Storing verholpen

Hallo Fans,

De storing is weer verholpen, sneller dan ik dacht gelukkig. Mijn broer heeft mij even geholpen, want zelf heb ik er net zo veel verstand van als een aap van Chinese letterkunde. Dus morgen komt er gewoon weer een citaat.

Storing

Beste lezers en lezeressen, momenteel heb ik een mankement aan de computer. Daarom komt er morgen en misschien nog wel meer dagen geen citaat. Zodra het verholpen is, kom ik terug. Dit bericht schrijf ik op tablet, maar hele blogs op een tablet wil niet goed.

Astrologie (2-slot)

Het zijn de werkzame krachten van de sterrenwereld, die de mens brengen tot de aardse belichaming. Wanneer men met helderziend bewustzijn een mens aanschouwt, kan men aan zijn organisme waarnemen hoe dit feitelijk een resultaat is van de samenwerking van kosmische krachten. Dit kan aanschouwelijk gemaakt worden in een beeld dat weliswaar hypothetisch is, doch dat volkomen in overeenstemming is met helderziende waarnemingen. Zou men de stoffelijke hersenen van een mens uit de schedel halen, zodat te zien zou zijn hoe bepaalde delen op bepaalde plaatsen zitten en vertakkingen uitzenden, en zou men hen dan helderziend onderzoeken, dan zou men ontdekken dat de hersenen bij ieder mens anders zijn. Geen twee mensen hebben dezelfde hersenen. Stelt u zich voor, dat men van die hersenen de volledige structuur zou kunnen fotograferen, zodat men een soort halve bol verkrijgen zou waaraan alle bijzonderheden zichtbaar waren, dan zou dit bij ieder mens een ander beeld geven. En als men iemands hersenen zou fotograferen, op het ogenblik van zijn geboorte en tegelijkertijd een foto van de hemelruimte zou nemen, die zich precies boven zijn geboorteplaats bevindt, dan zou dat laatste beeld nauwkeurig hetzelfde weergeven als het beeld van de menselijke hersenen. Zoals in de hersenen bepaalde gedeelten gerangschikt zijn, zo zijn ook de sterren in het hemelbeeld gerangschikt. De mens heeft een beeld in zich van de hemelruimte en wel ieder een ander beeld, al naar gelang hij hier of daar, op dit of dat tijdstip geboren is. Dat wijst erop, dat de mens vanuit het heelal geboren is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 15 – Die geistige Führung des Menschen und der Menschheit – Kopenhagen, 8 juni 1911 (bladzijde 72-73)

Nederlandse vertaling door Fr. Hardan–van Omme en P. Henny-van Suchtelen (bladzijde 69-70)

Eerder geplaatst op 9 december 2012