Talenten/Reïncarnatie/Karma

De meeste voorstellingen die we ons gewoonlijk over reïncarnatie en karma vormen berusten op een dwaling. U zult ongetwijfeld wel eens hebben meegemaakt dat een antroposoof een ander mens, die bijvoorbeeld goed kan rekenen, ontmoet, en zich dan gemakkelijk de voorstelling vormt dat die ander in de vorige incarnatie een goed rekenaar is geweest. Helaas stellen antroposofen die zich als zodanig onvoldoende hebben ontwikkeld vaak op deze manier incarnatiereeksen op. Er wordt dan eenvoudig aangenomen dat de vorige incarnatie te vinden is doordat men de talenten die in de huidige incarnatie te voorschijn komen ook zal moeten aantreffen in de voorafgaande of wellicht meerdere voorafgaande incarnaties.

Deze manier van speculeren is buitengewoon ondeugdelijk. Gewoonlijk zit men er dan naast, want de werkelijke waarnemingen met de middelen van de geesteswetenschap laten meestal precies het omgekeerde zien. Bij mensen die bijvoorbeeld in de vorige incarnatie goede rekenaars, goede wiskundigen waren, zien we dat ze in de huidige incarnatie geen wiskundige begaafdheid vertonen, die ontbreekt geheel. En wie wil weten welke gaven hij in de vorige incarnatie hoogstwaarschijnlijk had – ik wijs er op dat wij nu het gebied van de waarschijnlijkheid betreden – wie wil weten welk vermogen tot intelligentie, kunstzinnigheid, enzovoort hij in de vorige incarnatie heeft gehad, doet er goed aan om na te gaan waartoe hij in deze incarnatie het minst geschikt is, welke gaven het minst ontwikkeld zijn. Als dat duidelijk is geworden, zal blijken waarin men in de vorige incarnatie waarschijnlijk heeft uitgeblonken, op welk gebied men in het bijzonder begaafd was. Ik zeg ‘waarschijnlijk’, omdat deze dingen enerzijds vaak waar zijn, maar anderzijds dikwijls door andere dingen doorkruist worden.

Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat iemand in de vorige incarnatie een bijzondere wiskundige begaafdheid had, maar vroeg is gestorven, zodat deze wiskundige begaafdheid zich niet volledig heeft kunnen verwerkelijken; hij zal dan in zijn volgende incarnatie weer met een wiskundige begaafdheid geboren worden – en deze incarnatie zal zich dan als een voortzetting van de vorige voordoen. De jong gestorven wiskundige Abel zal in zijn volgende incarnatie ongetwijfeld met een sterke wiskundige begaafdheid geboren worden. Als een rekenaar daarentegen heel oud is geworden en zijn begaafdheid zich heeft uitgeleefd, zal de bewuste persoon in zijn volgende incarnatie bepaald dom zijn op het gebied van de wiskunde. Zo ken ik iemand die zo weinig wiskundig begaafd was, dat hij als schooljongen getallen eenvoudigweg haatte. Alleen doordat hij voor andere vakken bijzonder goede rapportcijfers kreeg kon hij de school doorlopen. Dat kwam doordat hij in de vorige incarnatie een bijzonder goed wiskundige was geweest.

Als men hier verder op ingaat blijkt het volgende. Waar men zich in een incarnatie op toelegt, dat wil zeggen wat men niet alleen uiterlijk maar ook innerlijk als beroep uitoefent, dat gaat in de volgende incarnatie over in de opbouw van de organen. Als men bijvoorbeeld in een incarnatie een bijzonder goed wiskundige is geweest, neemt men dat wat men zich eigen heeft gemaakt aan beheersing van getallen en wiskundige figuren mee naar een volgende incarnatie. Het wordt dan verwerkt in een bijzonder gedifferentieerde vorming van de zintuigen, bijvoorbeeld van de ogen. Mensen die een goed gezichtsvermogen hebben, ontvangen deze zorgvuldige ontwikkeling van de oogvormen doordat ze in de vorige incarnatie in vormen gedacht hebben, en dit denken-in-vormen hebben meegenomen. In de tijd tussen dood en nieuwe geboorte hebben zij de vormgeving van hun ogen op bijzonder verfijnde wijze verzorgd. De wiskundige begaafdheid is dan in het oog overgegaan en leeft zich niet meer als zodanig uit.

Een ander geval dat occultisten bekend is, is dat van een individualiteit die heel intens in architectonische vormen leefde. Wat deze persoon daar beleefde, vormde zich om tot innerlijke zielekrachten en werkte uiterst gedifferentieerd het gehoororgaan uit. Zo werd deze individualiteit in de volgende incarnatie een groot musicus. Niet een groot architect, want de belevingsvormen die bij de architectuur hoorden, werden tot orgaanopbouwende krachten, zodat er niets overbleef dan een zeer sterke muziekbeleving.

Als wij de allerdomste kanten van ons wezen ontdekken, kunnen deze ons vrijwel zeker op het spoor brengen van de dingen waarin wij in de voorafgaande incarnatie hebben uitgeblonken. Hier blijkt dat het voor de hand ligt om juist deze dingen van de verkeerde kant aan te pakken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 135 – Reïncarnatie en karma – Berlijn, 23 januari 1912 (bladzijde 14-16)

Overgenomen uit de Nederlandse vertaling door H. Beran-Muller van Brakel: Reïncarnatie en Karma (bladzijde 12-15) – Uitgeverij Vrij Geestesleven 1981

Eerder geplaatst op 7 juni 2011

Advertentie

8 gedachtes over “Talenten/Reïncarnatie/Karma

 1. henri

  In welke zintuigen of organen zou dan overgaan als iemand heel sterk is geweest in geesteswetenschappelijke studie of occultisme of bijv iemand die heel sterk is in bijv talen en schrijverij ?
  In de voorbeelden gaat het over de uitwendige zintuigen , het oog, het oor waarschijnlijk spelen ook de innerlijke zintuigen hier ook in mee , ik herinner mij niet direct of Steiner daar ergens ook iets van gezegd heeft .

 2. walterhebing

  Ik vind dit citaat van Steiner een raar verhaal in de contekst van ons menszijn en eventueel onze mens wording! Mijn kinderen rekenen niet meer, ze pakken hun telefoon en toetsen de rekenformule gewoon in. Het liefst lopen ze ook niet, liever namen ze voorheen de fiets en nu de auto.
  Voor wie of wat zijn al deze technieken ontwikkeld? Wil je nu een huis, de 3 D printer, print dat wel even, dit alles hebben we ontwikkeld om op aarde makkelijker te kunnen vertoeven. Maar wie is we? Als kind groef ik met mijn vrienden kampen, waar we onze schatten, snoepgoed, limonade en kaarsjes bewaardden, maar al snel, werden ze leeg geroofd en vernield! Als kind had ik een hele klus om mijn vriendjes te testen op betrouwbaarheid, wat uiteindelijk tot uitkomst had, dat van de twintig vriendjes er maar drie betrouwbaar waren, wat inhield dat we de overige moesten blinddoeken om ons kamp te vrijwaren van roof en/of vernieling! En in wezen is dat nu nog zo, mensen roven, stelen en vernielen onderling, de mede doorhenzelf opgebouwde creaties. Als kind had ik er al moeite mee, maar nu heb ik er nog meer moeite mee, immers de aarde is ons kamp en bevat alle schatten voor ons leven! Echter we staan toe deze te laten leegroven of vernielen door onze medebroeders op aarde, voor een zogenaamd hoger doel! Wat dat doel precies inhoudt, heb ik van Jezus enigzins begrepen, maar bij Steiner herken ik niets van ’n doel! Mijns inziens manifesteert de Goddelijke Gedachte zich hier op aarde, via mineralen, planten, dieren en vrouwen! Maar mannen beroven ze van hun plek in de Goddelijke Gedachte(zonlicht) en laten er hun fantasiën(maanlicht) er op los! Onze kinderen nemen dat gedrag gewoon over, niet wetend welk gevolg dat kan/of hebben/heeft?
  We zijn door de evolutie van de natuur op aarde terrecht gekomen, als bewustzijn van al het leven op aarde, het is nu een zwakte bod van de man, om op aarde van alles te gaan ondernemen om ’n vrouw te imponeren! Anderzijds is het van de vrouw een zwakte bod om de man te imponeren met de vrucht van haar schoot! Beide gaan voorbij aan werkelijk op aarde zijn, noch de mannelijke creaties, noch de vrucht van ’n vrouweliijke schoot kan een oplossing bieden voor het dilemma tussen Goddelijke Gedachte en de mannelijke gedachte.Voor mijn gevoel ontvlucht de man de kern van de Heilige Geest op aarde en de vrouw offert haar geest op, ten gunste van de vrucht van haar schoot! Ik zie mijn moeder nog vol ijver de knopen van het militair costuum van mijn zeven jaar oudere broer poetsen. Wat een dwaling van haar geest en zorg voor het leven op aarde!
  Geen enkele incarnatie of een kind op aarde zetten is meer nodig als het vrouwelijk geslacht opkomt, waarvoor het geboren is, namelijk: De zorg voor het leven op aarde en het mannelijke erin de weg te wijzen!
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s