Medisch pausdom

Om het ziek zijn of tenminste om deze of gene vorm van ziek zijn bekommert de mens zich in de regel pas dan, als hij door de een of andere ziekte getroffen is, en dan interesseert hem in feite meestal ook niet veel anders dan de genezing, dat wil zeggen: hij is geïnteresseerd in het feit dat hij genezen wordt. Hoe hij genezen zal worden, is hem soms hoogst onverschillig, en het is hem ook zeer aangenaam als hij zich om dit “hoe” verder niet druk hoeft te maken. Daarvoor zijn immers degenen die op de bijbehorende plaatsen zijn aangesteld, zo denken de meeste van onze tijdgenoten. Op dit gebied heerst in onze tijd een veel erger autoriteitsgeloof dan het eigenlijk op religieus gebied ooit geheerst heeft. Het medisch pausdom, maakt niet uit in welke vorm, is zodanig dat het zich vandaag de dag in de intensiefste wijze doet gelden en zich in de toekomst nog veel meer zal laten gelden.

Bron: Rudolf Steiner – GA 107 – Geisteswissenschaftliche Menschenkunde – Berlijn, 10 november 1908 (bladzijde 99)

Eerder geplaatst  6 oktober 2012