Karakteristiek kenmerk/Reïncarnatie en Karma

Er moet de aandacht op gevestigd worden dat de antroposofische geesteswetenschap de missie heeft alles in het leven in te voeren, in het leven op te nemen, wat uit een ziel moet volgen die zich geleidelijk de overtuiging eigenmaakt, dat de ideeën van reïncarnatie en karma realiteiten zijn. Dus kan eigenlijk wel als karakteristiek kenmerk van de huidige antroposoof gesteld worden, dat hij op weg is zich een gefundeerde innerlijke overtuiging van de ideeën van reïncarnatie en karma eigen te maken. Al het overige, kan men wel zeggen, komt daaruit dan voort als onmiddellijk gevolg, als consequentie.

Dit kan natuurlijk niet zo gaan dat nu ieder denkt: met wat ik win uit reïncarnatie en karma zal ik nu rechtstreeks het uiterlijke leven aanpakken. Dat gaat natuurlijk niet. Maar er moeten voorstellingen gewonnen worden hoe reïncarnatie en karma zich in het uiterlijke leven invoegen moeten, zodat ze de sturende machten van het uiterlijke leven kunnen worden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 135 – Wiederverkörperung und Karma – Stuttgart, 21 februari 1912 (bladzijde 86-87)

Eerder geplaatst op 28 november 2013