Belangrijke taak

Steeds opnieuw kunnen we ons in gedachten halen (Duits: vor die Seele führen), hoe noodzakelijk het is om te ervaren, te voelen, dat het handjevol mensen dat vandaag de dag midden in de materialistische wereld leeft en dat door zijn karma geleid wordt naar het bevatten van de belangrijkste mensheidstaak voor de toekomst, dat deze kleine groep mensen door hun zielenleven belangrijke, zeer belangrijke dingen te volbrengen hebben. Zonder hoogmoedig te zijn, moeten we inzien, in alle deemoed en bescheidenheid, hoe groot het verschil is tussen een ziel, die zich langzamerhand inleeft (Duits: hineinfindet) in de geestelijke wereld en alle er buitenstaande mensen, die in de huidige tijd geen idee hebben, maar vooral geen idee willen hebben van geestelijke zaken. Het moet voor ons niet alleen een deerlijk pijnlijk gevoel zijn, maar het moet voor ons een gevoel worden, dat ons aanspoort altijd verder en verder te werken, en trouw te werken in de stroming van de geesteswetenschap, waarheen we door ons karma, ons lot gevoerd zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 168 – Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten – Leipzig, 22 februari 1916 (bladzijde 89)

Advertentie

14 gedachtes over “Belangrijke taak

 1. Een handvol mensen? Groeit het? In ieder geval mens onder mensen blijven.

  Het verbaast me niet dat de boodschap van dit steinercitaat vervat is in een voordrachtenreeks die in het bijzonder handelt over concrete en intieme betrekkingen tussen levenden en overledenen. Ben de afgelopen weken in de weer geweest met teksten over dit onderwerp ten behoeve van een komende verenigingsavond van de Antroposofische Vereniging Rotterdam. Kan die verenigingsavonden niet meer bijwonen vanwege mijn werk, waarover ik kort iets schreef in mijn blogbericht Literaire wegen (bezien tegen een Rotterdamse achtergrond (Cahier, 4 september 2015). Maar op de achtergrond verricht ik nog altijd taken. Vanmiddag woon ik een vergadering bij van de voorbereidingsgroep. Naar Zeist kan ik ook niet meer, want ik werk ook in de weekenden.

  Een stil water, een stille man op de achtergrond, ben ik altijd geweest en soms wou ik dat ik nog stiller kan worden. Dat kan er van komen als ik later dit jaar, als het hopelijk wat rustiger om me heen is geworden, me weer op het schrijven van nieuwe gedichten en verhalen (fictie) en essays zal toeleggen.

  Hieronder nog een paar andere steinercitaten over betrekkingen tussen levenden en overledenen en de betekenis van antroposofie daarbij:

  Uit: Leven met de doden – Eerste voordracht – Bladzijde 21
  ” […] Vaak treedt bij diegenen die tijdens het leven tegen de geesteswetenschap tekeer zijn gegaan na de dood een uitermate hevig verlangen ernaar op. Daarom: verzuim niet juist zulke doden die tijdens hun leven tegen de geesteswetenschap hebben gestreden, voor te lezen! Dan zult u hun daarmee vaak juist de allergrootste dienst bewijzen. […]”

  Noot bij dit citaat: dan kan het dus zeker ook gaan om familieleden en vrienden. Met hun aardse ik-bewustzijn verzetten zich ertegen, maar in hun onderbewuste diepten verlangen ze er diep naar en dit onderbewuste verlangen komt vrij na het overlijden.

  Uit: Leven met de doden – Eerste voordracht – Bladzijde 24
  ” […] De aarde is in het spirituele wereldbestaan echt niet voor niets gegrondvest. Zij is in het leven geroepen om datgene te laten ontstaan wat alleen op aarde mogelijk is. Kennis van de geestelijke wereld, dat boven het waarnemen, het aanstaren van de geestelijke werelden uitgaat, is alleen op aarde mogelijk. […]”

  Noot bij dit citaat: het ontwikkelen van geesteswetenschap is op aarde mogelijk en een feit geworden en dat is van groot belang voor de ontwikkeling in ziele- en geesteswerelden.

  Uit: Leven met de doden – Eerste voordracht – Bladzijde 11
  “[…] Net zoals het voor de ziel vroeger natuurlijk was een levende wisselwerking met de doden te hebben, zo kan in de ziel van onze tijd doordat ze zich ideeën en gedachten over de hogere, geestelijke werelden eigen maakt, weer de kracht vinden het verkeer, de levende wisselwerking met de doden tot stand te brengen. […]”

  1. Ik ben geneigd om aan te nemen dat het ‘handvol mensen van vandaag’, waarover Steiner in zijn tijd sprak, getuige het steinercitaat, anno 2015 is gegroeid naar een groter aantal. Niet explosief weliswaar, maar wel gegroeid. Verder is het van belang om notie te nemen van het feit dat Steiner wijst op de waarde van gepaste deemoed en bescheidenheid en zich daarmee te onthouden van hoogmoed. Dat sluit zeker ook gepaste eerbied en waardering, en ja ook dankbaarheid in, voor de menselijke trouw, en menselijke inspanningen en prestaties van andersdenkenden, mensen die geen antroposofisch wereldbeeld huldigen en cultiveren; materialisten incluis.

   1. Ja, ik heb ook wel de indruk dat de belangstelling wel toeneemt. Ik heb net eens even in de statistieken gekeken van de Engelstalige Steiner citatensite. Het wordt bekeken in maar liefst 142 landen, waarbij de USA de grote koploper is met in 2015 47.920 bezichtigingen. Daarna volgt het Verenigd Koninkrijk met 8036. Daarna volgen: Canada, Australië, Nederland, Brazilië, Noorwegen, Roemenië, Denemarken, Zweden.
    Al met al toch aardig wat, hoewel het relatief nog weinig is.

   2. John,

    Daar raak je wel een heel interessant punt aan…

    Want wie zijn dan die groter groeiende groep mensen? Als ik kijk naar het ledenaantal van de AVIN dan is dat alleen maar dalende. Zijn het mensen die er wel mee bezig zijn, maar hun lidmaatschap hebben opgezegd? Of zijn het mensen die b.v. via de Vrije School in contact komen met Antroposofie en er op hun eigen individuele manier (wat natuurlijk prima is, dat vooropgesteld) mee aan de gang gaan? Op de overlegpagina van Wikipedia (Onder het kopje Antroposofie met een hoofdletter) https://nl.wikipedia.org/wiki/Overleg:Rudolf_Steiner wordt beweerd door een medewerker van Wikipedia dat Antroposofie een stroming is, dus schrijf je het woord Antroposofie niet met een hoofdletter.. Maar waar hij dat aan meet dat Antroposofie een “stroming” is, vermeld hij niet. Ook het geschreven weerwoord dat hij dan met bewijs moet komen wanneer iets een “stroming” zou zijn, of daar onder zou vallen, is domweg verwijderd en er wordt verder niet op in gegaan.Ook de link waar je op het net de definitie van “stroming” kan vinden is gewoon weggehaald.

    Laat bij mij de indruk achter dat Wiki ook een zeer subjectieve aangelegenheid is, en verre van het objective wetenschappelijke karakter wat het pretendeert te zijn. Maar goed, dat ff allemaal ter zijde.

    Aan de hand van het aantal leden denk ik niet dat je kan zeggen dat er sprake is van een stroming zoals deze meneer beweert, een groter groeiende groep, een stroming? Ik wens het mezelf en de Antroposofie toe, maar de pijn die in bovengenoemd citaat genoemd wordt kan ik goed voelen..

   3. Wel goed dat je dit opmerkt Haike. In mijn ogen is het menselijkerwijs onvermijdelijk dat antroposofie en antroposofen in de lopen der tijd steeds meer in volwassenheid zullen toenemen. Ten tijde van Steiner stond het nog in de ‘kinderschoenen’ (en wat een ‘schoenen’ had Steiner; hij zette bij wijze van spreken reuzenstappen) en sindsdien is het gedeeld, beoefend, verder ontwikkeld en geëvalueerd door relatief veel mensen, wel of niet ooit of/of aanhoudend lid van de Antroposofische Vereniging. En dan denk ik niet alleen aan levende, maar ook aan gestorven mensen en aan mensen die (opnieuw) geboren zullen worden. Een groeiende en zich verder ontwikkelende geestesgemeenschap diep verbonden met antroposofie reikt verder dan alleen het fysieke oog ziet.

    Een interessante tussenevaluatie van Bodo von Plato van vier jaar geleden, zie «Anthroposophie ist eine Perspektive» – Bodo von Plato über Rudolf Steiner und die Anthroposophie (Neue Bürger Zeitung, 9 januari 2011), is me bij bepaalde issues te ‘dun’ en te ‘eendimensionaal’, maar goed ieder heeft zijn eigen gezichtspunten en dat respecteer ik zeker. Mijn persoonlijke website over antroposofie, welke ik hoop verder te kunnen ontwikkelen als mijn leven in een wat rustiger baan komt, heb ik overigens niet voor niets de titel Antroposofie in perspectief meegegeven.

   4. Correctie, van zinsnede uit mijn bovenstaande reactie van vanmiddag, die moet luiden:

    “[…] …wel of niet ooit en/of aanhoudend lid van de Antroposofische Vereniging. […]”

    Dus niet of/of, was een typefout.

    En een snelkoppeling naar die website van me, door tijdgebrek helaas nog altijd in aanbouw: Antroposofie in perspectief; veel content ontbreekt nog.

 2. henri

  Het handjevol mensen ( lees kleinje volkje) is wel degelijk aanwezig op deze wereld en is in staat méér te presteren dan de massaconsumptievolkje à la Robert Rook .Die zie ik wel ineen niet te verre toekomst in rook opgaan , ha ha

  1. henri

   lees : het massaconsumtievolkje ….

   even dit :
   was gisteren even komen piepen hoe het hier gaat , eigenlijk ben ik blij van voorlopig niet meer te reageren want k erger me soms dood aan sommige dingen en het maakt mij meer onrustig dan ik er wat aan heb . (Is niet bedoeld op de reakties die hier meestal hier komen .)
   Daarom lees ik veel nog , en heb vele nieuwe boeken aangeschaft ….

 3. walterhebing

  Zoveel woorden gewijd aan de mens, kan het Goddelijke Woord nooit bereiken, immers er is maar één: “Mens”.
  Groetjes Walter Hebing

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s