Vaak zijn halve of kwartwaarheden veel erger dan volslagen vergissingen/Psychoanalyse

Vaak zijn halve of kwartwaarheden veel erger dan volslagen vergissingen. En zo’n halve of kwartwaarheid ligt ten grondslag aan wat men tegenwoordig zo vaak kenschetst als analytische psychologie of psychoanalyse. De mensen zoeken, maar ze zoeken op de tast. Ze vermoeden dat er op de bodem van de ziel veel verborgen is, maar ze kunnen er niet toe overgaan werkelijk de stappen in de geestelijke wereld te maken, om datgene te vinden wat op de bodem van de ziel verborgen ligt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 168 – Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten – Zürich 3 december 1916 (bladzijde 208)

Eerder geplaatst op 13 december 2013