Vroomheid en vroege dood

Voor het helderziende bewustzijn is het bijzonder interessant te zien, hoe het eigenlijk aan jonge vroeg gestorven zielen te danken is, als de mensen in het uiterlijke fysieke leven een zekere vroomheid, een zekere neiging tot vroomheid gevoelen. Want dat zeggen hun de vroeg gestorven zielen. Ontzaglijk veel wordt met betrekking tot vroomheid gewerkt door de boodschappen van jong overleden zielen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 181 – Erdensterben und Weltenleben, Anthroposophische Lebensgaben, Bewußtseins-Notwendigkeiten für Gegenwart und Zukunft – Berlijn, 5 februari 1918 (bladzijde 61)

Eerder geplaatst op 13 juli 2013

Ontwaken uit een soort levensslaap

In feite is de mens in het algemeen in een zeker droom- of slaapleven bevangen. De mensen die door het aardse bestaan gaan, waar ze hun gewone (Duits: alltägliches) leven leiden en nergens over nadenken, lijken inderdaad slapers in het leven, en degenen die zich bekommeren om wat er boven het fysieke leven bestaat, wat inwerkt in het fysieke leven, dat zijn mensen die ook voor het fysieke bestaan wakker worden. We kunnen aanknopen aan eerdere beschouwingen, die ons kunnen laten zien hoe geesteswetenschap, als ze in de juiste zin begrepen wordt, geschikt is om in het gehele menselijk bestaan in te grijpen. We zullen zien dat de hele mensheid, als de geesteswetenschap geleidelijk steeds meer baanbreken kan, ook zoiets zal beleven als een ontwaken uit een soort van levensslaap.

Bron: Rudolf Steiner – GA 140 – Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und neuer Geburt – Wenen, 21 januari 1913 (bladzijde 147)

Eerder geplaatst op 11 juli 2013