Opvoedingskunst (1 van 2) – Men denkt wel te weten hoe men juist moet opvoeden

Men is eigenlijk, als men in de huidige tijd over opvoedingsvragen spreekt, in een zeer merkwaardige situatie. Want als men vindt dat er veel te hervormen is in het onderwijs en de opvoeding, dan zegt men immers toch eigenlijk, dat men met zijn eigen opvoeding niet geheel instemt. Men beweert in feite dat men zich zelf uiterst slecht opgevoed vindt. En nu zal men, ondanks deze slechte opvoeding, heel goed weten, hoe men juist opvoedt! Dat is het eerste wat tegenwoordig een tegenstrijdigheid in al het spreken over hervorming van de opvoedingskunst brengt.

Wordt vervolgd

Bron: Rudolf Steiner – GA 305 –Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst – Oxford, 19 augustus 1922 (bladzijde 56-57)

Eerder geplaatst op 22 februari 2014

6 gedachtes over “Opvoedingskunst (1 van 2) – Men denkt wel te weten hoe men juist moet opvoeden

 1. Hier ben ik het niet met Steiner eens. Ieder mens is anders en heeft een andere benadering nodig. Je kunt heel tevreden zijn met je eigen opvoeding en zien dat het vigerende systeem voor je kinderen of in een veranderende cultuur niet meer past. De kunst is dat onderwijs en opvoeding een individuele kind-gerichte benadering mogelijk maakt.

  1. Als iemand heel tevreden is met zijn eigen opvoeding, dan is dat toch eigenlijk alleen maar een teken dat hij van opvoeding niet veel afweet. Want wie ziet bijvoorbeeld vandaag de dag in dat de morele opvoeding van een mens voor een groot deel afhangt van de manier waarop hij rekenen heeft geleerd? En wie weet tegenwoordig dat bijvoorbeeld bepaalde ziekten op oudere leeftijd kunnen samenhangen met de manier waarop in de schooljaren het kind is opgevoed, bijvoorbeeld of er te veel of juist te weinig op zijn geheugen is ingewerkt in de kindertijd. Of doordat hij op te jonge leeftijd lezen en schrijven heeft geleerd.

   Dat zijn inzichten die men toch nooit kan weten zonder een meer diepgaande kennis, zoals de antroposofie die schenkt.

 2. Alles waar je aandacht aan geeft, groeit…. ook het negatieve. Ik moet hierbij denken aan het citaat van enkele dagen geleden waarbij Steiner erop wijst dat je het niet teveel over je eventuele ziekte moet hebben, en de reactie van Henri als je het wel doet. Namelijk dat je dan de wezens in de kaart speelt (of voedt) die verbonden zijn met de ziekte.

  Tot het inzicht komen dat je opvoeding niet de beste was, is mooi en goed,maar betekent ook niet automatisch dat je dan weet hoe het wél moet. Daar is nog wel een inspanning voor nodig. Gelukkig gebeuren er dingen op dat gebied, zoals de symposium’s “Gezondmakend Onderwijs, werkplaats voor de wil – oproep voor de toekomst.” in de Amsterdamse Vrije School. Zaterdag 14 november 2015 a.s. is er weer een.

  Iedereen die geïnteresseerd is in de pedagogiek en wat daar nog van over is zoals Steiner die ontwikkeld heeft op vraag en verzoek van toenmalige ouders en anderen is welkom en kan ruiken en proeven op zo’n dag. Muziek, verhalen, ervaringen uitwisselen in groepjes met vaak een (oud) leraar erbij als gespreksleider of die een bepaalt thema oppakt, niks zwaars, wel degelijk en deugdelijk, en verrijkend..

  En nee, ik heb geen aandelen daar, en verdien niet aan de reclame die ik er nu voor maak, het komt uit mijn Hart.. 😊

 3. Walter Hebing

  Wat houdt opvoeding eigenlijk in? Als ik, het vorig citaat van Steiner met dit citaat verbind, kom ik tot de conclusie dat Steiner daar geen algemene logische oplossing voor geeft, wel een persoonlijke! Namelijk: Ons geheugen, onze herinnering is soms een beetje beter, soms een beetje slechter, maar we hebben een geheugen. We hebben belevenissen; we herinneren ons later deze belevenissen. Met wat we in de bovenzinnelijke werelden beleven, is het niet zo. Die kunnen we beleven in grootheid, in schoonheid, in betekenis – maar als we het beleefd hebben, is het voorbij!
  Met andere woorden: De ziel herbeleefd de grootsheid en schoonheid pas wanneer ze op ons logisch gevormd pad komen, het pad wat we tijdens ons leven voor onszelf in logische begrippen hebben omgezet.
  In wezen is mijn ziel op zoek naar Waarheid, Schoonheid en Goedheid! Waarheid als Grootsheid(God), Schoonheid(de natuur vervat in een baby) en Goedheid(vervat in de mensheid).Steiner neemt deze drie dimensie van het dagelijks leven als twee dimensionaal op in zijn aards bestaan.
  Echter de ware pijler waarop de mensheid rust is Goedheid en die pijler trachtte Jezus weer vorm te geven op aarde! Onder andere met de woorden: Heb je vijand lief, zoals je jezelf lief hebt.
  Opvoeding kan nooit een chronologisch gebeuren zijn, immers de chaos op aarde was er al In den beginne en zal er blijven totdat de mensheid beseft dat Chaos de logica van Grootsheid(God) is. Natuur liefhebbers prefereren deze chaos boven de logica van onze culturen, hoe kan men dan ’n medemens opvoeden?
  Als ik het leven in Nederland doorblik, is er geen enkele logische gedachte aan vast te knopen, laat staan deze in begrippen om te zetten, toch eist Steiner dat van mij, om in het Bovenzinnelijke, voor ’n oogwek Grootsheid en Schoonheid te kunnen beleven.
  Ik heb in een oogwenk deze twee grootheden tijdens mijn leven mogen beleven en één ervan nog steeds, namelijk Schoonheid, maar zowel grootsheid(Waarheid) en Goedheid, is zoek op aarde! Terwijl ze in potentie met elk mens veweven zijn, echter deze wisselen vaak van polen en mengen zich ook vaak. Neem de auto(grootsheid), een individuele fysieke vrouwelijke schoonheid op de motorkap, een algemene vervuiler ontworpen door mannen er onder! Hoe valt deze aanblik te rijmen, in de blik van ’n kind?
  Terug denkend in de geschiedenis van de mens is de kloof tussen man en vrouw, door de eeuwen heen alleen maar groter geworden, inplaats van kleiner! Van het Andropgyne menszijn als doel van ons zijn, is geen sprake meer. Men voedt kinderen op! Waarvoor eigenlijk? Ze zijn immers het androgyne product van ons mannelijk/vrouwelijk zijn in onze cutuur! En wij voeden ze op om producten op aarde te zetten die de kloof tussen het mannelijke en vrouwelijke nog groter maken, in plaats van dat we kinderen op te voeden deze ongedaan te maken!
  Een logische gedachte kan alleen vorm krijgen als Waarheid, Schoonheid en Goedheid op aarde tegelijkertijd gevoeld kan worden, door Jan en alleman, los van begrippen.Zoniet blijft het een strijd tussen culturele begrippen, waar ook de Bovenzinneljke wereld niets aan heeft!
  Tot zover
  Groetjes Walter.

  1. @Walter.

   Bij het lezen van jouw stukjes denk ik vaak aan
   Theodora uit de, Mysterie Drama’s van Rudolf Steiner,
   De maar moeilijk te volgen Zieneres die steeds even
   toegang krijgt tot toekomstige werkelijkheid.
   Waar je naar luistert als naar fluisterend
   stemgeluid uit nakende verten.
   Grt. Jen Dieng.

   Een citaat uit het eerste mysterie drama.
   Die Pforte der Einweihung
   Erstes Bild
   Copyright Rudolf Steiner Nachlass-Verwaltung Buch: 14 Seite:28 /2 9

   THEODORA: Es drängt zu sprechen mich:
   /iets verder/
   Es lebte Christus einst auf Erden,
   Und dieses Lebens Folge war,
   Daß er in Seelenform umschwebt
   Der Menschen Werden.
   Er hat sich mit der Erde Geistesteil vereint.
   Die Menschen konnten schauen ihn noch nicht,
   Wie er in solcher Daseinsform sich zeigt,
   Weil Geistesaugen ihrem Wesen fehlten,
   Die sich erst künftig zeigen sollen.
   Doch nahe ist die Zukunft,
   Da mit dem neuen Sehen Begabt soll sein der Erdenmensch.
   Was einst die Sinne schauten Zu Christi Erdenzeit,
   Es wird geschaut von Seelen werden,

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s