Tegenstrijdigheden

De werkelijkheid bestaat uit tegenstrijdigheden. We begrijpen de werkelijkheid niet, wanneer we niet de tegenstrijdigheden in de wereld zien.

Bron: Antroposofische menskunde – GA 293 – Stuttgart, 29 augustus 1919 (bladzijde 113)

Bron Duits: Rudolf Steiner – GA 293 – Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik – Stuttgart, 29 augustus 1919 (bladzijde 124)

Eerder geplaatst op 15 december 2011

Advertenties

8 gedachtes over “Tegenstrijdigheden

 1. Het leven zou kraak noch smaak hebben, sterker nog zelfs onbegrijpelijk blijven aldus Steiner, zonder tegenstellingen en paradoxen. Overigens stelt Steiner het fenomeen van tegenstellingen (en paradoxen) op bladzijde 123 en 124, de achtste voordracht, van GA 293 in het licht van de werking van de twaalf menselijke zintuigen.

  Inhoudsopgave van die achtste voordracht, het bestuderen zeker waard:

  GA 293
  ACHTER VORTRAG, 29. August 1919

  Vergleich der Vorgänge des Vergessens und Erinnerns mit den Vorgängen des Einschlafens und Aufwachens am Beispiel der Schlafstörungen. Der Vorgang des Erinnerns. Das Erziehen der Erinnerungskraft und des Willens durch Wirken auf das Habituelle. Die Stärkung der Gedächtniskraft durch Erwecken intensiven Interesses. Das Erfassen der Menschennatur durch Gliederung einerseits, Zusammenschau andererseits. Die zwölf Sinne. Über den Ich-Sinn und den Unterschied beim Wahrnehmen des fremden (Erkenntnisvorgang) und des eigenen Ich (Willensvorgang). Über den Gedankensinn. Die Gliederung der zwölf Sinne in Willens- (Tast-, Lebens-, Bewegungs-, Gleichgewichtssinn), Gefühls- (Geruch-, Geschmack-, Seh-, Wärmesinn) und Erkenntnissinne (Ich-, Gedanken-, Hör-, Sprachsinn). Die Zerlegung der Welt durch die zwölf Sinne; die Wiederverbindung im Urteilen. Das Ergreifen des Geistes durch Bewußtseinszustände (Wachen, Schlafen, Träumen), des Seelischen durch Lebenszustände (Sympathie, Antipathie), des Leibes durch Formzustände (Kugel-, Mond-, Linienform).

  Hier een korte filmreportage over ervaringen met de 12 zintuigen, een zintuigenleer geïntroduceerd door Rudolf Steiner:

  The 12 Senses – Interactive Art Experience 2008

  1. De workshops in het bovenstaande Youtube fimpje over impressies die kunnen worden opgedaan met de twaalf menselijke zintuigen zijn gebaseerd op het werk van Philipijnse kunstenares Impy Pilapil. Zij wordt sterk geïnspireerd door het ideeëngoed en de innovaties van Rudolf Steiner. Hier haar Facebook pagina: Imply Pilapil.

   Het doet me goed om te zien dat antroposofische zaden en vruchten in de 21e eeuw op een goede manier wereldwijd verspreid raken.

  2. John,

   Ik vind je aanvulling waardevol, maar ik vind het frappant dat Steiner dan zegt dat het leven onbegrijpelijk is als er geen tegenstelling zouden zijn, ik ervaar het leven soms (niet altijd) juist door al die tegenstellingen die er wel zijn, verwarrend en onbegrijpelijk…

   Dat is toch wel tegenstellend met wat Steiner zegt…. 😊

   1. Haike, Steiner brengt het fenomeen van tegenstellingen in de desbetreffende 8e voordracht van GA 293 in verband met uiteenlopende gezichtspunten die een mens kan hebben op basis van (1) een breed scala van waarnemingsrichtingen (zintuigen) en (2) zijn aanvankelijke duidingen (percepties, appercepties en concepten) van het waargenomene. Verwarring en verbijstering kan dan in eerste instantie compleet zijn, wat dan met name tot vertwijfeling en scepsis kan leiden. De kwaliteit van verwondering en daarbij te betrachten geduld, vertrouwen en uithoudingsvermogen in het kennisproces op weg naar breder inzicht, wat in feite een kennisworsteling impliceert, kan een zeer geschikte weg vormen om geleidelijk aan uit die staat van verwarring en verbijstering te geraken.

    Menselijke verbijstering vind ik overigens een zeer interessant cultureel fenomeen, een verschijnsel wat mijns inziens echt bij onze moderne tijd past. Ik schreef daar ruim twee jaar geleden het volgende korte blogartikel over: Verbijstering, bewilderment (perplexity) en Verwirrung is kwestie van beschaving (Cahier, 6 januari 2013).

    Het antroposofische mens- en wereldbeeld is zeer zeker mede ontstaan, en in ieder geval fundamenteel en grondig onderbouwd, door Steiners antroposofische zintuigleer (twaalf zintuigen), waarbij Steiner tevens wees op twaalf wereldbeschouwingsrichtingen (dierenriem gekoppeld aan de menselijke zintuigen) en zeven wereldbeschouwingsrichtingen (zeven planeten van ons zonnestelsel). Meer dan twintig jaar geleden schreef ik daar eens een verkennend artikel over: Wereldbeschouwingen en natuurwetenschappen (Antroposofie in perspectief). Literatuurverwijzing:
    1. het boekwerk De twaalf zintuigen – Leraren van de mensheid van Albert Soesman;
    2. en de voordrachtenreeks Anthroposophie, Psychosophie, Pneumatosophie (GA 115, Berlijn, 1909/11) van Rudolf Steiner.

   2. Dus met andere woorden, de werkelijkheid draagt verschillende kanten, verscheidene aspecten (overbekende voorbeeld van Steiner, een boom die je van verschillende kanten kunt bekijken en benaderen; bovendien is een boom in kiem, groei, bloei of verval) en die verschillende kanten kunnen een mens aanvankelijk in verwarring brengen, een onbegrijpelijke, een schijnbaar niet te duiden chaos toeschijnen.

    Zie daarover een element uit de inhoudsopgave van de 8e voordracht uit GA 293:

    […]Die Zerlegung der Welt durch die zwölf Sinne; die Wiederverbindung im Urteilen.

   3. En mijn slotopmerking dienaangaande: dankzij (1) de aanwezigheid en de werking van de menselijke zintuigen en (2) de activiteit van het analyserende en synthetiserende menselijke verstand wordt de mens zich van het feit bewust dat de werkelijkheid en werkelijkheden waarvan hij onderdeel uitmaakt, niet eenduidig kan/kunnen worden beleefd en opgevat. Mensen die de wereld eenduidig willen voorstellen, zullen voor hun medemensen onbegrijpelijke taal uitslaan en tenslotte ook in zichzelf vastlopen. In werkelijkheid zijn de begrippen eenduidigheid en duidelijkheid niet per se elkaars synoniemen.

 2. walterhebing

  De werkelijkheid bestaat uit tegenstrijdigheden. We begrijpen de werkelijkheid niet, wanneer we niet de tegenstrijdigheden in de wereld zien.
  Ik vind dit citaat, een arrogante houding uitspreken ten opzichte van het zich ontwarende Leven op aarde! Wat in de bron(Licht) een eenheid(God) is. In wezen een woordenspel, maar in het duister van ons lchaam bevindt zich ’n celletje, wat verbonden is met de eenheid “God”. Vanuit die eenheid werkt alles in de kosmos samen via het leven op aarde het Levende Woord, wat God volgens Genesis is. Om zijn gedaante in volle Glorie via zijn manifestaties van leven op aarde aan de mens te tonen, immers de mens is naar zijn evenbeeld en gelijkenis geschapen.
  De werkelijkheid bestaat niet uit tegenstrijdigheden, de aarde heeft de emagente eigenschap om alles wat op aarde gebeurd in evenwicht te houden met het kosmisch proces, de mens was en is nog steeds uitgenodigd om dit proces te bevorderen, in plaats van dit proces ten eigen bate te vertragen!
  Het proces vertragen betekent tegenstrijdigheden creëren, het proces bevorderen kan tot intense extases leiden(je waant je God), op dat moment werken alle cellen, bacterién, enz. in je lichaam samen om tot deze Goddelijke belevenis te komen. Echter om dan weer neer te dalen in de door de mensheid gecreëerde tegenstrijdigheid in de stroom van leven op aarde is een groot probleem en in wezen een niemand dalletje ten opzichte van alles wat leeft op aarde!
  Elke mens is verantwoordeljk voor zijn gedachte en daden ten opzichte van leven op aarde en in het bijzonder zoals hij deze voorleeft in woord en daad aan kinderen! Steiner beaamt dat gegeven, maar creéert wel een vluchtweg, namelijk: De reïncarnatie gedachte! En die kan nooit waar zijn, in het gedachtegoed van God! Immers de bron van leven begon in werkelijkeheid bij ’n steen(rots), deze erodusseerde tot klei en de plant ontstond, waardoor er lucht ontstond voor het mobiele dier! En Jezus zei: Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal ik een nieuwe bouwen! Wat zou de ware boodschap van Jezus in deze zijn geweest? Volgens mij geen materiële tempel, zoals Steiner deze voor zich liet bouwen en vele voorgangers voor hem!
  Om normaal gevonden te worden doe ik vrolijk met hen mee, echter mjn ziel zegt: Waar ben je mee bezig? Met een devotutionair zijn op aarde of met je evolutionair zijn op aarde? In waarheid ten opzichte van mijn Ziel zeg ik: Ik ben bezig met het devolutienair menselijk gebeuren op aarde, om aldoende de evolutie van de aarde op een geloofwaardig wijze binnen de mensheid aan de orde te kunnen stellen.
  De aarde is een ideaal trefpunt, van de twaalf astrologische bepaalde zintuigen op aarde, echter de aarde bepaald welke zintuigen op welk moment ingezet kunnen/moeten worden om Moeder Aarde te behouden voor de levende Aarde!
  En Jezus zei: Wat gij voor de minste van mijn broeders gedaan hebt, heb je voor mij gedaan! Ook een arrogante uitspraak, in Genesis staat: Wat Gij voor de minste van mijn schepselen, gedaan hebt. hebt Gij voor mij gedaan!
  Als mens sta ik voor dit immense gegeven, alvorens ik vrijuit mijn ziel kan laten ontwaren! Waar is het Vertrouwen waar een kind op kan bouwen? Zijn twaalf zintuigen misschien?
  Groetjes Walter!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s