Het is vandaag de dag een grote zonde als iemand beweert iets anders te weten dan wat zijn persoonlijke mening is

Ik was onlangs bij het Volkenbondcongres in Bern, waar over van alles gesproken werd, waarover het nu onnodig is te spreken, omdat het toch tot niets leidt, en waarover van alles niet werd gesproken, wat tegenwoordig het meest nodig is. Maar dat wil ik niet eens als het belangrijkste noemen. Als de hoofdzaak wil ik noemen een bepaalde wijze van formuleren, die bij bijna elke spreker aan de dag kwam. In minstens iedere derde zin hoort men bij deze sprekers het woord ‘ik’: Ik ben van mening-, ik bedoel-, mij lijkt het dat dit of dat nodig is-, ik hou van dit of dat-, dat kunt u in bijna elke zin horen. En de mensen worden zowat woest, als men niet instemt met deze toon! Spreekt men meer vanuit de objectiviteit, stelt men zijn zinnen zo op, dat men de innerlijke, objectieve inhoud in het oog houdt, en niet zijn persoonlijke mening geeft, niet datgene geeft wat men het liefste heeft, dan zeggen ze dat men autoritair en aanmatigend spreekt. Natuurlijk is het de grootste aanmatiging als iemand in elke derde zin het woord ‘ik’ in de mond neemt. Maar de mensen hebben verleerd deze aanmatiging te voelen. Ze vinden het knapper als iemand altijd vanuit zichzelf spreekt, en ze vinden het hoogst onbescheiden en arrogant, als iemand probeert vanuit de objectiviteit te spreken. Ze hebben dan het duistere gevoel: hij beweert iets anders te weten dan wat zijn persoonlijke mening is. En het is vandaag de dag een grote zonde als iemand beweert iets anders te weten dan wat zijn persoonlijke mening is!

Bron: Rudolf Steiner – GA 190 – Vergangenheits- und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen – Dornach, 14 april 1919 (bladzijde 203-204)

Eerder geplaatst op 24 januari 2014

Advertenties

47 gedachtes over “Het is vandaag de dag een grote zonde als iemand beweert iets anders te weten dan wat zijn persoonlijke mening is

 1. Bernard

  Al enkele tientallen jaren spreken ‘agogisch’ geschoolde mensen elkaar er op aan dat ze voor zichzelf moeten spreken. Als je zegt: “het is warm hier”, is de reactie: “spreek voor jezelf, JIJ hebt het warm!” Ik heb zo’n antwoord altijd als overbodig taalgebruik gezien en niet gereageerd.
  Apart dat Steiner hier ooit een opmerking over gemaakt heeft.

 2. Op school leer je je moedertaal, in Nederlands dus Nedelands. Over hoe het hoort… een woord moet zus of zo gespeld worden, zinsontleding noem maar op. En op de middelbare school moet je een aantal Nederlandse schrijvers lezen. Dan leer je wat dan literatuur zou zijn…. Maar communiceren met je medemens? dat leer je daar niet. We gaan er klakkeloos vanuit dat we dat kunnen.. Kijk maar om je heen, dan zie je het resultaat.

 3. henri

  Elkeen heeft zijn “ik-je” en meent de waarheid te moeten verkondigen aan de hand van dat “ik-je”
  Dat zie je het meest in de politiek en de partijen , de linksen en d erechtsen !
  De mensen vergeten dat er méér is dan het ik-je en dat iemand vanuit algemeen belang kan spreken , maar dan ben je autoritair !! Want was is een algemeen belang ,dat begrip kennen ze niet eens of willen ze niet kennen ….want dan moet je de geesteswetenschap erbij nemen en kennen .

  Vandaar de “Oorlog van Allen tegen Allen ” na het 7 de cultuurtijdperk !!! Alle ikken zullen meer en meer revolutionair worden en hun eigen ikje erdoor drukken !!

  Rudolf Steiner :
  “Spreekt men meer vanuit de objectiviteit, stelt men zijn zinnen zo op, dat men de innerlijke, objectieve inhoud in het oog houdt, en niet zijn persoonlijke mening geeft, niet datgene geeft wat men het liefste heeft, dan zeggen ze dat men autoritair en aanmatigend spreekt.”

 4. marcvandelft

  Dit is mij nu uit het hart gegrepen, en het is wel duidelijk dat deze waarheid niet tot de huidige antroposofen is doorgedrongen die zo nodig met de wolven moeten meehuilen.
  Sinds jaar en dag is er in Motief en andere antroposofische tijdschriften (vroeger al in de Jonas) de tendens dat alles ‘persoonlijk’ moet zijn.
  Artikelen in motief moeten zo nodig ‘persoonlijk’ zijn.
  Motief staat vol met persoonlijke meningen, van Jantje-Pietje-Klaasje die dit-of-dat-vindt, die mij geen zier interesseren, want ik ben geïnteresseerd in inhoudelijk interessante artikelen, en niet in al die persoonlijke meningen en verhalen over mensen.
  Die tendens is er al sinds Motief is gemoderniseerd, en sinds de fraaie antroposofische vormgeving van het voorblad weg moest en er een lelijk modern en duur blad voor in de plaats kwam vol met schreeuwende kleurenfoto’s en de sober opgemaakte inhoud met echt interessante artikelen verruild werd door een soort antroposofische libelle vol met ‘ik-vind-jes’ en nietszeggende columns etc.
  De redactie van Motief zou er dus eens goed aan doen om dit devies van Steiner tot zich door te laten dringen en weer terug te keren naar de oude antroposofische vorm met echt interessante artikelen in plaats van de pulp waar we nu iedere maand mee worden getrakteerd.
  (al lijkt het de laatste tijd inhoudelijk iets beter te zijn als enige tijd geleden…)

  1. Als het uit je Hart gegrepen is, (dus ook een persoonlijke mening, wat overigens prima is) is het dan niet beter bovenstaande te richten aan de redactie van het huidige Motief of aan het bestuur van de AVIN? Kan me voorstellen dat het daar meer gehoor vind dan hier op de site. Verder klopt het niet helemaal wat je schrijft; Motief had in het eerste uur het uitgangspunt dat het een breed georiënteerd blad moest zijn voor een brede doelgroep in Nederland waarbij ook gemikt werd op mensen buiten de Antroposofie. Onder leiding van Toon Schmeink en Jelle van der Meulen werd er met veel plezier en veel creativiteit gewerkt aan het blad. Met als consequentie (en dat hoef je niet als negatief te zien) een blad wat minder sterk op de zogenaamde “Antroposoof” was gericht, en wat meer algemeen gerichte artikelen, dat kon ook niet anders als je een dergelijke keuze maakt. In die zin denk ik dat het risico van Libelle achtige schrijfsels toen wat hoger was, of i.i.g meer waakzaamheid behoefte dan nu.

   Nadat Jelle vertrok is er een andere wind gaan waaien, mensen die toen veel bijdroegen, schrijven minder, of worden er überhaupt niet meer voor gevraagd, en zijn de verkoopcijfers van het blad ook gedaald als ik goed ben ingelicht. Maar als je het hebt over de Antroposofische vorm, dan is die nu sterker aanwezig, dan toen. Wat geen garantie geeft voor kwaliteitsstukken, of wat er nou speelt in de vereniging; hetzij op landelijk niveau, of nog breder, de tamelijk onverkwikkelijke zaken na het overlijden van Steiner in Dornach waarvan maar zeer sporadisch zaken naar bovenkomen.

 5. marcvandelft

  Beste Haike
  Ik denk niet dat het ledenblad voor Jan en alleman bedoeld zou moeten zijn, dan moet je een populair antroposofisch blad maken, zoals vroeger de Jonas. Waarom moet dat het ledenblad zijn?
  Toen het nog gewoon een klein blad was, met een mooie artistieke antroposofische voorkant, en interessante artikelen vond ik het een waardevol blad en waard om te bewaren.
  Daarna werd het meer pulp voor in de wachtkamer. Ik merkte ook dat ik die bladen niet meer consequent heb bewaard, maar de oudere jaargangen heb ik bijna allemaal compleet bewaard.
  Maar het gaat hier om de tendens ‘dat alles persoonlijk moet zijn’ als beleid, terwijl dat uitdrukkelijk in gaat tegen de bedoeling van de antroposofie, en Steiners eigen woorden zoals hierboven!!
  Als je het boek ‘Theosofie’ van Steiner hebt gelezen dan zie je dat er twee manieren zijn om naar de wereld te kijken: de houding vanuit de ziel en de houding vanuit de geest.
  De houding vanuit de ziel is: Ik vind, de mening, mijn gevoel, dat is dus de libelle-houding van ‘Motief’ van na Jelle van der Meulen, en dat is de houding die Steiner hierboven hekelt.
  De houding van de geest is die welke Steiner voorstaat, namelijk niet wat vind IK ervan, maar de vraag naar: ‘Wat is het wezen van het ding’.
  Daarbij is wat IK allemaal vind en wie IK ben van geen belang.
  Het gaat erom het ongelouterd astraallichaam a.h.w. schoon te poetsen en er een heldere spiegel van te maken die onzelfzuchtig meeleeft met de wereld, en zich onzelfzuchtig inleeft in het wezen van het ding.
  In het oude ledenblad waren de artikelen nog meer vanuit de houding van de geest geschreven, in de geest van de antroposofie.

  Ook het afschaffen van de antroposofische vormgeving vind ik een grof schandaal en een verraad aan de antroposofie, een knieval naar de verdorven ahrimanische maatschappij (een laffe paniekreactie na 1996 na de grote aanval van de draak), waar banaliteit, eigen meningkjes, oppervlakkigheid, grofheid, popie-jopie-gedoe welig tiert, en waar men al meer dan genoeg oppervlakkige tijdschriften met schreeuwende en lelijke foto’s etc. produceert.
  Wanneer de antroposofische vereniging met michaelische moed zou zijn opgekomen voor waar zij voor staat, dan hadden ze nooit zo’n antroposofische libelle van het ledenblad gemaakt wat een beschamende aanfluiting is.

  1. Dat is toch grappig.. volgens mijn informatie wou Jelle destijds een blad voor een breed publiek, en weliswaar vanuit een Antroposofische basis maar niet gericht op alleen leden en belangstellenden. Zo heb ik het zelf ook ervaren; een blad voor een hele brede doelgroep, veel meer dan nu. Aan de hand van wat je nu schrijft (en als ik dat goed begrijp) maak ik daar uit op dat jij dat blijkbaar andersom ervaart.

   En Jonas een populair blad? Dat stond ook onder de supervisie van Jelle. Een enkele ouder die zijn kind op de Vrije School had, las het, was mijn indruk, maar niet veel meer dan dat.

   Verder ontbreekt mij het oordeelsvermogen om te bepalen wat vanuit de Geest is geschreven, en wat een andere inspiratie bron heeft…

 6. marcvandelft

  Beste Haike
  Ik heb in 2012 een beschouwing geschreven over Motief, maar dat is te lang om hier te plaatsen.
  Motief is na 1996/97 m.i. een flutblad geworden, maar de laatste tijd heb ik de indruk dat de artikelen weer wat meer inhoud hebben als in de periode tussen ca. 1997-2010/2012.
  Als je geïnteresseerd bent in mijn beschouwing kan ik het naar je e-mail-adres toezenden.

  Hier enige fragmenten uit mijn beschouwing:
  ——————
  Marc van Delft

  OPINIE

  Motief
  Over het ledenblad van de Antroposofische vereniging

  Bij een opruiming vond ik onlangs achter de kunstboeken in een boekenkast stapels oude antroposofische maand-leden-bladen, toen geheten:

  ‘Mededelingen van de Antroposofische vereniging in Nederland.’

  Ik bleek ze vanaf 1978, toen ik op mijn 20e lid werd, bijna allemaal te hebben bewaard, tot het fatale jaar 1997, toen ze onder invloed van de racisme-hetze in 1996 besloten ook het tijdschrift van de antroposofische vereniging te ‘moderniseren’, om alles over een andere boeg te gooien en van het oude, eerbiedwaardige, hoogwaardige, en vaak interessante mededelingenblad een of ander populair, oppervlakkig, commercieel en lelijk tijdschrift te maken.

  Mijns inziens echt een laffe knieval voor Ahriman en de moderne tijdgeest [totaal on-michaelisch dus!!!].
  ———————–
  Sinds de Antroposofische vereniging in 1996 dus ‘door de draak werd verslonden’ en de 2 geestelijke reuzen: Mouringh Boeke (en later Willem Veltman) openbaar tijdens het spraakmakende congres over de racisme-hetze hun lidmaatschap opzegden, en sinds het antroposofische mededelingenblad ‘Motief’ heet, viert in het ledenblad: oppervlakkigheid, alledaagsheid, muffigheid, saaiheid, braafheid, prietpraat, subjectieve meningen en geleuter over niets hoogtij, met veel interviews met juffrouw zus en zo, wat alleen interessant is voor de bekenden van die persoon….

  Ik zelf zit daar niet op te wachten, ik ben niet zo erg in onbekende mensen en hun alledaagse beslommeringen geïnteresseerd, ik ben geïnteresseerd in doorwrochte artikelen van grote geesten, bv. zoals vroeger, toen grote genieën zoals Julius, Van Manen, Veltman, de Munck in het ledenblad konden publiceren, artikelen van grote geesten die zich op onderzoek baseerden, dat waren artikelen die later vaak ook in boekvorm verschenen.

  Volgens mij moet het ledenblad een forum zijn waarbij de grote geesten uit de antroposofische beweging de producten van hun reflexies en onderzoek kunnen delen met de andere leden en andere geïnteresseerden, naast alle andere dagelijkse mededelingen die noodzakelijk zijn.

  Maar alles moest ‘persoonlijk’ worden werd er geroepen, met andere woorden:
  De vulgaire oppervlakkigheid van de stupide en hersenverwekende hedendaagse tijdgeest van programma’s zoals ‘big brother’ en ‘boer zoekt vrouw’ e.d. [héél ‘persoonlijk’!!!!!] deed zijn intrede in het eertijds zo interessante, diepzinnige, mooi (doch sober) vormgegeven en ook handzame maandblad. (het had ook nog een prettig formaat!)

  Het ledenblad mocht er qua vormgeving echter ook niet meer ‘antroposofisch’ uitzien, want dat zou zogenaamd een bepaald soort mensen ‘afstoten’ die blijkbaar een weerzin hebben t.o.v. de prachtige antroposofische kunstvormen….

  Dus de mooie, artistieke schuine hoeken e.d. werden verruilt voor de alledaagse en vulgaire ahrimanische reguliere tijdschrift-vormgeving met veel vierkant-vormen, schreeuwerige en lelijke foto’s of collages van foto’s en lelijke voorkanten, echt een laffe, on-michaelische knieval voor de ahrimanische tijdgeest, voor de lelijkheid, vulgariteit, de stompzinnigheid van een grauwe samenleving waar deprimerende, ordinaire en afstotelijke banaliteiten, dom amusement, grofheid en platvloersheid hoogtij viert die we dagelijks via de televisie, de dag- en weekbladen en via de andere media kunnen ‘bewonderen’.

  Niet meer de intellectuelen, de diepzinnige denkers, de zoekers, de fijngevoelige kunstenaars bepalen de tijdsgeest, de grote geesten, grote wetenschappers en filosofen, maar het allerlaagste volk, de ‘Haagse Harrie’s’ en ook de jeugd bepalen de sfeer en de teneur van de tijdgeest, in de sfeer van grofheid, platvloersheid en vulgariteit. (denk aan de grofheid van smaakmaker en voetballiefhebber cabaretier Joep van’t Hek)

  Vroeger liep de stad uit als een groot kunstenaar of een groot geleerde was overleden (bv. bij de dood van de Leidse professor en natuurkundige Lorentz in 1928 liep de stad uit!!) , men had nog respect voor mensen die werkelijk geestelijk iets presteerden, grote geleerden en grote kunstenaars. Men keek nog tegen mensen op die werkelijk iets bijzonders presteerden.

  Tegenwoordig is men alleen nog maar geïnteresseerd in pop-sterren, filmsterren, mooie prinsesjes, fotomodellen (die werkelijk niets maar dan ook niets anders ‘presteren’ als mooi te zijn…), kookwedstrijden, de wederwaardigheden van ene Jorin, ‘spuiten en slikken’, de alledaagse clichémannetjes en de dellen die in het big-brother-huis vertoeven en in (niet eens de Nederlandse taal goed machtig zijnde) verder niets presterende burgermannetjes en burgervrouwtjes die hun dagelijkse allerbanaalste beslommeringen via de media met de andere hersendode geestverwanten willen delen.

  In de huidige samenleving ontbreekt volledig het respect en de bewondering voor al wat waardevol, waarlijk groots, waarachtig en verheven is, enkel sensatie, grove humor en banaliteiten slaat de klok.
  ——————————–
  In 1997 vond men het Mededelingenblad blijkbaar te ‘elitair’, het moest blijkbaar een meer commercieel tijdschrift voor ‘Jan met de pet’ worden…

  Het ‘grauw’, ‘de heffe des volks’, de oppervlakkigheid van het proletendom maakt dezer dagen blijkbaar de dienst uit, en daar moest het ledenblad ook aan geloven.

  Ahriman, de draak heeft daarbij echt een slag gewonnen!

  Dat heeft ook het eertijds mooie, waardevolle en interessante ledenblad beïnvloed!

  Ik zie nu na afloop, vanuit 2012 terugkijkend, dat ik in ‘die goede oude tijd’ nog zeer trouw bijna alle mededelingen-bladen heb bewaard, als kostbare juweeltjes met belangrijke en interessante artikelen…

  Ik keek voor de aardigheid bv. eens in het aller-oudste mededelingenblad wat ik had uit 1978, en daarin zag ik al 2 heel interessante artikelen staan, o.a. een artikel van Tom Jurriaanse over de betekenis van elektriciteit en natuurkrachten e.d.
  [T. Jurriaanse: – De innerlijke kwaliteiten van elektriciteit, magnetisme en kernenergie; Geheimen van de menselijke wil in de Kalewala – AR Koopmans]

  Ik kan mij artikelen herinneren van bv. Chr. Wiechert: de hypothese over de vorige incarnatie van Bruckner, of een zeer spannend artikel van De Munck over het Tibetaans Lamaïsme / – Boeddhisme.
  Ik denk dat dat soort artikelen in het huidige ledenblad ‘Motief’ niet meer zouden worden geplaatst….

  In de huidige ‘Motiefs’ komt het nog maar zelden voor dat er een echt interessant inhoudelijk artikel in staat, het is ‘de waan van de dag’ wat de klok slaat, interviews met ‘wat iemand ervan vindt’, het liefste nog van niets wetende en puberale praat uitslaande jongeren, ‘columns’, oppervlakkige opniniestukjes, net zoals in de krant of in de libelle…

  Dat alles ‘persoonlijk’ moet zijn is eenvoudig een tijdsfenomeen, vroeger had je toneelstukken, en films en tv.series op televisie, producten van kunstenaars die iets moois of leuks wilden maken, nu wordt Jan met de Pet gefilmd in ‘Big Brother’, de ‘realityseries’.
  ——————-
  Wat betreft die oude jaargangen, die ‘juweeltjes’, met artikelen met eeuwigheidswaarde, (boekniveau):

  Ik bleek er maar liefst 10 compleet te hebben [dat zijn 11 nummers per jaar], en wel de jaren:
  1979, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992,1994 en 1995 !

  Van 4 jaren miste er één nummer, dus had ik van die jaren 10 nummers (per jaar), – bijna compleet… en wel de jaren:
  1980, 1984, 1987, 1993…

  Dan waren er 3 jaren waarbij ik 2 nummers miste, dat waren de jaren:
  1981, 1982, 1983.

  Van 1978 had ik er 3, van 1996: 7, van 1997: 5.

  Je ziet dus wel dat het overgrote deel van die oude nummers bijna of zo goed als compleet is!

  Het gaat dus om 20 jaar antroposofisch mededelingenblad, waarvan er 10 compleet zijn en 7 bijna compleet.

  Maar misschien dat de ontbrekende nummers ook nog wel eens ooit tevoorschijn komen tussen de bergen boeken en papieren e.d. …
  ———————
  Ik heb voor de aardigheid de mededelingenbladen van 1978-1987 weer eens doorgekeken, en wat bleek?
  Vele grootheden zoals HP van Manen, Arnold Henny, Tom Jurriaanse, AT / AR / EA Koopmans, Van Romunde, R / LFC Mees, FCJ Los, DJ van Bemmelen, Frank Oele, Werner Barfod, HD van Goudoever, BCJ Lievegoed, Theo Nederpelt, Frank Berger, Roel Munniks, AH Bos, J van Wettum, Maarten Ploeger, Frank Berger, Ina Krediet, Arie Boogert, Jelle vd Meulen, John van Schaik, D. Brüll, C. von Gleich, Chr. Wiechert, H W Smit-Sibenga, Loek Dullaart deden toen [en sommige geregeld] hun bijdrage met in mijn ogen interessante artikelen.

  Artikelen over bv. : de betekenis van elektriciteit, magnetisme en radioactiviteit, over de Kalevala, Van Manen over Marie Steiner, over: ‘Republikeins, democratisch en aristocratisch’ [2 Delen], en over: ‘Democratie en karma’; AR Koopmans- ‘Van de oude naar de nieuwe mysteriën in het na-christelijke europa’ [3 delen], veel artikelen van AC Henny over geschiedenis en volkerenpsychologie, van Bemmelen over kunst (Raffael), Werner Barfod over eurithmy, beschouwingen van ‘de oude’ [LFC] Mees over bv. dieren en veel andere zaken, over De mysteriedrama’s door H D van Goudoever [5 delen], meerdere artikelen over muziek van Theo Nederpelt en Frank Berger, artikelen over driegeleding, over drugs, over milieuzaken, over bos, over kernwapens, over de doden (Boogert), en bv. Jeroen Kraamwinkel: De Michaelsschool en de tegenschool van Ahriman, etc.

  Het zou mooi zijn als de antroposofische vereniging haar tanden of liever gezegd haar Michaelische zwaard van de moed liet zien en haar beleid t.a.v. het ledenblad zou veranderen, en er i.p.v. een lelijk en oppervlakkig ‘geïllustreerd tijdschrift’ met veel blabla van en voor de massamens, er weer een esthetisch, artistiek en antroposofisch uitziend tijdschrift van interessant niveau van zou maken waarbij weer plaats is voor de grote geesten om er echt hoogwaardige en interessante artikelen in te publiceren zonder de eis dat alles ‘persoonlijk’ zou moeten zijn…
  —————————

  MvD-2015:
  Misschien heeft de redactie van Motief ondertussen wel weer meer inhoud toegelaten in Motief, en is deze kritiek enigszins niet helemaal meer up to date.
  MvD

  1. Wat mooi dat je al die oude nummers nog hebt, maar je kijkt wel veel achterom krijg ik de indruk.. Als je dat teveel en te vaak doet kom je niet veilig vooruit.. Kort in de achteruitkijkspiegel van je auto kijken doe je opdat je veilig vooruit komt, kijk je 10 min alleen maar in je achteruitkijkspiegel terwijl je aan het rijden bent vermoed ik dat je dik in de problemen kan komen.

   Wat betreft Veltman: ik heb hoogstpersoonlijk mee gemaakt dat hij de vraag stelde aan een mede studiegenoot van me destijds: “Maar weet je dan niet wie IK ben? Ik wist niet wat ik hoorde. Om met onze huidige premier te spreken zoiets als een Dikke Ik…. om maar over ik-jes en persoonlijke meningen te hebben. Daarnaast ken ik een journalist bij de Jonas die destijds een stuk wou schrijven en een interview wou afnemen over/met Anton Kimpfler, iemand waarvan sommigen beweren dat hij een incarnatie is van Steiner. Iets wat Kimpfler zelf altijd heeft ontkent.

   Het kwam Veltman ter oren dat het in de steigers was gezet, waarop de telefoon werd gepakt en de toenmalige redactie van de Jonas luid en duidelijk verstaan werd gegeven dat we dat toch echt niet gingen doen… Het artikel werd dus op zijn gezag van de rol gehaald. Grote Geest? Voor mij een vraag…

   Als je voor een ander gaat bepalen wat hij/zij wel/niet mag lezen begin ik toch met mijn wenkbrauwen te fronsen.

   Mouringh Boeke, daar heb ik les van gehad, (evenals Dieter Brüll) en ken ik persoonlijk. Ze hadden nogal wat te vertellen op het gebied van de Sociale driegeleding, machtige mannen om naar te luisteren, zo als ik ook als negende klasser de periodes Maatschappijleer van Maarten Ploeger in me opzoog…

   Maar mij gaat het veel te ver om te zeggen dat er nu niks meer deugt. Als ik je bovenstaande reactie lees komt ze bij mij behoorlijk met bitterheid gevuld over.

   Ben jij daar zelf niet een beetje slachtoffer van Ahriman en consorten??

   En natuurlijk is het niet meer zo als het was, en zijn er goede dingen verdwenen wellicht verkwanseld, er is geen 13 klas meer zodat je als leerling twaalf jaar puur vrij school onderricht kreeg, en daarna in de 13e in een jaar HAVO of VWO onderricht kreeg, en alsnog eindexamen kon doen, zo ging het althans in Amsterdam. En ja, de onderwijsinspectie vind nu, dat niet je in zes jaar (zevende tot en met de 12e klas) HAVO onderricht kan geven want dat is een vijfjarige opleiding, dus dreigen ze met het ontnemen van de HAVO status aan het Geert Groote college…

   In mijn ogen deugen er ook dingen wel, nu in deze tijd zoals mensen als Jacques Meulman, Hugo Pronk en nog een aantal mensen een dag vullend programma in elkaar schroeven met de titel “Gezond makend onderwijs” men komt er van heinde en ver op af, en ik begrijp dat er een aantal aan het einde van de dag geïnspireerd naar huis gaan, om op hun eigen scholen weer verfrissend proberen de vrije school leerling van nu, te inspireren..

   Verder heb ik mezelf het boekje “Achtergronden van de Olieramp: Gesprekken met natuurwezens”. onder de neus gedouwd en vond daar de voor mij de volgende opvallende uitspraak in.

   Het boekje gaat over de olieramp in 2010 die plaats vond in de Golf van Mexico en een van de grootste natuurrampen is die door mensen veroorzaakt is.

   Wolfgang Weirauch (Flensburger Hefte) spreekt via Verena Staël von Holstein met de natuurwezens. Daarin doen ze de volgende uitspraak i.v.m. de olie namelijk dat je het boze eerder in de kaart speelt als je uit woede over de ramp een auto koopt die 100% elektrisch rijdt. Zij zeggen dat het veel beter is dat je juist met veel bewustzijn een keuze maakt over wat voor een auto je kiest, en dat dat dan ook er een kan zijn met een brandstofmotor dat schaadt veel minder dan vanuit de emotie gaan handelen als ik dat goed interpreteer..

  2. Leonie

   Wat een pracht artikel, zo goed omschreven hoe de samenleving en dan vooral de media, overal in doordringt in grote oppervlakkigheid. Er stond een artikel in de Volkskrant dat studenten professoren met je en jou aanspreken. Er is geen respect voor mensen die geestelijk wijzer zijn. Ik heb verder niet het idee dat hier sprake is van bitterheid en ook voel ik hierin niet de geest van ahriman!Wat ik eerder voel is michaelische moed om de dingen neer te zetten en de pijn van datgene wat zo waardevol was.

   Hartelijke groet,
   Leonie

   1. Ik denk niet dat mensen zoals Krishnamurti, Nelson Mandela, Gandi, Marten Luther King, en natuurlijk ook Steiner, ooit om respect hebben gevraagd van mensen die minder onderlegd waren dan zij…

   2. Leonie, nu je het hebt over geen respect, schiet mij de volgende komische anekdote in herinnering. Ik zat op de LTS, ik was een jaar of 15. We stonden met een groep klasgenoten op het schoolplein, toen de directeur langs ons liep. Toen riep één van die jongens: ‘Hoi directeur.’

    Nog een andere: Ik werkte op een technisch kantoor. Op een middag kwam ik de onderdirecteur tegen in de garderobe. Die man kon er ook niks aan doen, maar hij heette Boontje. Ik had natuurlijk gewoon ‘goedemiddag’ moeten zeggen, maar er ontschoten mij de woorden: ‘Ha Boontje.’ Hij keek mij wat raar aan en zei niks terug.

 7. walterhebing

  Geef het volk brood en spelen dan kunnen “wij” namens het volk met de Goden spelen! Dat wisten de Romeinen al. Jezus probeerde het volk op te voeden met parabels, met als doel, wat je niet wil dat U geschiedt doe het ook een ander niet.
  Op vierentwintig januari tweeduizendveertien schreef ik als reactie op dit citaat:”Precies in dit citaat raakt Steiner mijn gevoel, ik ben begaan met kinderen die nauwelijks spreken kunnen. Dit is een woorden strijd, los van de werkelijkheid”. Hoe kan ik een normaal kind nu uitleggen, waarom, waarvoor we de afgelopen eeuw, een atoombom ontwiikeld en beproefd hebben? Dat kan ik niet, laat staan aan ’n kind met beperkte vermogens!
  In het normale leven merk je weinig van deze dingen(atooombommen), echter bij Steiner ging het volgens Marc van Delft over de vraag: “Wat is het wezen van het ding?”. En dat vraag ik me ook steeds af als ik dingen maak of repareer voor mezef of mijn medemens, echter als je met kinderen de wereld verkent, raak je in een heel andere dimensie van de geest en zeker met kinderen, die volgens onze geest een of andere beperking hebben.
  Ik zie me dan ook steeds gesteld voor de vraag: Is ’n kind een ding of ’n gezel in het dagelijks leven. Als ik ’n kind als ding beschouw en doordenk op zijn wezen, kom ik bij mezelf terrecht en zeker bij een kind, wat al veel gelezen heeft! Als ik ’n kind als onbeschreven blad ontmoette en met het kind als ’n gezel het leven aangingen, leerde we allebei van onze ondernemingen in de natuur en de cultuur tenminste als ik mijn mond dichthield.
  Zo’n kind met beperkingen leerde me weer zien dat niet het doel maar de weg belangrijk is.
  En niet zoals mijn moeder altijd opperde: “Pluk de dag” Maar: “Beleef de dag”. Immers: “De dag biedt meer dan de mensheid vermag”.
  In wezen een samenvatting van Jezus uitspraak in de bergrede: “Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last”.
  Als kind wandelend en spelend met mijn vriendjes op aarde 65 jaar geleden was geheel anders dan nu, wandelen en spelen met neefjes en nichtjes van die leeftijd, niet hun geest is veranderd maar alles om hen heen! De fiets, de auto, hun huis, enz. enz. Leuk om met ongeletterde de natuur(wat er nog van overgebleven is) in te gaan. Mijn Ziel leeft weer op en mijn Geest kan niet begrijpen, waarom de menselijke geest dit(al de cuturele verzinsels) de kinderlijke ziel(geest) heeft aangedaan.
  In die zin: Plukt de mens de dag(licht) ten gunste van de nacht(duisternis) en voedt daarmee het geschrift(het kind), in plaats van Het Leven,waarvan hij/zij rentmeester is.Het kind aangespoeld aan het Turkse strand is daarvan een dramatisch voorbeeld!
  Spreken vanuit de Geest des Levens kan niet, wel handelen vanuit de Geest des Levens! Echter deze handeling komt voort uit ons reptielenbrein. waar geen denken(woordelijke geest) aan te pas komt. In die zin staat het dierenbrein dichter bij het de aardse levensgeest dan het mensenbrein, bij de tsunamie in Indonesië waren dieren al vertrokken, maar de mens bleef!
  Wat is het menselijk bewustzijn op aarde waard, als ze zichzelf niet voor deze kosmische invloeden spaart? Terwijl dieren dat wel doen?
  Geef de mens brood(geest) en spelen(werk) en je kunt je slag slaan op aarde! Ik denk andersom, laten we ieder kind op aarde beschouwen als rentmeester van onze toekomst en samen bepalen hoe deze ontwikkeld kan worden. Laat geen sprookjes op hun los, noch religieuze opvattingen, laat ze het gebeuren op aarde zelf ontdekken en als ze met vragen komen, geef er geen mening over, maar ga met hun de vraag onderzoeken, pas dan komen we tot de essentie van menszijn op aarde.
  Het Levensbewustzijn is geen talig zijn, maar ontwaart zich in allerlei levende manifestaties, van mineraal tot mens! Taal ikan een bemiddelaar tussen het mineraal, de plant,het dier en de mens zijn, maar ook een parasiet van dit alles. En ik ervaar mijn leven(Nederlander)als een parasiet van dit alles!
  Heb je medemens lief, zoals je jezelf lief hebt, betekent voor mij, sta stil bij de dag en zie als rentmeester van het leven op aarde toe, hoe we omgaan met onze medemens. Als kind(ziel) kon ik al niet begrijpen dat ik van mijn moeder niet mocht spelen met een buurjongentje wat protestant was, in Nederland is het nu gedoogd!
  Welke Geestelijke beweging kan de Waarheid van het leven verkondigen als deze de waarheid van de dag niet overstijgen kan? Steiner vlucht in het incarnatie gebeuren, echter ik vind elke mens verantwoordelijk voor het moment van de dag. De ICTers van nu, zijn de pastoors van gisteren geworden! Wat een ontwikkeling van de mensheid!
  Tot zover
  Groetjes Walter.

 8. marcvandelft

  Hoi Haike

  Leuk dat je ook op de Haagse Vrije school hebt gezeten.

  ik heb daar les gehad van de grootheden: Veltman, Laffree, Van Manen en Willem Bruning.
  Ongelooflijk indrukwekkend en oneindig veel van ze geleerd!

  Dat waren monumentale persoonlijkheden en grote geesten!

  Ik was altijd een fan van Veltman, hij heeft me eigenlijk tot de antroposofie ‘bekeerd’ toen ik ca. 14 was en hij heeft mij op de vrije school en later in zijn voordrachten zoveel over de antroposofie geleerd, dat ik eigenlijk meer een ‘Veltmaniaan’ als een ‘Steineriaan’ ben…

  Een groot man, met blijkbaar ook een groot ego, dat heb je meestal met grootheden, blijkbaar ook een grote ziel.

  Ik heb ook wel gehoord dat hij wat onaardige trekjes had, maar dat is dan de achterkant van de medaille, of zoals men dat zegt, ofwel:

  Quod licet Iovi non licet bovi (Wat Jupiter is toegestaan, is het rund nog niet toegestaan) .

  de waarlijk groten kunnen zich nu eenmaal meer permitteren als Jan de Koekebakker.

  Volgens mij is Veltman op latere leeftijd milder en menselijker geworden, maar helaas is hij nu ook op een zodanige leeftijd dat zijn geweldige geheugen hem ook in de steek begint te laten….

  De arrogante Veltman in de kracht van zijn leven was dus ook de meest geniale Veltman!

  Weinig mensen bereiken het al om de volledige onzelfzuchtige benadering vanuit de geest te bereiken, Steiner was er al dichter bij, maar ook Steiner heeft typisch persoonlijke dingen en een persoonlijke stijl, die een ziele-kleuring heeft, vooral de Jupiterkleuring volgens mij, het verhevene, het plechtstatige, (denk aan zijn spreuken en de mysteriedrama’s) en ergens uit een bepaalde uitlating kan je ook opmaken dat Jupiter wel zijn favoriete planeet is, wat ook samenhangt met zijn voorkeur voor Renaissance-kunst….
  —————
  Wat betreft het te veel terugkijken wat verkeerd zou zijn:
  Door plaatsgebrek was ik genoodzaakt dingen op te slaan en kwam mijn oude mededelingenbladen en motiefs tegen achter de kunstboeken.

  Voordat ik ze naar de opslag bracht heb ik ze nog een keer doorgekeken om te zien wat voor artikelen er zoal in stonden.

  Ze liggen nu in de opslag, dus van erg hangen aan het verleden is wat dat betreft is geen sprake, ik lees bijna iedere week weer nieuwe boeken en nieuwe artikelen.

  Ik ben verder persoonlijk niet verbitterd door wat men met het ledenblad heeft gedaan, ik heb er persoonlijk ook weinig mee te maken, ik constateer het alleen maar, als afspiegeling van de platvloerse tijdgeest.

  Er zijn andere goede antroposofische tijdschriften met inhoudelijk goede artikelen, bv, de apocalypsnu, en flensburger hefte.

  Ik heb trouwens ook bijna alle boeken over de elementenwezens van flensburger hefte gelezen, erg interessant!

  Vooral de boeken over dieren vond ik leuk, en de boomsoorten.

  Ook dat zijn voorbeelden van het zich onpersoonlijk inleven in het wezen van een het ding, in dit geval een diersoort, vanuit de benadering van de geest.

  ===================

  1. Marc,

   Ik zat niet in Den Haag op school, maar in Amsterdam… dat was een totaal andere school dan die daar in Den Haag. En ff voor de goede orde: voor allen die dit ook lezen en denken dat ik nog meer tussen de regels heb geschreven dan er fysiek te lezen valt; Nee, de Amsterdamse vrije school was niet beter dan die in Den Haag, wel heel anders

   En de indruk die je over Veltman geeft had ik ook al, ik wens hem van harte toe dat hij alsnog in deze incarnatie iets van de schade kan, en mag, opruimen die hij heeft aangericht, en dan beschouwd gaat worden als een echte, ware, grote. 😊

   1. Oeps.. het was niet de bedoeling om het laatste stukje ook vetgedrukt erin te zetten.. maar eenmaal verstuurd, valt er daarna niks meer te corrigeren, excuus.

 9. marcvandelft

  SORRY, HAIKE, IK BEDOELDE:

  LEUK DAT JE OP DE VRIJE SCHOOL HEBT GEZETEN.

  HOE WAS UT IN AMSTERDAM?

  WAREN DAAR OOK ZULKE GROOTHEDEN?

  1. Marc,

   Grootheden… zelf denk ik niet in dat soort van termen maar er zijn wel leerkrachten waar ik hele warme herinneringen aan heb. Zoals daar zijn Mark Mastenbroek leraar Handenarbeid en Kunstgeschiedenis met wie ik tot op de dag van heden nog contact heb. Jij hebt het over van Manen, die was net naar Den Haag vertrokken maar gaf oorspronkelijk in Amsterdam les, die heb ik dus net gemist, maar later wel meegemaakt op de internationale leerlingen conferentie’s voor vrije school leerlingen. In de 7e en 8e had ik Clara Wijnbergh als klasse lerares die later de Tobias scholen zou oprichten, te beginnen in Amsterdam. Maarten Ploeger had ik al genoemd…

   Maar echt onovertroffen was Gerard Copijn die destijds uit Dornach weggeplukt werd door de school. Hij was onze scheikunde en biologie leraar en als hij iets uitlegde dan snapte je het daarna meteen, hoefde je er geen boek meer op na te slaan voor verdere uitleg. Het was een geweldige vent en heel populair bij bijna alle leerlingen. En hij was niet populair omdat hij dat wou zijn, hij was het gewoon. Het was ook een probleem, want elke klas wou hem wel mee met schoolreis, kunstreis, werkweek, eindreis noem maar op. Dat zou gewoon betekenen dat er 12 weken per jaar er geen biologie gegeven zou worden. Een beer van een kerel, en zo sterk als een stier. Kwam die oude Leen Mees voor een lezing: pakte Gerard hem op als een jonge juffer, en droeg hem de trap op naar boven…

   Hij kluste ook wel bij, bij zijn broers Jørn en Alrik Copijn die wereldwijd faam hadden als Boomchirurg. Ze hebben hem wel gevraagd of hij niet helemaal in het bedrijf wou komen werken, en zijn antwoord daarop was uiteindelijk dat hij bij zijn kindertjes moest blijven, daarmee bedoelde hij ons, zijn leerlingen, waarvoor ik hem op mijn blote knieën dankbaar ben tot op de dag van vandaag. Helaas is hij niet meer, maar ik hoop dat hij een hele goede vlucht heeft tussen zijn bijen want hij was ook imker..

   Maar goed je vraagt weer naar het verleden, ik denk dat het goed is om in het nu te zijn.

 10. marcvandelft

  HOI HAIKE

  Leuk om te lezen over de Amsterdamse grootheden!
  Jammer dat ik die dan weer heb gemist!

  Ik heb als kind bv. maar een keer Julius meegemaakt, toen ik nog niks van hem afwist en daarna al zijn boeken verslonden.

  Ik heb geen moeite met mensen grootheden noemen.

  Ere wie ere toekomt.

  Rudolf Steiner geeft in ‘wie erlangt mann’ juist aan dat een van de eerste basisvoorwaarden voor de weg naar de verlichting is het oefenen van het gevoel van bewondering, het kunnen bewonderen is een eigenschap die de mensen in deze zelfzuchtige tijd zijn kwijtgeraakt, maar dat is helemaal onterecht.

  Ook positiviteit moet men oefenen, dus men moet van mensen altijd naar het positieve kijken, dan kan het mij het niet zo veel schelen dat Laffree, Veltman en Bruning ongelooflijke autoritaire eikels waren met hun schaduwzijden, want ze konden zo geweldig vertellen en les geven dat het een eer en een top-ervaring was dat te hebben mogen meemaken.

  Daardoor is mijn ziel oneindig rijk geworden, en wel zodanig dat ik het gevoel heb, dat mensen die niet op een vrije school bij dit soort mensen hebben gezeten, wel een armoedige ziel moeten hebben….

  De lessen van Laffree leken wel op een cabaret, stel je voor, 6 weken lang iedere ochtend een fantastische one-man-show van een meesterverteller, dat was echt een feest!

  Maar er waren ook mensen bij die Laffree haatten, mijn broer vertelde de anecdote dat iemand Laffree op de Ruychrocklaan zag lopen en even twijfelde of hij niet op het gaspedaal i.p.v. op de rem zou gaan staan…

  Ook tegen mij was hij niet aardig, maar dat kon me niks schelen, want ik vond het belangrijker wat ik van hem vond als wat hij van mij vond.

  Het gaat er ook niet om dat geniale grootheden al of niet op bewondering zitten te wachten, het gaat er om dat het in het kader van onze scholings-weg een deugd is om bewondering en positiviteit op te brengen voor wie dat toekomt.

  Indachtig Morgenstern:

  Sieh nicht was andre tun,
  der andern sind so viel,
  du kommst nur in ein Spiel
  das nimmermehr wird ruhn,

  Het gaat er niet om wat anderen doen, het gaat er om wat jij doet (ik doe):

  Geh einfach Gottes Pfad,
  lass nichts sonst Führer sein,
  so gehst du recht und grad,
  und gingst du ganz allein…

  Marc van Delft

  1. Leonie

   Armoedige ziel,oef meneer Marc ……dat is nogal een bewering! Antwoord aan Kees ….nee ze hoeven niet geestelijk wijzer te zijn,kijk maar naar mij 🙂 hartelijke groet!

  2. Marc,

   Ik kan mensen bewonderen die ik tegen kom in de stad, die een passant zijn, die ik nog nooit eerder heb gezien, en de kans dat ik ze nog een keer tegen ga komen zeer klein is. Zijn het daarmee grootheden? Ik zou het je niet kunnen zeggen…

   En verder zijn er mensen die heel groot zijn geworden zoals Celine Dion, die bij mijn weten niet op de Vrije School heeft gezeten, zelfs met haar 12e van school af ging, en aan haar zangcarrière begon te werken. Ze kan een lied een glans mee geven die denk ik weinigen haar na kunnen doen. Maar los van haar zangkunsten bewonder ik haar om wat ze te vertellen heeft; ik zal een voorbeeld geven: Ze is de jongste van 14 kinderen uit een heel muzikaal gezin. En in een van de vele interviews zegt ze dan: “We hadden thuis geen geld, maar we waren wel heel rijk” of de variant ervan: “We waren arm, maar we hadden veel lol met z’n allen”

   Als je zo’n uitspraak kan doen dan denk ik dat je weet waar het om gaat in het leven…

   En ze heeft goed in de gaten wat ze moet doen om niet ten onder te gaan aan de status die ze nu heeft en te kunnen vol te houden om letterlijk en figuurlijk op dit podium te kunnen functioneren, waarbij ze ten volle erkent dat als ze niet de juiste mensen om zich heen heeft, dit niet kan vol houden.
   Want velen gaan er aan kapot, ik noem maar wat namen: Jimmy Hendrix, Elvis, Curt Cobain, Micheal Jackson, Amy Winehouse en ga zo maar door…

   Ze beseft dat zij een podium heeft en een microfoon waarin ze kan vertellen over haar echtgenoot die kanker heeft en wat een strijd dat voor haar en hem is. Maar ze beseft ook heel goed!! en ten volle, dat er velen zijn die NIET dat podium hebben, en in een zelfde situatie zitten met een zieke partner, of zelf ziek zijn en NIET hun verhaal kwijt kunnen, en NIET gehoord en gezien worden!! Want dat laatste is heel pijnlijk, je medemens niet horen en niet zien staan, is dodelijker dan welke kogel uit een Kalasjnikov door een terrorist afgevuurd dan ook.

   Dat snapt ze, en dat draagt ze ook uit, ik kan dat niet als een armzalige Ziel noemen omdat ze niet op een Vrije School heeft gezeten.

   Weliswaar was het voor een 14 jaar oudere zus van mij een reden om ook haar kinderen destijds naar de Amsterdamse Vrije School te doen omdat ze zag hoe haar jongere broer daar opbloeide, nadat hij aan een dodelijke Hersentumor op miraculeuze wijze was ontsnapt, en tot medisch wonder was verklaard. Die school heeft zeker een belanrijke invloed op mijn leven gehad, maar die tumor nog veel meer.

   Wat een Ziel/Geest kan doen opbloeien is de weerstand die het vind op zijn/haar pad. Celine zegt het ook: “I can sing my songs now better than before”.

   Een Zilveren lepel gaat niet glanzen als er niet eerst via de weerstand gepoetst gaat worden.

   1. Leonie

    Ja, wat Haike hier schrijft is ook waar, een ontwikkeling is bij voorbaat niet mislukt als men de vrije school niet bezocht heeft. Ik zelf kom uit een gezin van veertien kinderen en allen zijn kunstzinnig en zeer vindingrijk.

 11. marcvandelft

  HOI LEONIE:
  Dat mensen die niet op de vrije school hebben gezeten een ‘arme ziel’ zijn is een puur subjectief gevoel, een indruk van de rijkdom die het Vrije School-onderwijs in je achterlaat.

  het gaat er dan natuurlijk ook om wat men onder geestelijke rijkdom en geestelijke armoede verstaat.

  De moderne mens die niet op de vrije school heeft gezeten [en niet zichzelf heeft ontwikkeld] is geestelijk arm, en dat kan ik eenvoudigweg aantonen door de feiten.

  De vrije school reikt een alomvattende rijkdom van ontwikkeling aan, en wel zodanig dat je je daardoor met de gehele wereld verbonden voelt.

  Dat komt vooral door de enorme hoeveelheid verhalen die verteld worden, in je verstand kan je die verhalen niet meer herinneren, maar de indruk die het achterlaat is een gevoel van rijkdom en verbondenheid met alle culturen en volkeren van de wereld.

  Kijken we bv. naar het vrije school-onderwijs, en alles wat daar wordt behandeld:
  1e klas – een heel jaar sprookjes
  2e klas – dieren fabels en heiligenlegenden
  3e klas – het oude testament
  4e klas – de germaanse mythologie
  5e klas – de grieks-romeinse mythologie
  6e klas – de Indiase en Babylonische mythologie
  7e/8e klas – Uitvinders, ontdekkingsreizigers, etc.
  9e klas – o.a. de humor-periode
  11e klas – de Parsifal-periode en de muziekgeschiedenis-periode
  12e klas – De Russische periode.

  Je krijg ook de hele geschiedenis, ook de oud-griekse geschiedenis etc.
  De oorlog tussen de Atheners met de Spartanen, of de Romeinse geschiedenis, over de keizers e.d.

  En neem de schoolfeesten en de jaarfeesten, wat een rijkdom aan beelden, toneelstukjes, muziek etc. daar voorbij komt!

  Denk aan het kerstspel, het Michaelsfeest, het sint Jansfeest, carnaval, sint Maarten, sinterklaas, het sint Jans vuur, alle mooie oude folkloristische tradities van het volk, wat men vroeger had, wat verloren is gegaan.

  Wat een rijkdom in vergelijking met het armzalige reguliere onderwijs, waarbij je niets meer leert over oude geschiedenis, folklore, tradities, mythologieën.

  De gewone jonge mens is met dat onderwijs niet meer verbonden met zijn verleden, zijn wortels, zijn rijke voorgeschiedenis, met de mensheid, met de mythologieën van de wereld.

  Wat in het gewone onderwijs gebeurt wordt uitgedrukt in het sprookje van roodkapje.

  Op de vrije school krijg je een band met onze wortels, gesymboliseerd door oma.

  De manier waarop de grote boze wolf = ahriman, Roodkapje, dat zijn wij dus, kan verslinden, is door eerst oma uit te schakelen.

  Alleen als men een band heeft met ‘oma’, de wortels, het verleden, met de geestelijke rijkdom van de mensheid in mythische beelden, folklore, tradities en verhalen, heeft men een basis waardoor de grote boze wolf geen vat op je heeft.

  Wat in het reguliere onderwijs wordt gedaan is het massaal om zeep helpen van ‘oma’, onze rijke cultuur, ons mythische verleden, zodat Roodkapje gemakkelijker kan worden opgegeten door de grote boze wolf.

  De huidige jonge mens is ‘losgeslagen’, heeft geen wortels meer, geen oer-herinneringen aan de tijd toen de mensheid nog samenleefde met de goddelijke wereld…

  Nergens is de rijkdom van het onderwijs zo breed als op de Vrije school.

  In bv. protestantse scholen leer je alleen maar de bijbel en de psalmen uit je hoofd.
  Van al het andere weet men niks.
  Dat is ook een deel van oma, maar slechts een fragment van oma.

  Want een protestant weet niks van de Bagavat Gita, van Ardjoena, van Thor en zijn strijd met de reuzen, of de Trojaanse oorlog en de avonturen van Odysseus.

  Ook niks van de ideeënleer van Plato, de tocht van Alexander, van Gilgamesj, de sprookjes van Grimm, van Tolstoi, Dostojewsky, Bach, Mozart, Gluck, Schubert, etc.

  Waar ik hier op duid, Haike, heeft niets te maken met popzangers of popzangeressen, de soort van rijkdom van de ziel waar ik over spreek.

  Op de vrije school is alles gegoten in een sfeer van kunstzinnigheid en mythische beelden, zoals men bv. kinderen leert schrijven, door eerst een koning op het bord te tekenen, en dan uit dit beeld langzaam een K te laten ontstaan, zodat het aansluit bij het mythische denken van kinderen en van daar uit organisch naar de abstracties van de dorre letters te gaan.

  Deze voorbeelden kan men natuurlijk met een oneindig aantal andere completeren.

  Crux is dat de mensen van tegenwoordig na hun onderwijs volkomen ontworteld en losgeslagen zijn, die weten niet eens wat kerst, pasen, pinksteren etc. betekent, dan alleen maar 2 vrije dagen, en daardoor een gemakkelijke prooi zijn voor de grote boze wolf=ahriman, terwijl mensen van de vrije school nog altijd die basis van die rijke herinneringen hebben [oma] aan alle verhalen en mythologieën en daardoor wel aanvoelen dat er meer is als alleen maar het oppervlakkige en geestdodende wat ons via de reguliere media en zo, in deze door en door verdorven ahrimanische maatschappij ons wordt aangereikt.

  1. Anoniem

   @MARC
   Reïncarnatie geeft de ziel haar kleur na al die levens in de opeenvolgende cultuurtijdperken.
   Vrije Schoolonderwijs is herinnering en vooruitblik.
   De ziel is niet voor een gat te vangen.

 12. Anderzijds kan het ook zo zijn wanneer je niet het geluk hebt gehad om vrijeschool onderwijs te mogen volgen, gewoon omdat je ouders heel andere plannen met je hadden, dat je zelf geconfronteerd wordt met een innerlijke leegte en dat je van daaruit begint te zoeken en aan zelfontwikkeling begint. Het wordt je dan niet met de paplepel ingegoten,maar je onderneemt dan zelf een zoektocht tegen de stroom in en daarvan vandie weerstand kun je ook groeien.

  1. Die misschien nog wel veel vruchtbaarder resultaat oplevert dan waneer dezelfde leerling wél op een vrije school had gezeten.

   Laten we wel wezen: Steiner heeft ook niet als leerling op een vrije school gezeten, toch is hij heel aardig terecht gekomen… 😄

   1. henri

    Haike, ea :genade

    Het karma speelt hierin een zeer grote rol .

    Niet in het beroep dat men later gaat uitoefenen, beweert Steiner , maar wel in bij welke ouders je terecht gekomen bent , en bijgevolg dan ook waar deze ouders je zullen plaatsen, bv in welke school enz, ..en dit is bij mij heel duidelijk naar voren gekomen .
    En ik kan Marc wel ergens beamen in wat hij schrijft , dat het een soort van ‘geschenk / genade ‘ kan zijn van het geluk te hebben van je goed te kunnen voelen in een vrije school en daarvan de geestelijke rijkdom verder te kunnen dragen in je leven , doch ik weet zeer goed dat het karmatisch is al dat niet het geval is, en dat je ook geen steun kan vinden bij je eigen ouders en daardoor een moeilijkere , lijdende en zoekende weg te gaan hebt met vallen en opstaan in een soms groot deel van je leven , zoals dat bij mij het geval is geweest .

    Toch komt hetgene je werkelijk verlangt op je weg , al is het soms laat .
    “Ik las eens een citaat die echt op mij toepasselijk was in een boek van Hans Stolp ( “Waar haal je het vandaan?”) ,nadat hij zijn ontmoeting met engelen had gehad : de tranen sprongen mij toen wel bijna in de ogen …het is dit stukje :
    “Met het verstrijken van de tijd werden mijn geestelijke ervaringen daardoor tot steeds krachtiger impuls die mij op een weg van onderzoek, nadenken en studie bracht . Zonder deze ervaringen en zonder de innerlijke noodzaak om te begrijpen wat mij overkwam ,zou ik waarschijnllijk nooit de weg naar het esoterisch christendom gevonden hebben .
    Dat anderen die weg wel vinden zonder dit soort ervaringen als impuls ,geeft mij een diep respect voor ie anderen: zij konden de weg zonder die ervaringen vinden – en dat ervaar ik als groots!! “

  2. Leonie

   Wijs inzicht Kees……iedere incarnatie verdiend respect en is bijzonder. Ieder mens krijgt datgene wat voor zijn ontwikkeling wat nuttig kan zijn. Of we nu geboren worden in voorspoed of ongeluk. We kunnen niet weten wat beter of gunstiger is voor de ik ontwikkeling van de mens:)

 13. marcvandelft

  Natuurlijk kan iemand uit eigen vrijheid de leegte van de ziel opvullen, maar dat is toch wat anders.

  Op de vrije school is de lesstof namelijk helemaal passend gemaakt aan de leeftijdsfase.

  Toen ik in de 4e klas op de vrije school kwam kwam ik midden in de Germaanse mythologie terecht, dat was een onvergetelijke ervaring!

  Dat is, zeker als je 10 bent qua beleving, toch wel de mooiste mythologie die er bestaat.

  Dat is juist op die leeftijd een onvergetelijke grootse ervaring!

  Voor alle vrije school-leerlingen trouwens, want er was eens een bijeenkomst van oud-leerlingen en toen had iedereen de wens geuit dat het zo geweldig zou zijn als Juffrouw Loos ons nog eens een verhaal uit de Germaanse mythologie zou vertellen…

  Blijkbaar had iedereen dezelfde onvergetelijke herinneringen aan dat jaar!

  Maar als je het dan nog eens hoort als volwassene, dan merk je dat het toch niet dezelfde impact heeft als toen je tien was…

  Dus op de vrije school krijg je dat geestelijke voer wat precies aansluit bij de ervaringswereld van die leeftijd.

  Dat zijn diepe ervaringen die niet te vergelijken zijn met de kennis die men als volwassene kan inhalen.

  Overigens heeft Rudolf Steiner naar het schijnt, speciaal de Vrije school gecreëerd zodat hij bij zijn volgende incarnatie op de vrije school zou kunnen zitten, omdat dat de beste geestelijke voeding is die een mens en zeker een ingewijde kan krijgen.

  Ik vermoed dat mensen van de vrije school later gelukkiger worden en als mens beter terecht komen.

  Als volwassene terugkijkend op je jeugd geeft het een gevoel van een soort veilige haven, waar je steun aan hebt als je het later in je leven moeilijk krijgt.

  Vooral de sfeer op de vrije school tijdens de jaarfeesten heeft iets bijzonders, bijna iets betoverends.

  Het is iets wat aan mensen die niet op de vrije school hebben gezeten moeilijk valt uit te leggen of onder woorden te brengen.

  Misschien is het wel een grote prestatie als je ondanks dat je op een andere school hebt gezeten, toch nog een hoop innerlijke rijkdom kunt vergaren, maar de kans dat een vrije school-leerling de weg in zijn leven op een vervullende wijze kan afleggen lijkt me groter.

  1. Leonie

   Je hebt nogal vaste overtuigingen en opvattingen Marc die geen vrijheid bieden tot ook andere waarheden. Het beklemd mij!
   Ik ken leerlingen van de vrije school die deze school verafschuwden en ik ken er die ondanks de vrije school diep ongelukkig waren. Er zijn geen vastomlijnde waarheden te plakken op mensenlevens. Het werkt beklemmend alles zo in hokjes te plaatsen.

   1. Ik denk dat je daar zeker gelijk in hebt, Leonie, maar uiteindelijk lijkt het mij toch wel in het algemeen dat de Vrije Scholen veel beter zijn dan de “gewone” scholen. Ik zelf zat op een katholieke school, nota bene een jongensschool, want de meisjes- en jongensscholen waren toen bij katholieken nog gescheiden. Marc en Haike hebben in mijn ogen toch veel geluk gehad dat ze op zo’n school terecht kwamen.
    Alleen moet ik wel zeggen dat ik altijd wat een afschuw heb gehad van de euritmie en ik heb ook wel eens gelezen dat veel kinderen op de Vrije School er een hekel aan hebben en bij euritmie-voorstellingen het liefst in de grond zouden willen zakken.

   2. Leonie

    Ik hekel de vrije school niet Ridzerd, ik bedoel alleen dat je niet kunt beweren dat een mens per definitie een ongelukkiger mens zal zijn indien hij geen vrije school bezocht.

  2. Marc schreef:

   Misschien is het wel een grote prestatie als je ondanks dat je op een andere school hebt gezeten, toch nog een hoop innerlijke rijkdom kunt vergaren, maar de kans dat een vrije school-leerling de weg in zijn leven op een vervullende wijze kan afleggen lijkt me groter.

   Marc ik kan jou realiteitszin niet meer ontdekken, maar misschien ligt dat aan mij.

   Ik ken ook vrije school leerlingen die zelfmoord hebben gepleegd, en kapot zijn gegaan aan de Heroïne, helaas… Kinderen die op de vrije school door hun leraar Geestelijk kapot zijn gemaakt, en totaal zijn doorgedraaid op die school. Ik weet van leraren die aan het eind van het jaar 25x dezelfde spreuk in het getuigschrift schrijft, inplaats van elke leerling een individuele spreuk mee te geven…

   En verder heb je de klok horen luiden maar weet je niet waar de klepel hangt. Steiner heeft niet de vrije school opgericht ten behoeve van zichzelf en zijn volgende incarnatie, wel vanwege een heel hoog ingewijde, om te voorkomen dat deze in de jeugdige fase van de incarnatie, zijn/haar vermogens niet vernietigd worden.. Daarmee is trouwens nog steeds geen zekerheid geboden of dat gaat lukken: Je weet niet waar deze incarnatie plaats zal vinden, en of dat binnen het bereik van een vrije school zou zijn…

 14. marcvandelft

  Wat betreft deze uitspraak van Leonie:

  ‘Ik ken leerlingen van de vrije school die deze school verafschuwden en ik ken er die ondanks de vrije school diep ongelukkig waren.’

  Die mensen ken ik ook, in grote hoeveelheden.

  Ik denk echter dat dat meer zegt over deze mensen als over de vrije school.

  En het kan natuurlijk zijn dat deze mensen net pech hadden en bij de verkeerde leraren terecht kwamen, en de ene vrije school is de ander niet, ik kan alleen over mijn eigen ervaringen spreken.

  Het komt ook vaak voor dat mensen pas op een veel latere leeftijd gaan beseffen wat voor weldaad de vrije school voor ze is geweest, als ze wat wijzer zijn geworden….

  Het is ook niet zo dat mensen als ze geweldige dingen krijgen aangereikt, ze dit ook met dankbaarheid aanvaarden, men spreekt dan wel eens over ‘paarlen voor de zwijnen’.

  Helaas zijn er ook mensen die al bij hun geboorte volkomen verrot zijn, er worden ook criminele psychopaten geboren die zich ondanks een liefdevolle opvoeding tot massamoordenaars ontpoppen.

  Er zijn ook hele volksstammen leeghoofden en oppervlakkige massamensen, dat is nu eenmaal een feit.

  Het gaat er natuurlijk om dat de mensen die een zekere mate de potentie van beschaving, ontwikkeling, spiritualiteit, kunstzinnigheid, liefde en respect voor het ware, schone en goede in zich dragen, op de juiste vrije school de optimale kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontplooien.

  Het gaat hier indachtig het gevleugelde zinnetje van Manfred van Doorn om:
  ‘karma als kans’.

  Heel veel mensen krijgen kansen, maar het is aan de vrijheid van de mens om die kans aan te grijpen of te laten lopen.

  En er zijn ook mensen die niet op de vrije school passen, want de vrije school gaat uit van een gemiddeld mensentype bij wie de ziele-krachten denken, voelen en willen enigszins in harmonie zijn.

  Er zijn ook superslimme mensen die alleen maar uit een hoofd bestaan, die haten kunst, eurithmie, handarbeid, zingen, mythologie vinden ze onzin, religie opium voor het volk, etc.
  Die mensen voelen zich niet thuis op de vrije school, die vervelen er zich te pletter.

  Er zijn ook de zg. doeners, de wilstypen, die hebben geen boodschap aan literatuur, scheikunde, mythologie, etc. Die willen alleen maar gymnastiek, handarbeid, techniek, en lol maken, en niet al dat ‘gelul’.

  De vrije school heeft natuurlijk een kunstzinnige basis, dat wordt in deze verharde, kille ahrimanische tijd alleen maar als tijdverspilling, hobby, tijdverdrijf, bijzaak, amusement etc. gezien.

  [en het moet ‘leuk’ zijn i.p.v. dat het serieus wordt genomen als leervak waarvoor men moet studeren!!]

  Wanneer iemand niet wil inzien dat kunst de basis is van waaruit alle ware ontwikkeling zou moeten ontspruiten, wil hij een echt harmonieus mens worden, [zeker voor kinderen], dan is zo iemand niet geschikt of heeft geen begrip voor de vrije school.

  In deze tijd worden alle kunstvakken wegbezuinigd, omdat het als onnodige luxe en bijzaak en amusement wordt gezien.

  In Hongarije heb je echter de Kodaly-scholen, en daar krijgt met iets van 10 uur muziekonderwijs per week !

  Nu zou men als verharde materialist, intellectueel en kunsthater wellicht kunnen denken: dat is allemaal tijdverspilling die ten koste gaat van het onderwijs aan economie en natuurkunde etc. – maar het tegenovergestelde is het geval !

  Het blijkt namelijk dat juist de kinderen van de Kodaly-school op alle fronten, ook in de intellectuele vakken, beter presteren als kinderen van reguliere scholen!!

  Omdat het actief aan muziek doen de mens op alle fronten ontwikkelt, zowel cognitief, affectief als motorisch!

  Het aan kunst doen is dus heilzaam voor de ziel en genezend en daarom is kunst de basis voor het hele vrije school-onderwijs.

  En, beste Leonie, in plaats van met dit soort opmerkingen te komen zoals: “Je hebt nogal vaste overtuigingen en opvattingen Marc die geen vrijheid bieden tot ook andere waarheden. Het beklemd mij!”
  lijkt het mij vruchtbaarder om met inhoudelijke argumenten te komen i.p.v. het veroordelen van anderen op basis van een subjectief gevoel of oordeel in de ‘jij-dit’ en ‘jij-dat’-sfeer.

  Ik heb ook geen oordeel over jou, ik kom alleen maar met voorbeelden en argumenten.

  Verder moet je bedenken dat figuren als ‘de grote 4’ uit mijn vrije school-tijd ook enorme autoritaire eikels waren.

  Je moet wel in staat zijn om je eigen trots, ego, en zelfzucht een beetje op een zijspoor te zetten, en je bescheiden en open op te stellen om de geweldige inhouden die deze geestelijke reuzen te brengen hadden in je op te nemen, want als je je alleen maar fixeert op woede en haat jegens deze ‘dictators’ vanuit de mentaliteit van puberale rebellie en een anti-autoritaire provo-houding, dan gaan de paarlen die deze leraren te brengen hadden ook aan je voorbij, en dan blijf je alleen maar zitten met een haat en wraak jegens tirannen, en zal je geneigd zijn het gaspedaal in te trappen als meneer Laffree de Ruychrocklaan oversteekt….

  Kortom, het komt zeker voor dat mensen niet gelukkig zijn op de vrije school, maar dat kan allerlei uiteenlopende redenen hebben.

  Inderdaad kan je niet alle mensen over een kan scheren.

 15. marcvandelft

  Beste Haike

  Natuurlijk bestaat de hele wereld uit individuele mensen en individuele karma’s.

  Natuurlijk zijn er mensen die ondanks de vrije school ontsporen, waarbij het aangereikte niet is aangeslagen.

  Natuurlijk zijn er ook slechte leraren, het is allemaal mensenwerk.

  Dat zijn allemaal waarheden als koeien.

  Maar ik geloof dat je niet goed mijn beschouwingen hebt gelezen en ziet dat ik over hele andere dingen praat.

  Ik had het over het symbool van ‘oma’ uit het sprookje Roodkapje, en hoe in gewone scholen de verbinding met de oergrond van de mensheid wordt teniet gedaan.

  Ik had het over hoe alle lesstof precies is aangepast aan elke leeftijdsfase.

  Over een gevoel van geestelijke rijkdom en verbondenheid die de vrije school in je achterlaat etc.
  —-
  Wat betreft het ontsporen:
  Aan het eind van de vrije school wordt aan iedere leerling een spreuk meegegeven, om hem daarmee te helpen.

  Het is een spreuk die hem herinnert aan de sfeer van de vrije school en het gevoel van veiligheid en basis die je daardoor hebt meegekregen.

  Maar door alles wat er gebeurt in je leven kan je dat natuurlijk vergeten.

  Deze spreuk moet/kan je lezen als je het moeilijk hebt, zodat je het je weer kunt herinneren en dat kan een steun geven in moeilijke tijden.

  Dus ook op die manier kan de vrije school een steun bieden in moeilijke tijden.
  —–
  Inderdaad, ik was even vergeten hoe het ook alweer precies zat met die ingewijde waarvan Steiner hoopte dat die op de vrije school zijn jeugd door zou brengen.

  Marc van Delft
  =================

 16. Sorry, Leonie, ik vind deze opmerkingen naar Marc van Delft nogal onterecht. Ik vind dat hij wel goede dingen schrijft en om nu te insinueren dat hij een betweter is, vind ik nogal krenkend eerlijk gezegd.

  1. Leonie

   Dan mag je dat weghalen, ik stop met nog verder commentaar te leveren op je site.Dat heeft alles te maken met mijzelf, ik schijn er niet zo goed mee om te kunnen gaan.

   1. Nou nee, Leonie, weghalen van reacties doe ik niet zo gauw. Het zou ook jammer zijn dat je zou stoppen met reageren. Zo erg is het nou allemaal ook weer niet.

 17. marcvandelft

  Beste Leonie
  Dat is geen inhoudelijke reactie, maar weer een mening in de aanvallende sfeer van het jij-dit / jij-dat.
  En dat is nu precies waar dit Steiner -citaat over ging:
  Hij schrijft namelijk o.a.:
  “Spreekt men meer vanuit de objectiviteit, stelt men zijn zinnen zo op, dat men de innerlijke, objectieve inhoud in het oog houdt, en niet zijn persoonlijke mening geeft, niet datgene geeft wat men het liefste heeft, dan zeggen ze dat men autoritair en aanmatigend spreekt.”

  Ik ben nu dus volgens jou behalve ‘autoritair’ en ‘aanmatigend’ ook nog een ‘Uebermensch’.

  Het lijkt me dan dat de betekenis van het Steiner-citaat niet echt tot je is doorgedrongen, want wat jij schrijft vloeit voort uit de subjectiviteit van de ziel (blijkbaar ben je boos…) en niet de objectiviteit van de geest.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s