Geboden in intellectualistische vorm bederven veel bij kinderen

Dat is het ontzaglijk belangrijke bij de morele opvoeding: Als we de kinderen kant en klare geboden bijbrengen, die al begrippen zijn, dan vergen we van hen de moraal in ideeënvorm op te nemen, en dan komt de antipathie; tegen morele geboden, die abstract zijn geformuleerd, verzet het innerlijk organisme van de mens zich, komt het in opstand.

Als ik het kind beweeg om zelf eerst uit het leven, uit het gemoed, uit het voorbeeld, uit alle dingen het morele gevoel te formuleren, en het dan tot onderscheiding laat komen, zodat het kind zelf de geboden vormt, zichzelf autonoom, in vrijheid de zedelijke geboden vormt, dan breng ik het in een activiteit die zijn hele persoon vereist. Met morele geboden maak ik echter de kinderen de moraal tegen, en dat speelt een rol van enorme betekenis in ons tegenwoordige sociale leven. Men heeft er geen flauw idee van hoezeer de mensheid een grondige afkeer heeft gekregen van de prachtigste, edelste morele impulsen, omdat die via het intellect zijn gegeven in de vorm van geboden en intellectualistische ideeën.

Bron: Rudolf Steiner – GA 305 –Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst – Oxford, 25 augustus 1922 (bladzijde 173-174)

Eerder geplaatst op 25 februari 2014

4 gedachtes over “Geboden in intellectualistische vorm bederven veel bij kinderen

 1. Walter Hebing

  Morele vorming hangt nauw samen met de manier waarop en hoe men met getallen geleerd heeft om te gaan!? Als men de reacties op deze site leest, kan men stellen dat het geheel meer is dan de som der delen!
  PhaWitvliets reactie: Het getal 1, maar dan kwalitatief opgevat als eenheid. De eenheid omvat alles, dus ook de tweeheid en de drieheid, die in wezen steeds kleiner worden.
  Kwantitatief worden ze steeds groter, dat schept nog weleens verwarring – ook bij kinderen, wanneer je zegt dat 1 het grootste getal is.
  Die verwarring ontstaat niet, wanneer je in Steiners trant over de eenheid spreekt.
  In GA 311 vertaling
  gebeurt dat m.i. het treffends. Een kind krijgt hier te horen: ‘Jij bent een eenheid.’
  Tja en dan? Het kan dan zijn kinderlijke eenheid gaan verdedigen tegen allen die zijn eenheid proberen te beïnvloeden of te beschadigen of zelfs uit de weg te ruimen van een andere eenheid(kind). immers het andere kind wat ook een Eenheid is, zal zijn positie op aarde ook willen handhaven vanuit zijn/haar eenheid.
  Precies daar ligt de kloof tussen een man en een vrouw, beiden geslachten zien het kind niet als een versmelting van hun individueel zijn, in het kind. Dat was er bij Adam en Eva al niet en dat inzicht is er nog steeds niet.
  Man, vrouw en kind zijn ëén geheel, bij een tweede kind wordt het minder en verder steeds minder.Ik ben opgegroeid in deze tijd en zag als kind al talrijke verschijnselen, die invloed, beschadigingen en het uit de weg ruimen van kinderen tot gevolg hadden en nog hebben.
  Mijn kinder idool was mijn vier jaar oudere broer, hij werd al gauw uit mijn weg geruimd, hij moest naar het bijzonder onderwijs. In wezen niets aan de hand zou je denken, maar eenmaal werkend werd hij misbruikt door zijn collega’s. Ze stuurde hem bijvoorbeeld naar de bakker om kromme spijkers te kopen, mijn broer vertrouwde Jan en alleman en deed er ook alles voor! Echter in zijn binnenste hoopte alles op en op ’n gegeven moment viel hij mijn moeder aan, met een voor mijn gevoel een heel kwaadaardig doel. Ik sprong op hem, om mijn moeder te redden, ik denk dat ik toen dertien was en hij zeventien, mijn broer is toen opgenomen in een psychiatrische instelling.
  Ik zou boekdelen vol kunnen schrijven waarom ’n kind niet éën maar drie is! ’n Kind is namelijk toekomst en verleden tegelijkertijd in de ontmoeting met het nu op aarde! Elk kind waar ook ter wereld geboren, krijgt te maken met het verleden en de planningen voor de toekomst!
  Zijn Goddelijke Oorsprong(Eenheid) komt niet ter sprake, in welke cultuur dan ook! De mensheid heeft zich ondergeschikt gemaakt aan onderdelen van het woord(Katholiek, Protestant, Christen, Joods, Moslim, enz., maar het Ware Woord: Jij als eenheid van alles wat is, heeft geen enkel kind ooit gehoord! Dat kan ik gerust stellen, want ik ben al zeventig jaren op aarde en deal nu met mijn kinderen op aarde en een ervan in de “hemel”!.
  Ik snap ook “niets” van Steiners woorden over Jezus, die zijn moeder verloochende, terwijl ik alles snapte, waardoor mijn broer mijn moeder wilde vermoorden.
  De eenheid van het getal één. is iets anders dan dit getal met drieën te moeten delen, echter daar komt het binnen de mensheid wel op neer! Immmers als Godsgelijke geschapen valt vereden en toekomst samen in het Nu!
  En kan men met geen mogelijkheid tegen ’n kind zeggen: JIj bent een eenheid! Als je er als woorvoerder er geen ondergeschikt deel van uitmaakt In die zin moet elk woordvoerder transparant als een kind in het nu worden. Zoniet is elke woordvoerder een verleider van het Woord(kind, dus een deelwoord(vertegenwoordiger) van het huidig bestaan!
  Dus ook schuldig aan de verbastering van het Onze Vader, wat in in het Aramees(jezus taal) heel anders klinkt. Namelijk:
  Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
  Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
  Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
  Vestig uw rijk van eenheid nu,
  uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
  Voed ons dagelijks met brood en met inzicht.
  Maak de koorden van fouten los die ons binden aan het verleden,
  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven.
  Laat ons de Bron niet verzaken,
  Want uit u wordt geboren:
  de alwerkzame wil,
  de levende kracht om te handelen,
  en het lied dat alles verfraait,
  en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt
  Als Steiner deze woorden in zijn oeuvre opgnomen had, had ik waarschijnlijk iets van zijn oeuvre begrepen, maar nu blijf ik gissen naar Steiners moraal!?
  Volgens Steiner leeft de bovenzinnelijke geest van ontroerende belevenissen van de menselijke geest, echter de menselijke geest is afhankelijk van persoonlijk omstandigheden in zijn betoog! In Jezus betoog is het heel anders, hij vraagt om licht op aarde, opdat we allen in dat licht kunnen/willen handelen.
  Als man heb ik nog veel vragen over de negen maanden die ’n kind in de buik van ’n moeder doorbrengt alvorens het op aarde komt en mijn buik die allerlei voedsel, die ik tot me neem te verteren krijgt, in verhouding staat tot het bewust introduceren ervan op aarde.
  Groetjes Walter.

 2. willi

  Ritzerd,
  de laatste zin van het citaat van 26/9 is helaas zowat onverstaanbaar geworden in de vertaling.
  Men kan Steiner op twee manieren vertalen: grammaticaal trouw, of in zo’n Nederlands dat zijn ideeën duidelijker worden, wat toch de bedoeling moet zijn van een vertaling. De eerste optie zorgt er al te vaak voor dat critici vinden dat Steiner moeilijk te begrijpen is, in dat geval een volkomen terechte kritiek.
  Daarom dit voorstel tot correctie :
  Men heeft er geen flauw idee van hoezeer de mensheid een grondige afkeer heeft gekregen van de prachtigste, edelste morele impulsen, omdat ze die via het intellect ingelepeld heeft gekregen in de vorm van geboden en intellectualistische ideeën.

  1. Willi, voor de duidelijkheid heb ik het even onder elkaar gezet:
   De originele Duitse zin
   Mijn vertaling
   Jouw vertaling

   Man ahnt gar nicht, wie viel an den schönsten, an den herrlichsten,
   an den majestätischsten Moralimpulsen der Menschheit verekelt
   worden ist, weil es ihr intellektualistisch gegeben worden ist in
   Form von Geboten, in Form von intellektualistischen Ideen.

   Men vermoedt helemaal niet hoeveel aan de mooiste, de heerlijkste, de meest majestueuze morele impulsen bij de mensheid een afkeer verwekt hebben, omdat het intellectualistisch gegeven is in de vorm van geboden, in de vorm van intellectualistische ideeën.

   Men heeft er geen flauw idee van hoezeer de mensheid een grondige afkeer heeft gekregen van de prachtigste, edelste morele impulsen, omdat ze die via het intellect ingelepeld heeft gekregen in de vorm van geboden en intellectualistische ideeën.

   Ik kom tot de volgende conclusie: Over het geheel genomen lijkt mij jouw vertaling wel beter, maar niet wat de begrijpelijkheid (jij noemt het verstaanbaarheid) betreft. Mijn vertaling is in mijn ogen even begrijpelijk als jouw vertaling.

   Omdat mij, zoals gezegd, jouw vertaling wel beter lijkt, zal ik deze zin veranderen, alleen van ‘ingelepeld heeft gekregen’, daar maak ik van ‘zijn gegeven’. Steiner zegt hier duidelijk: ‘gegeben worden ist’ en dat hoeft volgens mij niet te worden ‘ingelepeld heeft gekregen.’

 3. Dit is op wijzeouders herblogden reageerde:
  Nog zo’n mooie uitspraak over opvoeden van jonge kinderen.
  Als ze op hun eigen wijze mogen verinnerlijken wat ze zien, beleven en voelen omdat hun omgeving hen voorleeft hoe je dingen doet, dan zullen ze op autonome wijze tot een eigen morele opvatting komen.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s