Ik heb er altijd naar gestreefd alleen de feiten te laten spreken  

U weet uit mijn voordrachten dat ik niet graag mijn meningen naar voren breng. De persoonlijke meningen van een individu hebben in principe eigenlijk weinig waarde. Ik heb er altijd naar gestreefd, ook op het gebied van de geesteswetenschap, louter de feiten door zichzelf te laten spreken.

Bron: Rudolf Steiner – GA 125 – Wege und Ziele des geistigen Menschen – München, 26 augustus 1910 (bladzijde 71)

Zie ook:  Meningen zijn onbelangrijk

Eerder geplaatst op 23 september 2012

3 gedachtes over “Ik heb er altijd naar gestreefd alleen de feiten te laten spreken  

 1. Dit citaat van Steiner vind ik op zijn minst merkwaardig, immers de mening van de individuele mens heeft in principe weinig waarde. Steiner beweert dat hij de feiten door zichzelf laat spreken. Dat kan ik onmogelijk met hem eens zijn en zeker na zijn vorige citaten, namelijk: Als Gij niet wordt als kindekes, Karma, Kwaad en hindernissen, de menselijke intelligentie zal meer de neiging vertonen om het kwade uit te denken.
  Welk kind kan heden ten dagen, zich nog met de zuivere natuur op aarde verbinden, immers het kwade heeft zich een beeld gevormd van wat er zich onder de aarde, op aarde en boven de aarde bevindt!
  En elk kind zal waar het ook op aarde geboren wordt, de onzuivere beeltenissen van God/Bron van Zijn, ziet en beleeft de aarde als een gespleten zijns toestand, het kind kan zich volledig over leveren aan zijn cultuur, zelfs zijn leven er voor offeren(Het fysiek zijn).Of zich volledig overgeven aan de Geest, zelfs zijn leven er voor offeren(psychisch zijn).
  Ik ken het oeuvre van Steiner niet goed genoeg om iets zinnigs te zeggen over het sociale zijn, vanuit zijn visie over de mens op aarde.
  Over de diepste geheimen tussen Adam en Eva, man/vrouw relatie wordt nog steeds gespeculeerd en welke invloed deze relatie op hun kinderen heeft gehad kan men alleen maar naar gissen! Wel is duidelijk dat ’n kind, dat waar ook ter wereld geboren wordt de oplossing van dit geheim gedurende zes dagen in zich draagt, aldus Jezus!
  In die zin, liep het oude testament op deze uitspraak van Jezus vooruit, immers God was zes dagen bezig om levensordening aarde te scheppen. En mogelijk wordt elk kind waar ook ter wereld geboren, dusdanig onderdrukt, dat elk Goddelijk signaal wat vanuit de hereniging van het vrouwelijke en mannelijke ontstaat, opgaat aan een of andere parasitische geest op aarde. Jezus zelf zou ook gedood zijn, als zijn ouders niet gevlucht waren. Was het niet gewoon hun aards sociaal circuit, wat hun waarschuwde? Een voorval wat ook tussen ook tussen Blavatsky en Steiner voordeed en de Antroposofie zijn intrede op aarde deed.
  Jezus “vluchtte” uit het Jodendom en stichtte het christendom, Steiner vluchtte uit de Theosofie en creëerde de Antroposofie.
  Van elk kind wordt verwacht dat het een bijdrage aan een samenleving op aarde levert, hoe krom die samenleving op aarde ook opereert! Ik vind dat Steiner elk kind van persoonlijke ambities ontslaat, immers die hebben in het grotere geheel geen waarde, echter de feiten spreken voor zichzelf en die geven een heel ander beeld. Neem Adolf Hitler of Albert Einstein maar voor de Geest, ze hebben heel wat feiten achter gelaten die onze geest nauwelijks kunnen bevatten.
  Steiner promoot ze als hindernissen van onze Geest, met als doel onze Geest te versterken, zoiets als een hindernis baan voor atleten om hun fysiek lichaam te versterken. Echter voor God/Levensgeest op aarde is alles één! Wat Gij voor de minste van mijn scheppingen gedaan hebt, hebt Gij voor mij gedaan.
  Je ziet steeds meer kwetsbare levens op aarde uitsterven en de mens zich steeds meer wapens toe-eigenen om zichzelf te beschermen tegen natuurlijke feiten. Ik heb al eerder medegedeeld dat ik het Goetheanum niet zie als tempel van een vernieuwende Geest! Immers ons lichaam was en is dat, echter de manier waarop kinderen op aarde ontvangen zijn bepalend voor de Levensgeest! En ik zie de mogelijkheden van kinderen om een eigen levensgeest te verwerven met de dag verschralen en als Steiner gelijk heeft, hoort dat zo, immers het sterkt de geest! Echter hij zegt ook, de mens zal zijn intelligentie steeds meer inzetten voor het kwaad.
  Alsof het nooit zo erg is geweest! Ik zie echter, dat er een ommekeer in het intellectueel denken plaats vindt. Koningen zijn niet meer vanzelfsprekend koningen, banken zijn niet vanzelf sprekend te vertrouwen, religies niet vanzelfsprekend zalig makend, enz. enz. Het Woord zal zich van de tijd ontdoen, het verleden wordt heden en het hiernamaals wordt hiernumaals!
  Pas dan kan de aarde zich ontwikkelen als levend organisme in de kosmos en zal de aarde zijn krachten ten opzichte van de kosmos herwinnen en het Heelal indikken opdat we de Bron van Zijn ontdekken.
  Steiner heeft gelijk, de mening van het individu stelt niet veel voor, maar vergeet erbij te vertellen, dat zijn mening wel oneindig veel voorstelt als hij deze plaatst in de stroom van het leven! Jezus was er een levend voorbeeld van. Steiner zie ik niet als revolutionair, eerder zijn tijdsgenoten, Gibran Kahlil en Nicolay Berdjajev. Steiners spreuken getuige van kosmisch inzicht, maar tegelijkertijd ontbreken de feiten!
  Tot zover
  Vriendelijke Groet
  Walter Hebing

 2. Beste Walter,
  Je reacties zijn altijd lang, vaak grotendeels “off-topic” of erbij gezocht. Ik lees ze vooral als jouw mening, jouw inzicht. Daar zitten vaak rake visies bij maar nog vaker sla je de plank mis en doe je de antroposofie geen recht.

  De bedoeling van deze website is om antroposofie meer begrijpelijk te maken en te toetsen op zijn toepasbaarheid in ons huidige leven in deze tijd. Jouw bijdragen bevorderen die begrijpelijkheid niet, zeker niet voor de argeloze lezer.

  Ik zou je willen aanraden om een eigen podium voor je filosofische levensopvattingen te creëren. Als je erin slaagt om die filosofische visie eerst beknopt neer te zetten en deze vervolgens meer gedetailleerd in te vullen, dan kun je dit op internet gestaag als een geheel uitbouwen, met je eigen lezerspubliek. Dan kun je ook meer de samenhang laten zien die in je reacties hier afzonderlijk en opgeteld nog ontbreekt.

  Daarmee wens ik je veel succes.

  Vriendelijke groet,
  Theo Verwijst.

 3. Hallo Theo
  In feite handel ik op deze pagina naar Steiners Geest.
  1.Niet mijn woorden zijn heilig, maar je eigen mening.
  2.Onverholen je eigen spirituele ervaringen vertellen, lange teksten.
  3. Antroposofische teksten toetsen aan eigentijdse ervaring(mijn kinderen).
  4. Geen volkeren tegen elkaar opzetten, want er zijn al brandhaarden
  genoeg op aarde. In die zin begrijp ik niet dat Steiner de antroposofie los
  van de theosofische vereniging heeft opgericht.
  5.Ik zie het nut niet van een eigen site, er zijn al sites genoeg en ik wil
  geen volgelingen. Ik wil zelfstandig denkende/handelende
  mensen naast me.
  6. Bovendien heeft Ridzerd me belet, deze site te verlaten, omdat
  sommige zielen zich herkent voelen in mijn teksten, precies waar Steiner
  op doelt in het citaat van vandaag.
  7. Het is honderd jaar geleden dat Steiner op aarde leefde, zijn woorden
  qua betekenis om te vormen naar het huidig bestaan van de mens, heeft
  een heel andere basis. Het moment wordt nu wereldwijd verspreid..
  8. Steiner heeft een visie op de mens, terwijl de mens als Godgelijke op
  aarde is, met andere woorden: Elke mens is verantwoordelijk te stellen
  voor zijn daden op aarde, die zich richten tegen de draad des levens in.
  Beste Theo, zoals ik het begrijp ben je een fervent vertegenwoordiger van Steiners gedachte goed, in die zin had ik me niet beter kunnen wensen. Ik wil graag met je persoonlijk het gedachtegoed van Steiner eigentijds maken. Het mag ook publiekelijk op deze site, ik kan mijn mailadres nu niet beschikbaar stellen, want op 17 november wissel ik van provider. Ik kom er in december op terug!
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s