Karma – Vreugde – Verdriet

Vreugde is in de meeste gevallen geen beloning voor vroegere daden. Als we langs occulte weg het karma onderzoeken, ontdekken we inderdaad dat we de vreugde die we ervaren niet hebben verdiend, en dat de vreugde iets is wat dankbaar moet aanvaard worden als een godsgeschenk, in het besef dat wat we vandaag aan vreugde ontmoeten ons tot werken moet aanvuren, zodat we de kracht die ons door vreugde toestroomt, in ons opnemen en productief gebruiken. We moeten vreugde zien als een soort voorschot op de toekomst.

Daarentegen hebben we verdriet meestal zelf verdiend, door onze eigen daden; de oorzaak ervan kunnen we altijd in onze tegenwoordige levensloop of in vroegere levens vinden. En dan moet het ons tot diep in onze ziel duidelijk zijn dat we ons in het concrete leven vaak niet volgens deze karmische levenshouding hebben gedragen. In het uiterlijke leven lukt het niet altijd om wat ons verdriet berokkent met berusting te aanvaarden. We zien het meestal niet direct in, dat de wet van het lot aan het werk is. En ook al kunnen we naar buiten toe geen berusting opbrengen, de hoofdzaak is dat we het innerlijk wel doen.

En al hebben we uiterlijk niet met gelatenheid ons karma gedragen, in het diepst van onze eigen ziel moeten we toch beseffen dat wijzelf in wezen de oorzaak van al deze dingen zijn. Laten we een voorbeeld nemen. Iemand slaat ons, iemand ranselt ons af met een stok. Dan is het de mens eigen om te vragen: wie heeft me geslagen? Geen mens zegt dan: ikzelf heb mij geslagen. Zelden zullen mensen het antwoord geven dat zij zichzelf straffen. En toch is het zo dat wij in vervlogen dagen de stok hebben opgeheven tegen een ander. Ja, u bent het zelf die de stok vasthoudt. Als we een hindernis uit de weg moeten ruimen dan is dat karma. Het is karma als een ander iets tegen ons heeft. Wijzelf zijn het die ons iets aandoen als vereffening voor wat wij in het verleden hebben gedaan. Zo komen we tot een juiste opvatting van ons leven, tot een verruiming van ons zelfbeeld, als we tot onszelf zeggen: alles wat mij overkomt, komt van mijzelf. Het is mijn eigen daad die van buiten op mij afkomt, ook al lijkt het of een ander het doet.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Leipzig, 5 november 1911 (bladzijde 124-125)

Eerder geplaatst op 4 juni 2011

Advertentie

4 gedachtes over “Karma – Vreugde – Verdriet

 1. henri

  Dit is slechts één visie van Steiner op karma . Er is ook nog nieuw gemaakte karma .Bv iemand die voor de eerste maal met de stok slaat …

  1. Eens moet de eerste keer zijn dat zal best wel, maar die eerste keer kan wel door degene die geslagen wordt, zelf zijn opgewekt bij degene die voor het eerst slaat.

 2. walterhebing

  Jammer dat Steiner geen antwoord meer kan geven op mijn vragen die ik zou willen stellen naar aanleiding van dit citaat.
  Ten eerste omtrent Jezus, die om zijn daden aanhet kruis genageld werd, volgens dit citaat was dat het gevolg van zijn Karma uit zijn vorige levens. Echter ikzelf denk dat dit creëerde doordat hij zichzelf koning noemde, weliswaar geen aardse maar een Hemelse Koning. Zijn geboorte werd ook als dusdanig voorspeld. Een soort schriftelijk gebeuren.
  Nu ik dit neergepend heb, hoor ik net(met het oog op morgen) een nieuwe visie op de kruiziging van Jezus. Pontius Pilatus zou geen tweifelaar zijn, maar een gouveneur van Rome die met harde hand regeerde, opgetekend door Claudius Jozevisch, een geschiedschrijver in de tijd dat de apostelen hun evangeliën schreven. Pontius Pilatus vroeg aan het joodse volk, wie van van deze twee zal ik vrijlaten Jezus of Barabas en daar Jezus een vredes prediker was, maar geen rebel tegen de overheersing van de Romeinen koos men voor Barabas, Door de Hoge Priesters aangemoedigd want die had hij verscheiden male beledigd.
  Ten tweede: Het begrip “vreugde” is rekbaar begrip, even als het begrip “verdriet” dat is! Men kan dansen van vreugde als men geslaagd is voor ’n bepaald vak en sterven van verdriet, omdat er geen werk meer is in dat vak!
  Ten derde: Ik werk nu bij vluchtelingenwerk, voorheen ontmoette ik ze alleen als docent binnen een ROC, maar nu als eenling of als gezin binnen onze gemeente en ervaar pas nu de papieren winkel die we rondom ons zijn in Nederland gecreëerd hebben.
  Ten vierde: Al die vluchtelingen aan de poort van Europa, hebben we als Europa aan onzzelf te danken, dat is niet aan een individueel Karma toe te schrijven!
  Ten vijfde: De laatste alinea uit de speech van het Indianenopperhoofd van Seatle:
  Als de laatste rode man zal zijn verdwenen van deze aarde, en als de herinnering aan hem nog slechts een schaduw is van een volk boven de prairie, dan zullen nog deze stranden en deze bossen bewoond worden door de geesten van mijn volk.
  Want zij hebben dit land lief, zoals de nieuwgeborene zijn moeders hartklop lief heeft.
  Een dingen weten wij: onze god is dezelfde als de uwe. Deze aarde is hem dierbaar.
  En ook de blanke man kan niet ontkomen aan ons aller lot. Misschien zullen wij tenslotte toch broeders zijn. Eens zullen we het zien.
  Ten zesde: Jezus predikten: Wat Gij voor de minste van mijn broeders(medemens) gedaan hebt, hebt ge voor Mij gedaan.
  Ten zevende: Ik kan dus niet begrijpen dat we(Europeanen) overal ter wereld zieltjes voor het Christendom, verworven hebben en nog aan het verwerven zijn. Terwijl de geest van de mens in Europa volgestouwd wordt met techniek, op allerlei gebied! Van geboorte tot de dood! Kinderen zeggen nu: Ik ga niet mee wandelen in het bos, want dat kan ik via Google maps!
  Ten achste: We worden opgevoed om met zo min mogelijke moeite, veel binnen te halen en dat gedrag herken ik in de vluchtelingen die ik begeleid op enkele uitzonderingen na. in wezen het gedrag van Multinationals op aarde!
  Ten negende: Men kan God en de Mammon niet tegelijkertijd dienen, staat in de Bijbel geschreven, echter Nederland heeft wel voor de Mammon gekozen en niet voor de zorg voor elkander! En dat gegeven staat nu haaks op de komst van onze naaste aardse medeburgers! De vluchtelingen uit Syrië, die hun geboorteland, net als de Indianen, moesten achterlaten, met dit verschil, de indianen deden het alvorens het wapengekletter en de Syriërs doen het tijdens het wapen gekletter en velen(Afghanen, Etheopiërs, enz,. enz.) gingen hen voor!
  Ten tiende: De dageraad is leidinggevend voor het menselijk bewustzijn, immers de dag biedt meer dan de mens vermag, al wat de dageraad ondermijnt, ondermijnt het bewustzijn van de mens! En dient de dood in plaats van het Leven op aarde! Ik geloof niet in incarnatie, wel in de Levensgeest op aarde en die zal zich laten gelden in het hier en numaals binnen het “menselijk” gebeuren op aarde! Het stoffelijk tijdperk der aarde gaat zich op het menselijk tijdperk van bewust leven op aarde beroepen.
  Ten elfde: Afrika waar de mens ooit ontstaan is, werd en wordt nu nog steeds belaagd door vele culturen, om verschillende redenen, dat geeft de mens stof tot logisch denken, tenminste voor mij.
  Ten twaalfde: Het doet me verdriet dat ik binnen dit menselijk bewustzijn op deze aarde leef en tegelijkertijd doet het me weer tot vreugde opwekken als ik ’n baby in mijn armen mag sluiten of met een kind mag wandelen in de “natuur”.
  Ten dertiende: Met andere woorden, niet God bepaalt mijn vreugde op aarde, maar ’n kind, waar ook ter wereld geboren. In wezen zou dat ons uitgangspunt van ons menselijk leven moeten zijn en een kind niet opvoeden voor een natie, geloof of wetenschap. Immers de dag biedt meer dan de mens vermag. Ik snap dus niet dat we onderwijs hebben uitgevonden, ik ben vijfentwintig jaar docent geweest! Menigeen vroeg me? Waarom ben je dan docent? Ik antwoordde: Om leerlingen op een verantwoordde wijze te leren, alles af te breken wat de mens ooit ten behoeve vanzichzelf opgebouwd heeft!
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s