Dubbel egoïsme: Ik moet een goed mens worden, zodat mijn volgende incarnatie een goede is

Het gaat er niet alleen om dat wij de ideeën van reïncarnatie en karma in onze tijd brengen, maar het gaat erom hoe we die brengen. Als ze slechts een impuls tot egoïsme worden, dan verheffen ze onze cultuur niet, dan drukken ze onze cultuur juist naar beneden. Reïncarnatie en karma worden dan tot onethische ideeën, tot anti-ethische ideeën, als veel mensen zeggen: Ik moet een goed mens worden, zodat mijn volgende incarnatie een goede is. – Uit deze impuls, een goed mens te worden, opdat men in de volgende incarnatie sympathieke dingen beleeft, uit deze impuls handelen is dubbel egoïsme, is niet alleen enkelvoudig egoïsme. Maar dit dubbele egoïsme kwam voor veel mensen uit de ideeën van reïncarnatie en karma. Zodat men kan zeggen: Onze civilisatie heeft zo weinig altruïstisch-religieuze impulsen, dat het haar onmogelijk is zelfs zulke ideeën als reïncarnatie en karma in de zin op te vatten dat ze impulsen worden tot altruïstisch en niet tot egoïstisch handelen en voelen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 191 – Soziales Verständnis aus geisteswissenschaftlicher Erkenntnis – Dornach, 10 oktober 1919 (bladzijde 72)

Eerder geplaatst op 30 november 2013

12 gedachtes over “Dubbel egoïsme: Ik moet een goed mens worden, zodat mijn volgende incarnatie een goede is

 1. Lucies

  Dit vind ik persoonlijk wel érg ver gezocht van Steiner. Ik ken weinig mensen die zó denken. (ik moet een goed mens worden, zodat mijn volgende incarnatie een goede is) Ben het er dan ook niet mee eens en vind het niet reëel gedacht.

   1. Lucies

    Interessant wel, dank je Ridzerd.
    Toch blijf ik erbij dat het ver gezocht is….niemand leeft toch met dit soort ideëen?

  1. Dat je het er niet eens mee bent is natuurlijk prima. Maar ik vind het heel reëel gedacht. Want als wij nu zo door blijven zooien met de Aarde milieuvervuiling, etc. De kans dat je überhaupt nog opnieuw kan incarneren neemt af, en je komt er helemaal niet aan toe om een goede incarnatie door te maken. Vind ik een uitermate realistische gedachtengang…

 2. Lucie, je moet ook niet vergeten dat er relatief ook niet zo veel mensen overtuigd zijn van karma en reïncarnatie. Maar ook bij religies hebben mensen toch vaak in het achterhoofd dat ze in het hiernamaals beloond worden voor hun goede daden.

 3. Lucies

  @ Haike: Natuurlijk denken veel mensen aan de milieuvervuiling en doen hier wat aan! (ikzelf ook bv.) Maar dat doe je toch niet voor persoonlijk gewin, om je karma te beïnvloeden???Dat staat er los van m.i. Het zou allemaal wel héél egoÏstisch worden dan…..

  1. Of je het nou bewust doet of onbewust; beïnvloeden doe je het. En dan kies ik er liever voor om het zo bewust mogelijk te doen, niet omdat ik zo graag een makkelijke volgende incarnatie wil hebben, maar omdat ik denk dat ik nog niet uit ontwikkeld ben, en daar heb ik het incaneren voor nodig om in die ontwikkeling verder te komen. Als dat stopt, stopt ook mijn/onze ontwikkeling, even nog helemaal afgezien van de vraag of je een makkelijke/moeilijke incarnatie gaat doormaken of een goed/slecht mens gaat zijn in die volgende incarnatie…

   1. Aanvulling Steiner geeft als voorbeeld bij oorzaak en gevolg i.v.m. karma het volgende voorbeeld. Die van de pijl en boog. Hij legt dan uit dat vele mensen denken dat de afgeschoten pijl veroorzaakt karma is.. Dat is niet zo zegt hij. Het karma ontstaat juist in het onbedoelde. Want wat gebeurt er onbedoeld in het proces van de boog waarmee pijlen worden afgeschoten? Daar treed een geheel onbedoeld effect op, namelijk dat de pees van de boog oprekt, slapper wordt en met minder kracht en minder ver een pijl kan afschieten. Het slapper worden van die pees dat is het veroorzaakt karma…. Je kan het nog verder doortrekken: De arm van de schutter raakt ook vermoeid van het voortdurend de boog spannen van het afschieten, en moet rusten.

   2. Lucies

    Als je iets ‘bewust’ doet voor de wereld of je omgeving , teneinde er zélf beter van te worden in een volgende incarnatie, doe je dat voor eigen gewin dan…is my opinion.

   3. Niet als je bewust belangeloos iets goed probeert te doen… dan kom je op een thema als onvoorwaardelijke liefde terecht….

   4. Lucies

    Ik geloof dat we uiteindelijk beiden hetzelfde bedoelen met ‘bewust en belangeloos’ iets te doen voor de wereld/ je omgeving.
    Mijn ervaring is ook trouwens; wie goed doet, goed ontmoet.
    (ben 64 jaar inmiddels, dus mag ook wel een beetje uit ervaring spreken hier 😉

 4. Tja, wanneer ben je een goed mens? Tijdens mijn leven heb ik ervaren dat het maar een civiel dun koortje is waarop je mag dansen. Wat civiel in het ene land goed is, is slecht in ’n ander land!
  Reïncarnatie en Karma handelt mijns inziens over de gehele mensheid, en niet over een deelrepubliek(natie) op aarde. Ik ervaar in dit citaat van Steiner een parallel met het katholiek geloof, namelijk: de hel, het vagevuur en de hemel.
  Frans Wuijts populardiseerde deze begrippen op 11-02 2013 voor mijn gevoel heel goed: anti-sociaal, sociaal en a-sociaal!
  Antisociaal bechrijft hij als een begrip waar mensen zoveel consumeren dat er voor de ander bijna niets overblijft. Zie de Europeanen die Amerika consumeren, zodat er voor de Indianen niets zowat niets overblijft! Zoöok in Australië enz. enz. Echter hij ziet door het anti-socialegedrag, de economisch behoeftige mens zichtbaar worden, wat ik niet met hem eens ben, kom ik misschien nog op terug.
  Sociaal:beschrijft Frans als in verbinding met andere mensen staan en de nood van de anderen tot motief maken van eigen handelen; hierin wordt ‘de sociale medemens’ zichtbaar; Ik zou opperen: De nood van alles wat op aarde leeft tot motief maken van je eigen handelen, pas dan wordt de mens zichtbaar!
  A-sociaal beschrijft Frans als een noodzaak om zich te ontrekken aan enig kontakt met de medemens, bijvoorbeeld meditatie, In het a-sociale wordt de mens als geestelijk zich ontwikkelende wezen zichtbaar!. Ik zou zeggen, pas als de menselijke geestelijk ontwikkeling inziet, dat alles wat hij in de kosmos schouwen kan afhangt van het meest kwetsbare leven op aarde, dat kan een parasiet zijn, een bacterie of een vlinder!
  Alle drie tesamen vormen ze het bewustzijn van de huidige levende mens op aarde, over het onderbewustzijn, ons collectief gestold geweten, wat zich openbaart in kerken, kathedralen, piramyde’s, synagoge’s tempels, banken, scholen ziekenhuizen, zelfs onze huizen, openbaren mij, dat de mens, zichzelf slaaf gemaakt heeft van Levensangst!
  Angst voor de dood hoef je niet te hebben, verklaart Isis, want je vindt je bedje gespreidt in de hemel met zoveel maagden om je heen, als je maar voor de waarheid gaat! Ze spelen met de Waarheid zoals alle georganisseerde religies dat in het verleden en nu nog doen, ook Steiner met zijn reïncarnatie gedachte, in de Geestelijke Wereld wordt hij naarmate zijn goede inzet voor zijn medemens wel ontvangen.
  Echter de weg kan korter naar het aartsparadijs, negeer al het gezegde, al het gebouwde en al het heil wat gepredict wordt, pas dan wordt je één met hetgeen er is en weet je dat er meer op aarde verantwoordelijk gesloopt moet worden, dan opgebouwd dient te worden, om als mens in overeenstemming(gelukzaligheid) met de levensgeest op aarde te kunnen komen en vandaaruit te handelen. Een moeilijk pad, maar zelfs Steiner erkent, dat de bron van het bovenzinnelijke opgesloten ligt in heden op aarde! Er zijn mensen die het leven op aarde saai vinden en het Eeuwig Leven als een onmogelijke gedachte zien. Echter als je echt verbonden bent met het leven op aarde kom je altijd tijd tekort en ben je blij als je leven oneindig voortduurt. De vraag is dan, wie of wat bepaald de duur van je leven? Mijns inziens de mens, totdat de mensheid inziet dat Het Leven op aarde een stroming in de Kosmisch is, die door hem bepaald wordt, maar door kosmische wetten.
  Anti-sociaal, sociaal, of asociaal kan alleen een systeem(Natie, religie of organisatie) zijn, nooit ’n mens alleen.
  Tot zover
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s