Fysieke leven is slechts een klein gedeelte van het geestelijke leven

Normale en abnormale verschijnselen van het gewone, fysieke leven worden ons pas duidelijk als we het geestelijke leven dat achter het fysieke is, leren kennen, dit geestelijke leven dat veel rijker en omvangrijker is dan het fysieke leven, dat slechts een klein gedeelte ervan vormt.

Bron: Rudolf Steiner – GA 107 – Geisteswissenschaftliche Menschenkunde – Berlijn, 19 oktober 1908 (bladzijde 11)

Eerder geplaatst op 27 september 2012