Een helderziende is met geesteswezens even vertrouwd als een ander met zijn hond of kat

Zoals een gedachte in de mens leeft, is zij slechts een schaduwbeeld, een schim van haar werkelijke wezen. Zoals de schaduw op een wand zich verhoudt tot het voorwerp zelf dat deze schaduw werpt, zo verhoudt zich de gedachte welke in het menselijk hoofd opkomt, tot het wezen in de geesteswereld dat aan deze gedachte beantwoordt.

Als nu iemands geesteszintuig tot ontwikkeling is gekomen, dan neemt hij dit gedachtenwezen even reëel waar als hij met zijn fysieke ogen een tafel of stoel waarneemt. Hij verkeert in een omgeving van gedachtenwezens.

Het zintuiglijk oog neemt een leeuw waar, en het op het zintuiglijke gerichte denken ervaart de gedachte aan een leeuw slechts als een schim, als een schaduwachtig beeld. Het geestesoog evenwel ziet in de geesteswereld de leeuw als gedachte even werkelijk als het stoffelijk oog de fysieke leeuw. Zoals voor iemand die blind geboren is, na de operatie welke hem het gezichtsvermogen deed verkrijgen zijn omgeving plotseling met nieuwe eigenschappen van kleur en licht verrijkt schijnt, zo komt het iemand die zijn geestesoog leert gebruiken voor, alsof hij omgeven is door een nieuwe wereld, een wereld van levende gedachten of geestelijke wezens.

Wanneer iemand die slechts vertrouwt op zijn uiterlijke zintuigen, deze wereld van geestelijke wezens loochent en beweert dat die wezens niet meer dan abstracties zijn, welke door het vergelijkende verstand worden gevormd aan de hand van hetgeen met de zintuigen wordt waargenomen, dan is zulks begrijpelijk omdat juist zo iemand niet in staat is om iets van deze hogere wereld waar te nemen. Hij kent de gedachtenwereld slecht in haar schimachtige abstractheid. Hij weet niet  dat iemand wiens geestesoog geopend is, met die geesteswezens even vertrouwd is als hijzelf met zijn hond of kat, noch dat deze wereld een veel intensievere werkelijkheid bezit dan de zintuiglijk-fysieke wereld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 9 – Theosophie – Die drei Welten – III. Das Geisterland

Overgenomen uit de Nederlandse vertaling door H.G.J. de Leeuw (bladzijde 114-115)

Eerder geplaatst op 27 maart 2011 

Advertenties

2 gedachtes over “Een helderziende is met geesteswezens even vertrouwd als een ander met zijn hond of kat

 1. De antropsofische basiswerken van Steiner zijn zo belangrijk en zo vol van betekenisvolle inhoud. Zelf ben ik begonnen met het opnieuw bestuderen van zijn basiswerk De weg tot inzicht in hogere werelden (Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden). Maar nu op 56-jarige leeftijd met zoveel meer kracht, alertheid en uitgekristalliseerd leed. Dat bevordert een verdiept begrip zeker. Ook de notie van levende gedachten in tegenstelling tot doodse, louter geabstraheerde gedachten is in dit verband heel belangrijk. En Theosofie was het eerste basiswerk dat ik lang geleden met andere mensen samen bestudeerde in een studiegroepje. Heel goed dat je deze inhoud onder de aandacht brengt, Ridzerd.

 2. walterhebing

  Ik vind dit citaat een driegeling bevatten, die de mens(mij in ieder geval) nog verder in de stof doet bijten. In de eerste alinea doet Steiner voorkomen alsof zijn vorm en fysiek zijn niet overeenkomt met de Goddelijke Gedachte! Namelijk de mens als beeld en gelijkenis van God, waarbij al wat op aarde leeft en is, inbegrepen is!
  De tweede alinea is een tamelijk abstrakte, er zit geen leven in.
  In de derde alinea vergelijkt Steiner het fysiek kijken naar een leeuw met Geestelijk Oog kijken naar ’n leeuw. deze alinea kan men nu in het digitale tijdperk verwezenlijkt zien.
  De vierde alinea getuigd van het gegeven dat de mensheid op aarde goed bezig is, immers de Geesteswezens moeten alle zeilen bijzetten om het fysiek-zintuigelijk gebeuren op aarde in kaart(levende gedachte of geestelijke wezens) te kunnen brengen. Een bezigheid waartoe ze zich tot op de laatste dag van de mensheid toe gedoemd zijn. Faceboek schept al aardig wat werk voor de levende gedachte of de geestelijke wezens.
  In wezen hebben we dit te danken aan het Christendom, die God opdeelde in drie begrippen, de Vader(het denken), de Zoon( het gevoel) en de Heilige Geest( het willen). In wezen ziet men dat verschijnsel in elk gezin, groep, dorp, stad, regio, land, werelddeel en de gehele wereld.
  Echter de mensheid is niet op te delen in een driegeleding, evenals God niet te delen valt.
  Het levensbewustzijn(God) is niet enkel een aardse aangelegenheid, maar een kosmische aangelegenheid, binnen dat kader is mosvorming op welke planeet dan ook, even belangrijk als het uiteindelijk resultaat(de mens).
  Het onzijdige heeft zich uiteindelijk ontwikkeld tot het mannelijke en vrouwelijke, geaccumuleerd in de man en de vrouw! Die kunnen samen vloeien in de fysieke en/of geestelijke Liefde(de Heilige Geest). Het Woord! God! Voor Aziaten: “Dog”. Immers zij lezen van rechts naar links!
  Ik heb nu een hond uit Peru, voorheen uit Israël, daarvoor uit Lapland en daarvoor een hond uit Engeland! Via mijn honden heb ik ervaren dat in de Levens Geest meer schuil gaat, dan hetgeen de menselijke geest openbaart.
  Een leeuw zien, is iets anders dan met een leeuw leven! Net zoals een vrouw zien, iets anders is dan met een vrouw leven! Om In het fysieke leven op aarde te kunnen overleven, behoord de mens één te worden met de levensgeest(Heilige Geest) op aarde. En die voel ik telkens als ik baby van wie dan ook in mijn armen mag sluiten! Het echtpaar staat even hun toekomst aan mij af! Een ongedeeld verleden! Wat kan gelukzaliger zijn?
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s