De materialistische wereldbeschouwing is uit vrees en angst ontstaan

De intellectualistische tijd vertroebelt de blik voor wat in het menselijk innerlijk is. […] De mens is bang om dieper te blikken in het eigenlijke eeuwige van de menselijke ziel, en vanuit deze vrees vestigde hij de leer: ‘Er is absoluut niets dan dit leven tussen geboorte en dood.’ – Het moderne materialisme is uit de vrees ontstaan, zonder dat hij daar het geringste vermoeden van heeft. Een vrees- en angstproduct is deze moderne materialistische wereldbeschouwing.

Bron: Rudolf Steiner – GA 207 – Anthroposophie als Kosmosophie – Dornach, 23 september 1921 (bladzijde 23-24)

Eerder geplaatst op 1 oktober 2012