Drie citaten over het leren van verschillende talen

Voor de ontwikkeling van het denken moeten we de talen leren spreken van de huidige cultuurvolkeren waarmee wij samenleven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 192 – Geisteswissenschaftliche Behandlung sozialer und pädagogischer Fragen (bladzijde 93)

Door het leren van verschillende talen wordt de mens universeler.

Bron: Rudolf Steiner – GA 306 – Die pädagogische Praxis (bladzijde 39)

Met het talenonderwijs doen we het in de vrijeschool zo dat we echt voor de kleinsten al twee niet-Duitse talen geven vanaf het tijdstip dat ze in de basisschool komen. ( ) Het komt er in hoofdzaak op neer dat we hierdoor niet alleen hun blikveld verruimen, maar dat de rijkdom van het gevoelsleven door het geven van dit taalonderwijs wezenlijk vergroot wordt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 306 – Die pädagogische Praxis (bladzijde 169)

Deze drie citaten trof ik op de WordPress website van Pieter H. Witvliet.

VRIJE SCHOOL – PEDAGOGISCH-DIDACTISCHE ACHTERGRONDEN

Eerder geplaatst op 23 januari 2014