Nero/Psycho-analyse

De Romeinse keizer Nero was eigenlijk in feite de eerste psycho-analyticus, want hij kwam voor het eerst met de stelling dat alles in de mensen van het libido afhangt, dat alles wat in de mens optreedt, afhangt van wat als het seksuele in hem werkt – een leer die de psycho-analytici op kleinburgerlijke wijze in onze tijd weer vernieuwd hebben.

Bron: Rudolf Steiner – GA 175 – Bausteine zu einer Erkenntnis des Mysteriums von Golgatha – Berlijn, 27 maart 1917 (bladzijde 270-271)