Nationaliteitsprincipe

Een uiterlijke, in het sociale denken optredend gevolg van het materialisme: het langzamerhand in de loop van de 19de eeuw opkomend nationaliteitsprincipe, dit pochen op de nationaliteit, dit uitsluitend leven willen in de nationaliteit. Dat is de oppositie tegen geest en ziel, want het geestelijk-psychische bekommert zich niet om de nationaliteit. De zielen die tegenwoordig in Europa leven, zijn in veel gevallen vroeger in Amerika geweest; de zielen die tegenwoordig voornamelijk in Japanse lichamen leven, die zouden in het geheel niet wat de ziel betreft op hun voorouders moeten wijzen, maar op de tijd van de volksverhuizingen in Europa. Ja, de Amerikanen zouden niet zo trots hoeven te zijn op hun voorouders, hun bloedverwante voorouders in Europa, maar zouden erop moeten wijzen, hoe ze geleefd hebben ten tijde van het mysterie van Golgotha in Azië en daar een nog niet doorchristende cultuur hebben meegemaakt, zodat zij het ook zijn die het christendom door uiterlijke traditie en uiterlijke opvoeding aannemen. Ook van deze kant is er nog een scherpe oppositie tegen het geestelijk-bovenzinnelijk opvatten van de wereld.

Bron: Rudolf Steiner – GA 202 – DER MENSCH IN SEINEM ZUSAMMENHANG MIT DEM KOSMOS – Dornach, 14 december 1920 (bladzijde 154)

Eerder geplaatst op op 11 augustus 2013

2 gedachtes over “Nationaliteitsprincipe

 1. Individueel, volks- en wereldlot spelen hier door elkander. Nationaliteit en nationalisme zijn evidente, welbekende fenomenen en vast onderdeel van ’s mens kennisrepertoire, …volksgoed in die zin zou je kunnen zeggen, terwijl een realiteit van volkszielen en volksgeesten voor menig mens nog altijd buiten de horizon ligt en naar mijn indruk op diens lachspieren kan werken als daar aandacht voor wordt gevraagd.

 2. Ik vind dat Steiner hier wel heel kort door de bocht gaat, hij gaat voorbij aan mijn indrukken die ik van genesisverhalen heb overgehouden en vooral het Adam en Eva verhaal doet hij ermee tekort. Het vrouwelijke en het mannelijke, viel destijds nog samen met het Goddelijke Levensbewustzijn. Door de lagere liefde te bedrijven schiepen ze hun eigen toekomst(Kind) los van het Goddelijke Levensbewustzijn. Waardoor de toekomst in handen ligt van kinderen en niet in die van ons als verwekkers. Immers wij als verwerkers dragen het karma van ons land en als je nagaat hoe immens het sinds het VOC-tijjdperk geworden is, kun je afvragen of ons geweten dit gebeuren wel verwerken kan?
  Jezus zei al: Laat de kinderen tot me komen! In ons westers jargon luidt het: Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst! En wat doet onze beeldcultuur al wel of niet om onze jeugd te verleiden om ze binnen onze ratio te kunnen houden?
  Dankzij ’n stofje uit Silicon Valey, kunnen onze kinderen zich bevrijden uit de beeldcultuur van onze voorouders. In wezen de vervoltrekking van de vloek die God over Adam en Eva uitsprak: Mens Gij zijt uit stof ontstaan en zult tot stof vergaan. Met andere woorden: Als de mens zichzelf in stand wil houden, zal hij elk kind moeten op aarde moeten ontvangen als ’n Goddelijke Kern, wat op aarde de manifestaties van de Goddelijke Schepping wil beleven! Echter wat geschiedt al sinds Adam en Eva geleefd hebben. Kinderen worden gebruikt om individuele gevoelens of gedachte van hun eigen ouders tot uitdrukking te brengen. En dat heeft geleid tot vermaterialisering van spiituele gevoelens, in woorden: De talmoed, de bijbel, de koran, enz. en daden: Synagogen, Kathedralen, Moskeeën, enz.
  En Jezus zei: Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal ik een nieuwe bouwen.
  Een woordspeling waaraan Steiner in dit citaat, gemakshalve aan voorbij gaat, immers ons menselijk lichaam is de tempel van Gods Geest, Gods geest kun je niet vangen in de materie, we krijgen Gods Zuivere Geest 355.000 keer per dag via de geboorte van ’n kind waarook ter aarde toebedeeld. Ik ben net vier weken in India geweest in Tamil Nadu en heb ervaren wat de zon met de aarde en mij doet! Tegelijkertijd ervoer ik wat deze cultuur met kinderen doet, vergelijkbaar wat wij met kinderen doen.
  De mens beseft nog niet dat kinderen de basis van hun bestaan vormen, ongeacht waar ze geboren zijn, zou de mens dat wel beseffen dan ligt de weg naar de eeuwigheid open met de hartslag van 50 tot zestig per minuut.en dan kan een vervelend voorval een eeuwigheid duren.Die ervaring kan men volgens Steiner alleen op aarde opdoen.
  Ik heb deze ervaring meerdere malen ondergaan en vooral de ervaring met mijn rechterhand(één van mijn zonen) toen hij aan mijn verantwoordelijkheid ontviel op 11 september 2001, zette me aan tot het uitdiepen van Steiners Visie, Hij stierf op 27 oktober en we hebben hem op Allerheiligen begraven en Allerzielen met de Vrije School van Njmegen herdacht. Volgens de Guru in India, waar we vier weken verbleven, is Jezus niet aan het kruis gestorven maar in coma geraakt en naar Kasmir in India ontvoerd en met de hoer Magdalena getrouwd, wat ik al meerdere malen uit mond van mijn Aziatische cursisten heb horen vertellen. Met andere woorden: hoe mondiaal is onze interpretatie van Christus, voor Aziaatische landen niet meer dan een profeet, voor Christenen een zoon van God.
  Echter ik voel me ook een zoon vn God en zie om me heen en ervaar dat mijn soortgenoten(kinderen) ingezet worden als slaaf van ’n cultuur, een regelrechte dreiging voor mijn toekomst als Mens met een Goddelijke kern.
  Ik bern net terug uit India en hoor over de aardebevingen in Nepal, het land waar mijn dochter waar ik bij op bezoek was gewoonlijk haar visum voor India laat verzilveren. Dit jaar zou ze dat weer doen, maar het lukte haar om dat in India zelf te doen.
  Afgezet tegen nine eleven 2001 is dat een winst op mijn tegenwoordigheid van geest, een “cuturele” gebeurtenis en een “natuurlijke” gebeurtenis!
  De guru in India was net als Jezus een boeken worm, eigenlijk Steiner ook, ik zie niet in waarom ik mijn zoon of dochter de weg moet of kan wijzen, er is blijkbaar niemand die dat kan, als het iemand mijn de weg wel kan wijzen graah hoor ik hem haar aan. Een paar dagen geleden hoorde ik via de radio iemand zeggen, de poort naar de hemel ben jezelf, immers hoe dichter je bij je Goddelijke kern komt, des te beter begrijp je situatie.Echter daarmee is niet gezegd dat je mag rulen over de aarde.
  In mjn jeugd las ik de uitspraak van Jezus: Wat Gij voor de minst van mijn Schepping gedaan hebt hebt ge voor mij gedaan. Nu lees ik wat Gij voor de minste van mijn broeders gedaan hebt hebt Gij voor mij gedaan.Mijn Geest is op zoek naar Waarheid en niet op zoek naar zoethoudertjes.
  De Godeliijke Waarheid begint biij Adam en Eva! En bij mijn weten ook geëindigd en sindsdien nooit opgelost, Man en vrouw verwekken weliswaar ’n kind, maar hoe zal het de wereld ervaren? Niet samen de natuur ontdekken, maar eerst in de opvang, omdat ouders aan de cultuteler vragen moeten voldoen. In mijn jeugd waren dieren en insekten overal en nu? Ik moet ze gaan zoeken met mijn kinderen! Mijn broeders gebieden me dat! Vlooien en luizen, ratten en muizen behoren niet er niet te zijn! Toch maken ze deel uit van het Goddelijke Levensbewustziijn!
  In India is elk dier heilig, behalve de mens, die leeft in kaste! In mijn ogen een materialisatie van de medemens.
  Gelukkig dat onze kinderen met de materialsatie van ’n stofjje uit Silicconvaley ons heel andere geluiden laat horen. Hopelijk snappen we deze impact op ons huidig zijn tijdiig opdat we ze de juiste instructie kunnen gevebn om ons uit one angsten te bevrijden.
  Tot ziover
  groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s