De allerbeste remedie

De wereld moet voor de jonge mens steeds meer en meer zo interessant worden, dat hij er geheel niet eens aan denkt de aandacht zo sterk van de wereld af te leiden, dat hij voortdurend met zichzelf bezig is. Want, zoals een ieder weet, wordt wat het subjectieve gevoel betreft een smart groter, als men er voortdurend aan denkt – niet objectief de schade, maar de pijn wordt groter, als men er onophoudelijk aan denkt. Het is zelfs in zeker opzicht de allerbeste remedie voor de overwinning van smarten, als men het ertoe kan brengen er niet aan te denken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 302a – Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis – Stuttgart, 21 juni 1922 (bladzijde 77-78)

Eerder geplaatst op 1 februari 2014