Men zou eigenlijk niet over het leven moeten nadenken, als men niet echt praktisch in het leven staat

Men moet tegelijk in de bovenzinnelijke werelden leven kunnen en tegelijk zich weer terug kunnen verplaatsen, zodat men vast op zijn beide benen kan staan. Daarom moet ik, als ik zulke dingen over de bovenzinnelijke werelden uiteenzet, benadrukken dat voor mij bij een goede filosoof, nog meer dan de logica, hoort dat men weet hoe een schoen of een rok genaaid wordt, dat men werkelijk praktisch in het leven staat. Men zou eigenlijk niet over het leven moeten nadenken, als men niet echt praktisch in het leven staat. Dat is echter in nog hogere mate het geval voor degenen die bovenzinnelijke inzichten zoeken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 305 –Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst – Oxford, 20 augustus 1922 (bladzijde 86)

Eerder geplaatst op 20 februari 2014

P.S. Ik heb nogal wat bedenkingen bij dit citaat. Want er staat in feite: Men kan maar beter niet nadenken,vooral niet over bovenzinnelijke inzichten, als men niet weet hoe een schoen of een rok genaaid wordt. Nu, ik weet niet hoe een schoen of een rok genaaid wordt. Niet dat het me totaal niet interesseert, maar ik heb helemaal geen zin om mij daar in te verdiepen. Nu moet ik dan zeker ook maar mijn Steiner-overdenkingen er bij neer gooien?

6 gedachtes over “Men zou eigenlijk niet over het leven moeten nadenken, als men niet echt praktisch in het leven staat

 1. Ridzerd,

  Ik denk dat het er meer om gaat dat je in evenwicht bent tussen die twee werelden. Aardse en het Geestelijke als je überhaupt al kan stellen dat het twee verschillende werelden zijn, maar dat is een andere discussie.
  Ik denk dat je je eigen zaak dient door je te verbinden met het materiële als je naar de Aarde komt. Door je te verbinden met Aardse realiteit maakt misschien ook dat die filosoof er niet een of andere dromerige filosofie op na houdt die mooi is om over te dromen, maar verder kant noch wal raakt.
  Zo is Steiner ook heel duidelijk over leraren die niet meer in de school werkzaam zijn; die dienen zich absoluut niet meer te bemoeien of een stem te hebben over wat er wel of niet moet gebeuren. De school dient gedragen te worden door degene die werkzaam zijn binnen de school.

  1. Ja, dat denk ik ook wel, Haike. Hij zal wel niet bedoelen dat men zich overal maar mee moet bezighouden, maar het gaat er om dat men niet zijn belangstelling moet verliezen voor praktische, alledaagse zaken.

 2. Nienke

  Volgens mij bedoelt hij dat je goed geaard moet zijn om contact te kunnen maken met het hogere. Met je voeten in de klei en je hoofd in de wolken!

 3. Walter Hebing

  In wezen komt de reactie van Nienke op dit Steiner citaat dicht bij de werkelijkheid zoals ik die tenminste voel. Om dit gegeven toe te lichten, zal ik gebruik maken van praktische taal.Stel je voor dat je met je voeten in de klei staat en met je hoofd in de wolken, Welke spanning zou er dan wel of niet door je lichaam gaan? Geaard zijn, heeft sinds Adam en Eva op aarde geleefd hebben een dubbele betekenis gekregen. De spanning die er tussen Hemel en Aarde(mensheid) sindsdien extra is onstaan, is door de mensheid in eerste instantie door rituelen en religieuse geschriften vervangen. Wat later door gebouwen(tempels, synagoge’s, kathedralen enz.). Die de bliksem wel verdragen konden. Iin de zeventiende eeuw werd de Bliksemafleider door Benjamin Franklin uitgevonden en konden er nog hogere gebouwen gebouwd worden, zonder dat de bliksem er vat op zou krijgen.
  Echter ’n bliksem produceert stikstof en als men de bliksem afleidt, remt men de bron van de menselijke onwikkeling, daar kom ik op terug maar eerst de fuktie van stikstof in ons bestaan, volgens Ger van Poelgeest https://gervanpoelgeest.wordpress.com/2011/10/19/over-bliksem-en-de-stikstofkringloop . .
  De stikstofkringloop is van belang voor de productie van aminozuren, eiwitten,DNA en andere organische moleculen. Hieronder wordt de werking op vereenvoudigde wijze weergegeven:
  A. De kringloop begint wanneer stikstof uit de atmosfeer door de bliksem en door bacteriën wordt omgezet in verbindingen die door planten kunnen worden opgenomen.
  B. Planten gebruiken deze stoffen op hun beurt om organische moleculen te vormen. Dieren die planten eten nemen op die manier stikstof tot zich.
  C. Na de dood van planten en dieren breekt een andere familie van bacteriën de stikstofverbindingen af, waardoor er weer stikstof aan de grond en de atmosfeer wordt afgegeven.
  In dit relaas van Ger wordt de bliksem als een belangrijk element van ons menselijk bestaan gezien, terwijl ik door mijn moeder werd opgevoed om er angst voor te hebben, als het dreigde te gaan onweren, moesten we elk metaal ver van de ramen verwijderen, geen water gebruiken en moesten we met zijn allen onder de tafel gaan zitten, alwaar ze eerst de rozenkrans voorbad, toen de lithanie van Allerheiligen en Allerzielen, enz. Ik was toen nog maar ’n kind en kon blijkbaar de boodschap die Jezus aan zijn discipelen gaf, die hem wekte omdat er een storm woedde, terwijl ze allen op ’n bootje zaten.En Jezus zei: “Zwijg, wees stil!” Plotseling gaat de wind liggen, en in plaats van een woest brullende storm, is er nu ineens een grote stilte. De zee – die normaal pas na enkele dagen kalm zal worden – wordt in korte tijd helemaal glad.
  Met andere woorden: Wie kan er nu op dit moment nog praktischer in het leven staan dan Jezus toen?
  Een paar weken geleden sliep ik in een tentje in Zeeland, ik werd wakker door het onweer, maar naast de donder hoorde ik ook regelmatige knallen, zoals men die hoort in boomgaarden om vogels te verjagen, maar midden in de nacht? Het bleken hagelkannonnen te zijn, die onsweersbuien uit elkaar schieten opdat er geen hageschade aan het gewas(planten) zal optreden!
  Met andere woorden: Onweersbuien zijn in eerste instantie goed voor planten, maar sinds de mens op aarde is, kunnen onweers buien ook bevroren ladingen(hagelkorrels zo groot als eieren) bevatten, die veel schade aan planten kunnen veroorzaken.
  Voor mijn gevoel zijn het gestolde ladingen van fysieke energie(statische elektriciteit), die we nu met kannonnen uiteendrijven. Zo gingen en gaan we nog steeds met bommen en granaten om met gestolde psychiese energie( statische elektriciteit) van groeperingen te bestrijden, dictators, de Eta, IS enz.
  De vraag is: Of dat alles bijdraagt tot de ontwikkeling van de mens? Ik heb eerst vijfentwintig jaar in het bedrijfsleven gewerkt en daarna vijfentwintig jaar in het onderwijs en heb in beide strukturen ervaren dat niet de mens centraal staat, mijn inziens het meest praktische, maar een of andere gedachte wat goed zou zijn voor de mens!
  Alsof elk kind, jonger dan zes dagen op aarde niet de Ultieme Manifestatie van alles wat op aarde leeft en is! Men kan het ontvankelijk kind wel beïnvloedden en het van de wijs brengen, maar beter zou zijn, dat men opbiecht, waarom Nederland zo aantrekkelijk is voor Afrikanen en Indonesiérs, enz. mijns inziens komt deze geestelijke drang voort uit het DNA van de stikstofcyclus der aarde.
  De mens als vertegenwoordiger van God op de planeet aarde, zou geen enkel natuur/cultureel verschijnsel moeten toestaan, wat welke manifestatie van van leven ook zou kunnen bedreigen.
  Echter er zijn er door de mens op aarde al zoveel toegelaten, dat we ons als mens moeten gaan richten op onze positie op aarde!
  Wat doen we hier eigenlijk op aarde? Waar Jezus zegt: Zwijg wees stil! tegen een levens bedreigende storm. Raadt Steiner het natuurverschijnsel aan te zien in het kader van pijn en leed. Ik zie dat gegeven niet als mensontwikkeling! Eerder als niet nooit met de voeten in de klei gestaan te hebben! En je als mens, als God op aarde gevoeld te hebben, als Steiner dat wel gevoeld zou hebben, zou hij zijn kinderen(ons) de weg naar Onze Vader(Vaderlijke Geest) gewezen hebben. Echter ik ben meer begaan met de Heilige Geest(Moederlijke Geest) die overal op aarde aanwezig is, maar geen ruimte krijgt om zich op aarde te positioneren, een uitwas daarvan was de heksenverbranding! Elk kind vertoefd plus/minus negen maanden in het lichaam van ’n moeder, maar de mensheid heeft geen oog voor de Heilige Geest die dan ontstaat en gedurende zes dagen ons dom geschut weerstaat of het leven op aarde weer verlaat.Dat is de menselijke vrijheid ten top, later vertrekken is Egoïsme, immers elke dag biedt meer dan de hele mensheid vermag. Ik houd van elke dag die ik op aarde zijn mag en zal deze dagen gebruiken om mijn medemens erop wijzen dat niet Nederland de Voorzienigheid van hun bestaan is, Maar het onweer! Daar hoeft men geen angst voor te hebben als je zuiver handelt, in dat kader heeft de mensheid veel ingeleverd ten opzichte van Jezus, de angst is er nog steeds en de bliksem bewandelt alternatieve(energie netwerk) paden, waardoor wasmachine’s , tv’s, enz. doorbanden.Waardoor man en vrouw weer op elkander aangewezen zijn!
  Tot zover
  Groetjes Walter

 4. @Walter
  Een tentje in Zeeland! Wat een heerlijk idee.
  Genoten heb ik van onweer van kinds af.
  En verder, de grote trek naar bijvoorbeeld ons land Nederland heeft voor mijn gevoel mede te maken met de abortussen.
  Veel zielen kunnen hier niet terecht.
  Jongelui storten zich met kracht in levensgevaarlijke situaties om daar te komen waar ze geboren hadden moeten worden.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s