Spiritisme/Materialisme

Een groot deel van de spiritisten is nog veel materialistischer dan de gewone materialisten! De gewone materialisten zeggen: ‘Er bestaat geen geest’, en ze noemen de materie ‘materie’. Maar een groot deel der spiritisten wil, opdat ze de geest zien, de geest op materiële wijze zien, hetzij doordat hij in een lichtstraling verschijnt, dus materieel, hetzij doordat hij op een of andere manier tastbaar is. Er liggen immers in deze contacten met de geesten verschillende nuances. Het is een vermaterialiseren van de hele geestelijke wereld. We moeten ons de mogelijkheid verwerven een diepere werkelijkheid te veronderstellen dan die welke op uiterlijke wijze door de zintuigen bemiddeld wordt. Het wordt zelfs iets zeer absurds, als de spiritist, de materialistische spiritist, uiteindelijk de doden met zijn fysieke ogen zien wil, terwijl hij er toch niet van uit kan gaan dat hij na de dood de doden met fysieke ogen zal zien; want de fysieke ogen heeft hij immers afgelegd na de dood. Men moet proberen, als men een dode zien wil, hem zo te zien zoals men hem zelf als dode kan zien, dat betekent zonder de fysieke ogen vanzelfsprekend.

Bron: Rudolf Steiner – GA 163 –  Zufall, Notwendigkeit und Vorsehung – Dornach, 6 september 1915 (bladzijde 130)

Geplaatst bij WordPress 18 maart 2013

11 gedachtes over “Spiritisme/Materialisme

 1. henri

  In de grond zit hier en grote waarheid in . Doch het was een gril uit de tijd van Steiner van te experimenteren in seances met medium s dmv ‘ ectoplasma’ omdat dit als een wonderbaarlijk iets werd gezien . En daarbij komt dan nog dat zoiets voor en bewijs werd gezien als dat er meer is dan het lichaam , nl een stof of substantie waardoor het geestelijke werkt of hoe deze zich manifesteert in de stof . Het is de kip of het ei .

  Het geheel leidt natuurlijk af van het ware geestelijke of de oerbron , en daarop doelt Steiner hier waarschijnlijk .

 2. Ik dacht dat John Wervenbos een keer op dit thema ingegaan is als reactie op Hugo van der Zee. Het spiritisme is als experiment toegepast om te zien of daarmee het materialisme overwonnen kon worden,maar het resultaat was dat het materialisme zelfs nog toenam. Dus experiment mislukt.

  1. henri

   Volgens het boekje met voordracht van Steiner zou het juist andersom zijn, nl dat het experiment wel gelukt zou zijn .Door hogere broederschappen van het kwade en het goede werd overeengekomen van het spiritisme ingang te doen vinden rond die tijd ,voor de kwade moest het uitvallen als een gewoon ‘natuurfenomeen’ dus onbelangrijk …,doch het viel andersom uit , nl dat er wel degelijk bewezen werd dat mediums contacten, hadden gehad met de geestenwereld van overledenen . Ik vertel het nu in ‘ t kort maar je kan dit alles nalezen in een heel biezondere en boeienende voordracht van GA 178 ‘Wederkomst en weerstand , Christus in het etherische [ door Nearchus ] :

   http://www.denieuweboekerij.nl/boeken/volwassenen/religie-spiritualiteit/antroposofie/boeken-van-rudolf-steiner/wederkomst-en-weerstand

   1. henri

    en wat ik vergeten heb , is dat omdat ze zo woest waren (de tegenmachten) daarover hebben ze dat spiritisme in een kwaad daglicht gesteld ,en dat duurt tot op de dag van v a n d a a g !!

 3. Ik weet heel zeker dat Steiner het als een mislukt xperiment bestempelde. Of het in noot 1 t/m 4 van Johns artikel (boven naar verlinkt) vermeld is weet ik niet,maar ik zoek de betreffnde passage op, zodra mijn computer waar ded usb poorten collectief staken weer doet wat ik wil. 🙂

  Ps in bovengnoemde link bij Ridzerd is er wer een link naar wbsite John en daar staan nkele passages.

  1. henri

   Het spiritisme heeft evenals alles twee kanten, een goede (contacten met overledenen) en een misbruikte ( de geest willen materialiseren en alles daaromtrent ) Je moet ook rekening houden met de tegenmachten en ook die goede kanten worden misbruikt ..
   Maar in de voordracht van Steiner waar ik het over heb verliezen eigenlijk de tegenmachten ttz de broederschappen van het kwade ,daarom is het experiment (het naar buiten brengen van het spiritisme ) toch ook ergens gelukt en pas erna misbruikt door de tegenkrachten , nl de broederschappen van het kwaad die het voor hun macht misbruiken via de mediums.
   Daarom komt men vlug tot de conclusie , dat het mislukt was doch zo simpel is het dus niet .

   In zijn antwoorden in je aangehaalde citaat ben ik het wel eens met Hugo van der Zee , die het zoals mij lijkt wel ruimdenkender benadert dan John ,en ik meen ook dat er nog steeds een kliekje van te eenzijdige antroposofen zijn , die er een vertekend beeld en niet meer en niet meer van deze tijd zoals het nu is hebben van spiritisme en mediums en alles daaromheen , , want er is daar een sterke evolutie ondertussen gebeurd zoals H van der Zee in zijn reacties ook verwoordt.

   Uit voordr 19 nov 1917 [GA 178]

   De goedbedoelende ingewijden verloren langzaam maar zeker alle interesse voor het spiritisme, en voelden zich ook enigszins beschaamd, omdat degenen die al vanaf het begin het spiritisme niet wilden, hun toewierpen, dat vanaf het begin af aan al duidelijk was dat met het spiritisme niets bereikt kon worden. Daardoor kwam echter het spiritisme binnen het machtsbereik van de zogenaamde broeders van het kwaad *.
   Nu, over deze broeders van het kwaad heb ik gisteren al gezegd, dat zij zich vooral teleurgesteld voelden, omdat ze zagen dat door dit met opzet ingestelde spiritisme onthuld werd, wat zij eigenlijk wel aangemoedigd hadden, maar waarvan ze vooral niet wilden dat het zou uitkomen: in die spiritistische sessies zou, omdat de deelnemers geloofden dat zij door de doden beïnvloed werden, door mededelingen van de doden openbaar kunnen worden, wat bepaalde broeders van het kwaad met de zielen van de overledenen doen. Juist die zielen konden zich in de spiritistische sessies manifesteren, die op een of andere manier misbruikt werden door de broeders van het kwaad.

   *noot:In deze voordr verklaart R Steiner dat deze broeders iets willen bereiken met behulp van occulte stromingen ,dus verborgen .Dit in tegenstelling tot de broeders , die kennis om de kennis willen verspreiden. De ‘broeders van he tmidden’ willen datgene wat in deze tijd nodig is : het esoterische exoterisch maken.

 4. Waar ik op doel staat in:GA 254 oa in voordracht dd10-10-1915 en 11-10-1915. Steiner spreekt daar over een fiasco van het spiritisme. Oa heeft hij het erover dat het leek of er contact met de wereld van de doden was,maar dat de bepaalde broederschappen met slechte bedoelingen de zaak corrumpeerden door hun eigen visie als zijnde de visie van de doden aan de levenden door te geven. Machtsmisbruik van de ergste soort dus. Tzt kan ik er wel (in duits) gedeeltes als citaat van plaatsen. Dat hoeft overigens niet in tegenspraak met bovengenoemde te zijn. Er waren meerdere elkaar okkult bestrijdende groepen.

  1. henri

   Dat is zo, maar dat was in het midden van de 19 de eeuw, zie de curve a-b in de door jou aangehaalde voordracht .inmiddels zijn we 150 jaar later en opnieuw in de goede gele zone ; en mediums worden nog afgeschilderd als toen door bepaalde enge antroposofen die zich nu nog in de tijd van Steiner wanen .

 5. Ik denk dat je niet kunt generaliseren en alle mediums over een kam kunt scheren. We leven in de tijd van de individualiteit en zo zullen we dit fenomeen ook individueel moeten beschouwen. Tegenwoordig zijn er zowel grote charlatans als mensen die serieus genomen kunnen worden en daartussenin ook nog een breed scala.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s