Mannelijk en vrouwelijk

Talloze verschijnselen van het leven zullen ons duidelijk worden, als wij het menselijk wezen uit twee samenwerkende polen denken, de mannelijke pool naar buiten, de vrouwelijke naar binnen bij de man, bij de vrouw de vrouwelijke pool naar buiten, de mannelijke naar binnen. De geesteswetenschap toont ons echter ook de diepere reden, waarom zich in het mannelijke het vrouwelijke en in het vrouwelijke het mannelijke bevindt. Geesteswetenschap spreekt ervan dat de mens door vele levens gaat naar steeds hogere volkomenheid. Het huidige leven is altijd het resultaat van vorige levens. En doordat de mens door vele levens schrijdt, gaat hij ook door mannelijke en vrouwelijke belichamingen. Zo drukt zich dus wat zo gebeurt de werking uit van wat wij aan ervaringen, belevenissen vanuit beide kanten als mensen op aarde meemaken kunnen. Wie zoals het hier beschreven is, naar het mannelijk en het vrouwelijk wezen kan zien, weet dat de fijnere belevenissen van de beide geslachten heel anders, zeer verschillend zijn moeten. Ons hele leven op aarde is een verzameling van de meest uiteenlopende gebeurtenissen en ervaringen. Alzijdig kunnen deze belevenissen en ervaringen alleen worden doordat de mens deze belevenissen en ervaringen van beide geslachten uit meemaakt. […] Zolang men echter enkel het fysieke lichaam erkent, kan iets zinnigs niet voor de dag komen. Men moet het geestelijke erkennen, dat er achter is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 56 – Die Erkenntnis der Seele und des Geistes – München, 18 maart 1908 (bladzijde 94-95)

Eerder geplaatst op 25 mei 2013