Ongeschikt voor het leven

De mens zal van leven tot leven naar vervolmaking voortgaan, want de ziel is noch bij de geboorte ontstaan, noch zal zij dan ook bij de dood verdwijnen. Eén van de bezwaren die vaak tegen deze opvatting naar voren worden gebracht, is dat zij de mensen ongeschikt zou maken voor het leven. Laat mij daarop nog met enige woorden ingaan. Nee, niet ongeschikt voor het leven maakt de antroposofie, maar geschikter, juist omdat we weten wat het blijvende en wat het vergankelijke is. Natuurlijk, wie denkt dat het lichaam een kleed is dat de ziel alleen aantrekt en weer uittrekt, zoals het vaak gezegd wordt, die zal onbekwaam voor het leven worden. Maar dat is een verkeerd beeld, dat door geen geesteskenner gebruikt zou moeten worden. Niet een kleed, maar een werktuig is het lichaam voor de ziel. Een instrument waar de ziel zich van bedient om mee in de wereld te werken. En degene die het blijvende kent en in zich versterkt, zal het instrument beter gebruiken dan degene die slechts het voorbijgaande kent. Hij zal zich inspannen door onophoudelijke activiteit het eeuwige in zich te versterken. Deze activiteit zal hij overdragen in een ander leven, en hij zal steeds bekwamer worden. Door dit beeld zal het idee in het niets verdwijnen, dat de mens door de kennis ongeschikt voor het leven zou worden. We zijn in staat des te bekwamer en duurzamer te werken, als we erkennen dat we niet voor dit ene, korte leven, maar voor alle toekomstige tijden werken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 52 – Spirituelle Seelenlehre und Weltbetrachtung – Berlijn, 6 september 1903 (bladzijde 26)

Eerder geplaatst op 1 december 2012

3 gedachtes over “Ongeschikt voor het leven

 1. t1unf1dd1

  Prachtig, dank! Niet een kleed maar een werktuig, geeft net een andere blik. Ben blij met deze dagelijkse teksten, ook dank daarvoor.

 2. walterhebing

  Dit citaat van Steiner vind ik ok! Echter ik mis iets? Mijn lichaam moet zich vormen naar de cultuur waar ik geboren ben. In die zin ben ik voortdurend bezig mijn lichaam(werktuig) af te stemmen op mijn omgeving. Ik heb toevallig voorzien van een gezond lichaam en een gezonde geest. Het vorige citaat van Steiner handelde over Logisch denken wat in alle geledingen van ons bestaan hetzelfde is. Echter ik denk vaak wat is de mensheid toch onlogisch bezig, immers mijn lichaam(werktuig) is in beginsel gevormd door natuurlijke omstandigheden, totdat de mens zijn eigen schepsels op aarde bracht, vaak tegen de natuur in.
  De vraag is dan: Kan een lichaam nog als zuiver werktuig van de Geest gezien worden? Immers onnatuurlijke schepsels en gebeurtenissen hebben ook invloed op de vorming van ons lichaam!
  Steiner wijst terecht op de functie van het bloed in ons lichaam, in wezen een “scheidslijn” tussen vaste en vluchtige stoffen. Bloed is ook een stof wat zich in dieren bevindt, in die zin zijn we bloedverwanten.
  Het heden heeft zijn huidige vorm gekregen door het verleden, het menselijk verleden heeft zichzelf een bovenzinnelijk beeld van zichzelf geschapen en van daaruit ten opzichte van de medemens gehandeld. Ik vind het top-down denken en handelen van de mens, respectloos voor de mens, de dieren, de planten en de mineralen!

  Dat het stofje uit Siliconvaley nu zoveel aandacht krijgt is niet gezond voor de mensheid, maar wel logisch, vanuit kosmisch perspectief. Immers er is ooit geschreven: Mens Gij zijt uit stof ontstaan en zult tot stof terugkeren.
  En wat kan een computer? Heel goed logische verbanden berekenen!
  De vraag is echter: In hoeverre zijn deze logische berekeningen dienstbaar aan de levensdiversiteit op aarde? Logisch denken gaat uit van een aanname(axioma), echter de ware logica is vervat in het lichaam van de mens als deel uitmakend van een levend geheel, zodra hij sterft maakt hij deel uit van het onstoffelijk geheel, de vraag is? Kan de overleden mens dealen met de kosmische levensgeest! Ik denk van niet!
  Immers baarmoeder aarde baart vele levensmanifestaties en er zijn slechts twee vormen van het menselijk lichaam. Een mannelijk en een vrouwelijk lichaam, echter er is maar één levensgeest.
  En die geest wil de mens maar niet tot zich nemen, hij waant zich meer dan de levensgeest.
  Steiner benoemt het lichaam als werktuig van de ziel, ik beaam dat gegeven, maar laten we het dan wel heel serieus nemen. Ik leef in een land waar men dweilt met de kraan open, een land, wat spreekt, vanuit de bescherming van atoombommen en dijken. Gebouwd uit angst voor de medemens en de natuur, dat kan logisch gedacht toch geen gezonde logisch denkende mensen kweken!
  De mens zal Button up moeten gaan denken en handelen, pas dan kan mens zich aansluiten bij de levensgeest, wat het gros der mensheid eigenlijk al doet, maar nog niet ingesleten is in universele taal!
  Hopelijk brengt het stofje uit Siliconvaley daar snel verandering in, immers tussen de woorden: “Goud en God” zit maar één letter en dat is de letter U.
  We hebben U’s die in God geloven en we hebben U,s die in Goud geloven.
  Logisch denkend kunnen beiden geloven nooit Waar zijn in het leven op aarde, ik voel me verbonden met het leven op aarde en beleef van beide zijde destructieve impulsen op mijn lichaam. Ik moet kiezen voor mijn lichamelijke(werktuigelijke) gezondheid, maar kan dat niet. Immers ik kies voor alles wat leeft en maak er deel van uit. Noch het verleden noch de toekomst kan me overtuigen anders te handelen dan ik nu doe, immers mijn brein kan er niet logisch in meegaan.
  Ik vind Steiner boeren en tuinders overrulen, ze staan te dicht bij de werkelijkheid, om er over te kunnen spreken, immers Steiner spreekt vanuit
  het geestelijk karma, terwijl hij vanuit het kosmisch karma zou moeten spreken! De aarde is ook maar een radartje in het kosmisch geheel en de aarde als geheel is toetsteen voor de levensgeest, de mens heeft ruimte en tijd gekregen om zich te ontwikkelen naar de Levensgeest. Mirjam Willianson zegt het zo: De mens is niet bang voor hetgeen hij niet kan, maar voor hetgeen hij wel kan! Precies daar ligt mijn Dillema!
  Op deze site mag ik nauwelijks buiten de grenzen van Steiner denken, denken en men verwijst me naar andere regionen.
  Mijns inziens is dat de kern van het menselijk probleem, men kan of wil elkander niet begrijpen. Een mooi voorbeeld van vandaag: Obama deed een toezegging aan Cuba, wat hebben beiden volkeren er wel of niet onder geleden, dat Amerika in de dollar geloofde en Cuba in een totaal sociaal regime? In wezen beide los van het menselijk gebeuren op aarde.
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s