De kritieken van het kaliber zoals ze er tegenwoordig nog tegen de geesteswetenschap zijn, zullen verstommen

In een paar toespraken kan ik altijd alleen maar aansporingen geven. Spirituele wetenschap kan men tegenwoordig gemakkelijk vijandig gezind zijn, gemakkelijk weerleggen, want zij kan altijd slechts stimulansen geven. Dan is het voor iemand die één, twee voordrachten een keer hoort, werkelijk doodeenvoudig om alle mogelijke weerleggingen te geven, de strengste kritiek aan te voeren, natuurlijk.

Maar zo gelukkig is de geesteswetenschap in deze tijd niet, dat zij talloze leerstoelen, zoals de andere wetenschap, ter beschikking heeft. Dat zal ook komen. En dan zullen de kritieken van het kaliber zoals ze er tegenwoordig nog tegen de geesteswetenschap zijn, verstommen. Zulke dingen zijn in de loop van de menselijke evolutie op de meest uiteenlopende wijze gebleken. Met die kritiek zal het net zo gaan, als het met deze dingen is gegaan. Maar de geesteswetenschap kan tegenwoordig nu eenmaal enkel aansporen. Ze kan ook wat betreft de sociaal-morele ideeën alleen stimulansen geven.

Bron: Rudolf Steiner – GA 72 – Freiheit/Unsterblichkeit/Soziales Leben – Bazel, 24 november 1917 (bladzijde 182-183)