De gulden regel

De gulden regel der ware occulte wetenschap: Wanneer gij één stap voorwaarts tracht te doen ter bereiking van kennis omtrent de verborgen waarheden, doe dan terzelfder tijd drie stappen voorwaarts tot vervolmaking van uw karakter.

Bron: Rudolf Steiner – GA 10 – Wie  erlangt man Erkenntnisse der höheren Welten (bladzijde 67)

Vertaling overgenomen uit een oude vierde druk van uitgeverij Vrij Geestesleven (bladzijde 57 – jaar van uitgave staat er niet in)

Eerder geplaatst op 19 juni 2011 

Een gedachte over “De gulden regel

 1. walterhebing

  Ik vind dit citaat, een nogal verwarring gevend citaat!
  Eerst Wikipedia over karakter: Met het karakter of inborst wordt meestal de combinatie van vaste innerlijke eigenschappen (karaktertrekken) van een persoon bedoeld. Deze combinatie onderscheidt de ene persoon van de andere en bepaalt hoe een persoon met bepaalde dingen omgaat. Men heeft het bij karaktertrek dan ook over min of meer stabiele eigenschappen, die moeilijk te veranderen zijn, dikwijls pas na intensieve en volgehouden training of therapie. Daardoor onderscheidt de karaktertrek zich van de gewoonte. Dit is dan meer een aangeleerde manier van reageren op zijn omgeving, die men weer kan afleren.Van invloed op het karakter zijn ‘opgedane ervaringen’, die samen met het karakter bepalend zijn voor uitingen (karakter plus input is output).
  En dan de zeven doodzonden: De eigenschappen die beschouwd worden als de zeven doodzonden kunnen als volgt worden beschreven: Hoogmoed is een opgeblazen eigendunk in vergelijking met God en anderen en een bewuste negering van de eigen gebreken. Afgunst is een ongezond verlangen naar andermans bezittingen, vermogens of status. Vraatzucht is een overmatige overgave aan het genot van voedsel en drank. Begeerte is een extreem verlangen naar seksuele en sensuele bevrediging. Woede manifesteert zich in razende en tierende buien als gevolg van een intolerantie ten opzichte van anderen. Hebzucht is een onverzadigbaar verlangen naar materiële goederen. Luiheid is een bijna pathologische laksheid die de productiviteit en de goede gezondheid in de weg staat.
  Mijn vraag aan Steiner zou zijn, als hij nog geleefd had: Welke karakter/trek zou ik volgens jou moeten ontplooien, om verborgen waarheden te kunnen opsporen en ze ook te kunnen verdragen?
  Volgens Widipedia wordt ’n karakter gevormd door erving en opgedane ervaring tijdens het Leven. In wezen promoot Steiner ook deze construktie, want levenservaringen zijn voedsel voor de bovenzinnelijke wereld, met dit verschil dat erving iets anders is dan bovenzinnelijk schouwen!
  Mijns inziens is de mens op aarde om het leven op aarde in “goede” banen te leiden en zich niet af te laten leiden door kunstlicht! Laat nu juist het kunstlicht de regie over het menselijk leven op aarde hebben. Immers luiheid wordt van alle kanten gepromoot, zelfs ook door Steiner, je hoeft geen Anthroposoof in woord en/of daad te worden als je er maar in geloofd! Hij onderbouwde het met een schoenmaker, het lijkt een onnozele onderbouwing, maar bevat een hele container van begripsverwarring. Niet iedereen hoeft schoenmaker worden,. want dan krijgen we een overvloed van schoenen op aarde!
  Volgens mij werkt het andersom, als elke mens zich als God op aarde zich gedraagd, heeft men de bovenzinnelijke wereld niet nodig!
  In wezen het hoogmoedige van de mens, hij schept zichzelf een wereld los van Leven op aarde, wat uit meer bronnen ontstaan is, dan alleen maar de bovenzinnelijk denkende/schouwende mens.
  Tot zover
  Groetjes Walter

  uiheid nu juist het meest gestimuleerd in onze samenleving. Aan luiheid wordt ook het meest verdient!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s