeuren, om de mens van de ondergang te redden!
  Of men vanuit het materialistische geest of vanuit een ideële geest ’n kind opvoedt of toeroept, beide gaan voorbij aan het werkelijk zijn van ’n kind.
  Gibran Kahlil verwoordt het zo:
  Je kinderen zijn je kinderen niet.
  Zij zijn de zonen en dochters van ’s levens hunkering naar zichzelf.
  Zij komen door je, maar zijn niet van je,
  en hoewel ze bij je zijn, behoren ze je niet toe.
  Je mag hen je liefde geven, maar niet je gedachten,
  want zij hebben hun eigen gedachten.
  Je mag hun lichamen huisvesten, maar niet hun zielen,
  want hun zielen toeven in het huis van morgen,
  dat je niet bezoeken kunt, zelfs niet in je dromen.
  Je mag proberen gelijk hun te worden, maar tracht niet hen aan jou gelijk te maken.
  Want het leven gaat niet terug,
  noch blijft het dralen bij gisteren.
  Jullie zijn de bogen, waarmee je kinderen als levende pijlen worden weggeschoten.
  De boogschutter ziet het doel op de weg van het oneindige,
  en hij buigt je met zijn kracht opdat zijn pijlen snel en ver zullen gaan.
  Laat het gebogen worden door de hand van de boogschutter
  een vreugde voor je zijn:
  want zoals hij de vliegende pijl liefheeft,
  zo mint hij ook de boog die standvastig is.”
  Met andere woorden: Kinderen wijzen ons de weg naar eeuwig leven, onderweg zullen de natuurlijke manifestaties zich voor ons ontwaren.
  Tot zover
  Vriendelijke Groet
  Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s