Geest en techniek

Het samenleven met de geestelijke hiërarchieën wordt voor de mensen in hoge mate verzwaard door het steeds meer en meer doortrokken raken van de wereld met de omgeving van de moderne techniek. De mens wordt als het ware weggetrokken uit zijn geestelijk-kosmische samenhang, en wat hij aan krachten zou moeten ontwikkelen om met het geestelijke van de kosmos in verbinding te blijven, wordt afgedempt en ingeperkt in zijn innerlijk. Degene die de eerste stappen van de inwijding al heeft doorgemaakt, merkt daardoor dat alles wat aan mechanisch-machinale dingen in het moderne leven doordringt, zo in de geestelijk-psychische menselijkheid inwerkt, dat het veel in hem doodt, vernietigt. […] Het zou echter het allerverkeerdste zijn, als men nu zou zeggen, dat men zich zou moeten verzetten tegen wat de techniek ons nu eenmaal in het moderne leven gebracht heeft, men zich zou moeten hoeden voor Ahriman, men zich zou moeten terugtrekken van dit moderne leven. Dat zou in zekere zin een spirituele lafheid betekenen. De ware remedie bestaat erin niet de krachten van de hedendaagse zielen te laten verzwakken en zich terug te trekken van het moderne leven, maar de krachten van de ziel sterk te maken zodat het moderne leven kan worden verdragen. Een dappere opstelling tegenover het moderne leven is nodig bij dit wereldkarma, en daarom heeft de geesteswetenschap dit eigenaardige karakter, dat ze van meet af aan inspanningen, min of meer zelfs intensieve inspanningen van de menselijke ziel vereist.

Bron: Rudolf Steiner – GA 275 – Kunst im Lichte der Mysterienweisheit – Dornach, 28 december 1914 (bladzijde 25-26)

Eerder geplaatst op 20 januari 2014

Zie ook: Verleden/Heden/Toekomst

11 gedachtes over “Geest en techniek

 1. Op verschillende plaatsen geeft Steiner dit aan, zoals:
  “Maar vervalt u alstublieft niet in het waanidee: ‘Dus moeten we al het luciferische en al het ahrimanische mijden.’ Dat is namelijk de beste manier aan het luciferische en ahrimanische ten prooi te vallen! Want wie leeft met de mensheid, moet weten dat Lucifer en Ahriman als het ware zijn toegelaten. Als de mens niet kon afdwalen, zou hij nooit tot vrijheid kunnen komen . . . . .”. En: “We moetren er alleen voor zorgen dat de klaagzang ‘Ach, dat is luciferisch, dat moeten we mijden; dat is ahrimanisch, dat moeten we mijden, geen vat op ons krijgt, maar dat we ons op de juiste manier tegenover deze reële machten opstellen, wetend dat we Lucifer niet moeten mijden, maar dat we de krachten van Lucifer moeten veroveren omwille van de voortgang van de menselijke cultuur; dat we Ahriman niet moeten mijden, maar dat we de krachten van Ahriman moeten veroveren voor de voortgang van de menselijke cultuur, dat we ze naar binnen moeten halen.”

  Citaat uit: Duisternis en verblinding – de concrete werking van het kwaad, Dornach, 24 sept. 1916. Te vinden in de bundel ‘De strijd om het menszijn’, pag.157. Zie ook het zeer lezenswaardige nawoord van deze bundel door dr. Mathijs van Alstein, filosoof en priester in de Christengemeenschap.

  1. Een zeer belangrijk citaat is dit, Bernard.
   Maar altijd weer komt de antroposofie met dat idee van de vrijheid, wat zo ongeveer het hoogste goed is. Het zal wel kortzichtig van mij zijn, maar ik heb daar nooit veel van begrepen.
   Stel eens het denkbeeldige geval dat de mensen als door een soort tovermiddel in 1 klap volmaakt zouden kunnen worden, dus mensen voor wie het kwaad een onmogelijkheid is.
   Dan zou ik daar zeer mee in mijn nopjes zijn en of dat nu in vrijheid gebeurt of niet, zou mij helemaal niets kunnen schelen.
   De vraag is ook: hebben de goden eigenlijk wel de mogelijkheid van goed en kwaad? Want als die niet in staat zouden zijn tot het kwaad, dan hebben ze zelf de vrijheid ook niet.

 2. Werner

  Ik weet niet of ik een antwoord op je heb Ridzerd. Maar voor mij is vrijheid verbonden met de wil en met energie. Er komt een moment dat je iets heel graag wilt doen. Vrijheid wordt vaak gezien als ‘vrij van verplichtingen’. Maar de echte vrijheid heb ik ervaren als je iets voor iemand of voor jezelf wilt doen (actief dus). Als je dat doet en je krijgt energie, dan heb je het uit vrijheid gedaan. Loop je leeg, dan dus niet. En dat ‘energie’ gevoel is misschien ook een spettertje van iets hogers. Ik kan me God en zo niet voorstellen als niet vrij. Als hij/zij niet uit vrije wil handelt dan is er geen energie.

 3. Bruno van der Dussen

  Bruno,
  Beste Ridzerd,
  Mag ik bij deze mijn waardering uiten voor de bewonderingswaardige wijze waarop je elke dag weer de Grote Rudolf Steiner Citatensite voor ons ‘tovert’.
  Hartelijk dank,
  Bruno

 4. walterhebing

  Ik had Steiner naar aanleiding van dit citaat weleens willen vragen naar het verschil tussen Intuïtie en Fantasie?
  Einstein opperde: Met Logica kom je van A naar B, met fantasie kom je overal! Thomas Verbogt hoorde ik net vertellen over het belang van het moment! Even tevoren werd in de radio uitzending Ada Lovelace(1815-1854) vermeldt.
  Mevrouw de Eerste Programmeur Ada Lovelace (1815-1854)
  Vrijdag 3 december 1999 door H. Brandt Corstius
  Ada Lovelace was een van de eersten die beseften dat een rekenmachine die een rekensom kan uitrekenen in minder tijd dan het opschrijven van die rekensom vergt, gevoed moet worden met een reeks rekensommen die zijn tempo kan bijhouden. Je kunt al die sommen niet vooraf opstellen, want het hangt soms van de uitkomst van een eerdere rekensom af wat de volgende moet worden. In de wiskunde had je al lang voor er rekenmachines waren algoritmes, rekenrecepten, zoals bijvoorbeeld de staartdeling. Voor een rekenmachine die de Engelsman Charles Babbage aan het begin van de negentiende eeuw wilde bouwen schreef Ada Lovelace een `programma’, al heette dat toen niet zo, dat de Fibonacci-getallen uitrekende. Ze zette dat programma in een noot bij haar vertaling in 1843 van een Frans artikel van de Italiaanse ingenieur Menabrea over de Analytische Machine van Babbage. Misschien had Babbage dat ook kunnen doen, maar zij deed het, en men noemt haar daarom wel de Eerste Programmeur. Er is nog een programmeertaal (`ADA’) naar haar genoemd.
  Ik volg deze site al enkel jaren, maar uit dit artikel blijkt, dat vrouwelijke intuïtie een grotere voorspellende waarde heeft dan de mannelijke logica, die Steiner over ons nu zijn, vijftig jaar later over heeft verspreid.
  Ik neem als basis, van mijn reacties op deze site, mijn eigen ervaringen op aarde en mijn geboorte als nu moment van mijn Zijn op aarde. Mijn persoonlijk geheugen gaat terug tot mijn vierde jaar, waar veel gaten in zitten, maar de hoofdlijn van ons menselijk leven op aarde, voor mijn persoonlijk bestaan, wel goed in kaart heeft!
  De teksten van elke auteur op aarde zijn Geestverrijkend, maar voor mij is geen enkele tekst toereikend om het verlies van mijn zoon te verhelderen opdat menselijk gezien acceptabel wordt!
  In die zin kijk ik, als vader van mijn zoon terug op Jezus leven, hij erkende zijn moeder en zijn vader niet! Dat thema behoort grondiger uitgediept te worden om onszelf te ontwikkelen tot een Androgyn Mens. Waardoor de mens als medeschepper wordt van de levensmanifestaties op aarde, in plaats van de bestrijders ervan. Een mug, een muis, enz. zijn waardevolle manifestaties binnen ons vluchtig leven, echter wat ze precies voor ons kunnen betekenen, voor dat gegeven te onderzoeken hebben we nu geen tijd. Evenzo voor onze zogenaamde zwakke broeders hebben we geen tijd, echter wat zij af en toe zeggen, overschrijdt ons denk vermogen!
  Geest en techniek is nauw met elkaar verbonden, er hoeft maar ’n flinke onweersbui over ons woonadres te komen, en hebben en zijn, hangt aan een zijde draadje! We hebben er bliksemafleiders voor uitgevonden, maar nooit onderzocht waarom een wolk(volk), zoveel lading kon opsparen?
  En Jezus zei: Storm bedaar! En de storm ging liggen en zijn discipelen werden bespaard, andersom sprak het Joodse Volk kruisig hem en geen discipel die hem psiychies wilde verdedigen, wel even tevoren fysiekelijk een oor afhakkend, maar daana vluchtend over de aarde. Aldus schrijvend wil elke vluchteling op aarde naar ons werelddeel, het nu beleven, zonder ons besef van ons verleden, laten we samen optrekken naar het nu, opdat geen donder en bliksem meer kan ontstaan!
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s