De waarneming vermeerdert, de logica blijft hetzelfde

De wetten ook van de hoogste logica worden nooit anders, zelfs wanneer in de opeenvolgende trappen van incarnaties de menselijke individualiteit opklimt tot het stadium van de hoogste wijzen. De geestelijke aanschouwing neemt toe, het waarnemingsvermogen breidt zich uit als een individualiteit die in een incarnatie hoog stond opnieuw incarneert; de logica van het denken blijft echter hetzelfde ook voor een hogere trap van bewustzijn. Daarom kan wat boven de afzonderlijke incarnatie uitgaat ook nooit door een nog zo verfijnd denken gevat worden, zelfs als dit tot de hoogste niveaus stijgt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 35 – PHILOSOPHIE UND ANTHROPOSOPHIE – Gesammelte Aufsätze 1904-1923  (bladzijde 58)

Zie ook: Logisch denken