De oorlog van allen tegen allen

We gaan een tijd tegemoet waarin, zoals ik onlangs heb aangegeven, de mensen zullen begrijpen wat het atoom in werkelijkheid is. Het zal worden doorzien dat het atoom niets anders is dan gestolde elektriciteit.  De gedachte zelf bestaat uit dezelfde substantie.

Men zal inderdaad zo ver komen, nog voor de vijfde cultuurperiode (1413-3573 na Chr.) ten einde loopt, dat men in staat zal zijn op het atoom in te werken. Als men eerst de connectie van de materie tussen de gedachte en het atoom kan begrijpen, dan zal men spoedig  begrijpen hoe men het atoom kan beïnvloeden. En niets zal meer voor bepaalde soorten van uitwerkingen gesloten zijn: Ik zal hier kunnen staan en onopgemerkt op een knop, die ik in mijn broekzak draag, kunnen drukken om een object op een verafgelegen afstand, bijvoorbeeld in Hamburg, op te blazen, zoals u nu al draadloos kunt telegraferen, doordat u hier  een golfbeweging produceert en die op een bepaalde andere plaats tot uitdrukking kunt brengen. Dat zal kunnen optreden in de tijd, wanneer de occulte waarheid dat gedachte en atoom uit dezelfde substantie bestaan, in het praktische leven zal zijn doorgevoerd.

Het is onmogelijk voor te stellen wat er in zo’n geval zou gebeuren, als de mensheid dan niet tot onbaatzuchtigheid zou zijn gekomen. Alleen door het verwerven van onzelfzuchtigheid zal het mogelijk zijn de mensheid van de rand van de vernietiging  te weerhouden. De ondergang van ons tegenwoordige aardetijdperk zal teweeggebracht worden door het gebrek aan moraliteit. Het Lemurische aardetijdperk is door vuur ten onder gegaan, het Atlantische door water; het onze zal ten onder gaan door de oorlog van allen tegen allen, het kwaad, door de strijd tussen de mensen onder elkaar. De mensen zullen zich zelf in onderlinge gevechten vernietigen. En het troosteloze zal zijn – troostelozer dan andere soorten van ondergang -, dat de mensen zelf de schuld daaraan zullen dragen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 93 – Die Tempellegende und die Goldene Legende – Berlijn, 25 december 1904 (bladzijde 122-123)

Advertentie

18 gedachtes over “De oorlog van allen tegen allen

 1. Anoniem

  Misschien een natuurramp van ongekende omvang (wellicht veroorzaakt door hjaar ongeorloofd hanteren van haar vindingen) kan m.i. de mensheid nog tot bezinning brengen, kan de aarde zuiveren.
  En van een andere kant bezien: laten we ons werkelijk realiseren dat onze “opbouwende” gedachten een ongekende kracht bezitten die wij op de “strijd” kunnen loslaten.
  Een overweging na een nacht waarin de tijd werd gemanipuleerd, door ingrijpen van de mens!!
  Cisca

  1. Ja en Nee…

   Nee wat betreft de natuurrampen. Ik heb net het boekje “Achtergronden van de Olieramp”: Gesprekken met natuurwezens, uit.
   Nearchus: Assen, 2014. ISBN: 9789073310872

   Dat gaat over de veroorzaakte olieramp in 2010 in de Golf van Mexico waarbij 800 000.000 liter olie in zee stroomde, en daarmee een van de grootste natuurrampen veroorzaakt door mensen.

   De natuurwezens laten daarin weten dat de gevolgen verstrekkend zijn, en dat we ook hier in Europa daar het e.a. van gaan merken. En daarbij laten ze ook weten dat ze zich niet passief zullen toe kijken maar in verzet komen, en dat er nog grotere natuurrampen zullen volgen. De gesprekken die gevoerd worden met Wolfgang Weirauch van Flensburger Hefte, tegen hem wordt er gezegd dat hij dat nog gaat mee maken.

   Die natuurrampen worden dus door ons zelf opgewekt omdat we tamelijk ondoordacht, onbezonnen, onbezield, onbewust, over deze Aarde rondstampen..

   Ja wat betreft de bewuste gedachtenkracht, diezelfde natuurwezens geven daarmee aan dat positieve gedachten helend werken aan het herstel van de levenskrachten in het gebied. 2 specifieke gebeden (1 voor Moeder Aarde, en 1 voor Noord-Amerika) geschreven door de natuurwezens en door Verena Staël von Holstein zeg maar, vertaald voor ons mensen, kunnen door ze uit te spreken, door ons mensen, helend werken.

 2. Er is binnen onze geesteswetenschap al heel lang op gezinspeeld dat er wordt aangestuurd op de oorlog van allen tegen allen- u vindt dit ook omschreven in de voordrachtencyclus over de Apocalyps.(1908 red.) Van NU (hoofdletters door auteur) af aan moeten wij dit volstrekt als zeer, zeer ernstig en veelbetekenend opvatten. Uit Luciferisch verleden, Ahrimanische toekomst.

 3. cisca

  Wanneer de mens (bewust of onbewust) het “gebied” van de Geest is genaderd of gedeeltelijk heeft betreden (ik bedoel hier dus de fasen geestzelf, levensgeest, geestmens) is hij, hoe gering ook in aantal, door zijn gedachten en zijn ZIJN, in staat dat wat voorzegd, voorspeld is ten geode te keren.
  Het “goddelijke” vervult en ontbindt de wet op nog niet gekende manier.
  Ik zou hierbij nog willen wijzen op de schitterende meditatie in dichtvorm van Angelus Silesius. middeleeuws mysticus:

  Gott ist so viel an mir, als mir an ihm gelegen.
  Sein Wesen helf ich ihm, wie er das meine hegen.

  Ich bin so gross als Gott, er ist so klein
  Er kann nicht ueber mich, ich unter ihm nicht sein.

  Gott wohnt in einem Licht, zu dem die Bahn gebricht,
  Wer es nicht selber wird, der sieht ihn ewig nicht.

  Gott ist in mir das Feuer, und ich in ihm der Schein
  Sind wir einander nicht ganz inniglich gemein?

  Gott liebt mich ueber sich; lieb ich iihn ueber mich
  So geb ich ihm so viel, als er mich gibt aus sich.

  In Gott wird nichts erkannt, er ist ein einig Ein
  Was men in ihm erkennt, dass muss man selber sein.

  Gott ist noch mehr in mir als wann das ganze Meer
  In einem kleinen Schwamm ganz und beisammen waer!

  Cisca

  1. Potverdorie, Michel, wat een knoert van een fout. Dit overkomt me niet vaak. Maar het bewijst maar weer dat je mijn citaten goed leest, waar ik uiteraard zeer blij mee ben.

   1. Nog sterker, Ridzerd: ik maak elke maand gebruik van jouw citaten om er één uit te kiezen die dan in Motief op bladzijde 3 komt te staan als het citaat van de maand van Rudolf Steiner. Ik zet er alleen nooit bij dat jouw citatensite eigenlijk mijn bron is en dat ik daardoor tot de mooiste en gevarieerdste citaten uit het verzameld werk van Steiner kom… dus bij dezen wil ik jou bedanken en eer bewijzen!

   2. O, geweldig leuk, Michel, dat wist ik niet want ik heb geen abonnement op Motief.
    Je zult het wel druk hebben, maar als je nog tijd hebt, moet je ook de Engelstalige Steiner citatensite in de gaten houden, want daar plaats ik de laatste tijd soms wel citaten die niet op de Nederlandse site staan. Dat dank ik aan een antroposoof uit Libanon die mij vaak hele goede citaten stuurt. Hij vertaalt ook wel citaten voor mij naar het Engels. Hij kan weliswaar geen Nederlands en Duits, maar ik maak zelf krakkemikkige vertalingen met behulp van Google en die corrigeert hij dan, want hij kan heel goed Engels. Hij wil zijn naam er niet bij hebben, daarom staat er bij zijn vertalingen altijd Anonymous translator.

   3. Op Facebook worden je Engelstalige citaten in verscheidene facebookgroepen en ook via persoonlijke accounts door mensen onderling gedeeld en soms ook doorgesproken. Maar dat zal je denk ik zelf ook al hebben vastgesteld, Ridzerd.

   4. Ik had wel gezien dat sommige citaten op Facebook gedeeld worden, John, dat citaat War of All against All maar liefst 122 keer, maar verder heb ik geen idee welke Facebooksites en ook niet wat er wordt doorgesproken.
    Het citaat Maeterlinck/Steiner van 19 oktober heb ik van jou gekregen via een reactie op een blog. Dit is nu een voorbeeld van een citaat dat wel op de Engelse citatensite is verschenen, maar nog niet op de Nederlandse en de Duitse. Overigens is het wel de bedoeling dat ik dat citaat in het Nederlands vertaal en dan ook op de Nederlandse site plaats, maar daar ben ik nog niet aan toe gekomen.

 4. cisca

  Rita,

  Je reactie geeft een gevoel van verbondenheid, anders kan ik het niet onder woorden brengen.
  En de door jou genoemde kracht zal en kan het troosteloze (waarvan sprake is in het citaat) omzetten in een begrijpen waarrtoe wij bepaalde dingen ter lering moeten ondergaan/ervaren.
  Cisca

 5. walterhebing

  De door Ridzerds geplaatste Steinercitaten van zaterdag en zondag jongstleden, hebben voor mijn gevoel, hetzelfde onderwerp, namelijk: “DE MENS”! Ik ben het daarom niet eens het door Steiner gestelde in dit citaat, namelijk: Dat de mens pas nu bewust of onbewust deelgenoot(schulidig) wordt aan zijn eigen ondergang. Dat was hij ook in het Lumerisch tijdperk en in het Atlantisch tijdperk en net als toen heeft de mens zich ook nu, niet verbonden met de Levens Geest der Aarde. Siska plaatst de woorden van Angelus Silesius, waarvan twee regels opvallen, namelijk:
  In Gott wird nichts erkannt, er ist ein einig Ein
  Was men in ihm erkennt, dass muss man selber sein.
  Met ander woorden: Als men God in zichzelf herkent, zou men deze behoren uit te dragen! Dat hebben velen gedurende de geschiedenis der mensheid proberen te doen, maar zij slaagde er niet in. Jezus zei toen hij door toedoen van zijn eigen volk aan het kruis hing: Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen.
  Ik heb me ook even God gewaant en arriveerde prompt in de psychiatrie! De mens wil niet aangesproken worden, op zijn Goddelijke Kern. Ze zijn blij dat ze leven, daar behoord geen gewicht(Moraliteit) bij. Aan de ene kant ben ik blij dat ik niet in de middeleeuwen geboren ben, want dan zat ik opgesloten in een kooi op ons dorpsplein, aan de andere kant ben ik somber gestemd over de gang van zaken in onze tijd.
  Steiner spreekt over de ontwikkeling van de mens, echter ik zou spreken over de ontwikkeling van de materie buiten de Schepping of zo U wilt Evolutie van de Levens Geest der Aarde om.
  God is echter een eeuwige Geest(Levensgeest) en zal niet ophouden te bestaan als er geen mens meer op aarde is. Baarmoeder aarde zal voorlopig nog miljarden jaren leven op aarde baren, met of zonder de mens! Echter daartoe is de mens niet op aarde! Hij is als Godsgelijke uitgenodigd om Gods Gedachtegoed op aarde mee helpen uitdragen.
  Maar in het omgekeerde worden kinderen onderwezen, namelijk hoe kunnen we de organische stoffen op aarde zo snel mogelijk benutten om ons culturele fantasiën vorm te geven.
  Dit in plaats van ons kind te zien als medezoeker of zelfs als leider van ons zijn(leven) op aarde te beschouwen.En Jezus zei: “Eens zal de oude grijsaard aan ’n kind van jonger dan zes dagen vragen, waar de plek van leven is?”.
  Als we deze stelling van Jezus goed tot ons door laten dringen, kan er maar één conclusie uit getrokken worden, namelijk: Het menselijk leven hangt af van de manier waarop we, waar ook ter wereld met baby’s omgaan! Niet in kwantiteit maar in kwaliteit en Jezus geboorte is er een voorbeeld van. Velen waren hem al voor gegaan, waardoor hij talig zijn Zijn kon uitdrukken, echter niet de bron van zijn Zijn op aarde. Die voorbij het woord ligt!
  Talig kan men van een baby van alles zeggen, behalve wat hij/zij in werkelijk is, of cultuurlijk gezien zal worden!
  In werkelijkheid is volgens Jezus, elke baby waar ook ter wereld geboren, gedurende zes dagen, de Gedachte Stolling tussen het leven(Levensbewustzijn) op aarde en de menselijke dood(Geestelijk Bewustzijn) op aarde! Daar waar we als mens door God opgeroepen zijn, om samen met hem manifestaties van het leven te scheppen. Schiepen we op aarde onze eigen geest(fantasie) in de vorm van het kind! En dat gegeven doet nu in alle vormen(culturen) een beroep op ons Ware Menszijn!
  De moeder/kind verhouding is essentieel in dit proces, deze verhouding is vanaf Adam en Eva op aarde talig misbruikt. Zelfs Jezus wou zijn eigen moeder niet meer herkennen in zijn Geestelijk Proces op aarde. Alhoewel hij zei: “maak je geen zorgen, over de dag van morgen, want de dag heeft aan zijn eigen zorgen genoeg!
  Moeders maken altijd zorgen over hun kinderen, dat is de Levensgeest! In navolging van baarmoeder aarde! Adam had nooit moeten ingaan op de verleiding van Eva, die pragmatisch dacht en nog denkt over het leven op aarde!
  Immers het menselijk leven op aarde kan pas gered worden als elke vrouw al het leven, wat in haar buik ontstaat, als volwaardig lid van onze cultuur beschouwd wordt en niet met welk middel dan ook uit onze cutuur verdreven wordt! Immers het voortijdig verdrijven van de balans tussen
  ons leven en dood, betekend dat we als mensheid overgeleverd zijn onze eigen fantasie over leven en dood! Dat was al zo in de Lumerisch tijdperk, waar de Waarheid met vuur bestreden werd, met Atlantisch tijdperk waar de Waarheid met water bestreden werd en nu bestrijd men de Waarheid via lucht! Waarbij mens en dier van de aardbodem zullen verdwijnen, want die kunnen niet zonder lucht, echter er zullen weer dieren ontstaan, die elkander in de ogen kijken! En eens zal een lam slapen tussen de benen van ’n wolf! Of dat met behulp of zonder hulp van de mensheid zal geschiedden! Maakt niet uit. De wolf kan pas ten volle van zijn prooi genieten als het volwassen geworden, groot geworden is! Voor de mens ligt dat gegeven anders, wat en vrouw op aarde baart, bevat het mannelijke en het vrouwelijke en is in beginsel Androgyn(Goddelijk)! Steiners uiteenzetting in dit citaat, bevestigt mijn vermoeden dat hij van God los is, immers de verbinding met God is je vrouw, dat je kinderen deze verbinding bekogelen is een culturele aangelegenheid en kan je een aanzet geven om Goddelijk te denken! Goddelijk denken kent geen tijd en is alom aanwezig! Ik ben blij met deze site, want via Ridzerd hoop ik toch iets van Steiners gedachtegoed, te populariseren naar ons tijdsgewricht.
  Ik heb op deze site al meerdere malen laten blijken, dat niet de mens maar ’n stofje uit de woestijn van Silicon Valey ons leven bestuurt!
  In wezen zijn we als mensheid dit citaat van Steiner al voorbij! Het stofje uit Siliconvaley leidt ons bestaan op aarde! En God zei: Mens, Gij zijt uit stof ontstaan en eens zult Gij tot stof wederkeren. Precies daar zijn we nu! Door scholing van onze kinderen, we ons nooit afgevraagd of het vrij toelaten van elk kind, zowel chronologisch als synchronisch, in onze cultuur wel de beste scholing is voor onze cultuur.
  Steiner onderwerpt ieder mens aan zijn theorie, ik beweer andersom. Als iedere vrouw werkelijk van haar, elk kind(toekomst) houdt, zou er geen enkele tempel(etcetra) op aarde gebouwd zijn!
  De man zou meteen ontmanteld, naakt zijn!
  Tot zover!
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s