De ware realiteit

De mens neemt wat hij ziet in de stoffelijke wereld, in de planten en het dierenrijk om zich heen op de aarde als een werkelijkheid, als iets wat er is. Hij ziet de dieren, de planten en stelt zich voor dat het dingen zijn die er werkelijk zijn. Hij ziet gebeurtenissen in lucht en water en stelt zich voor dat het gebeurtenissen zijn, die er werkelijk zijn. Ze zijn het niet.  Want alles in de natuurrijken om ons heen, alles wat zich afspeelt in lucht en water, is niets anders dan gebeurtenissen in de geestelijke wereld, die zich openbaren door wat in het fysieke gebeurt. Ze zijn openbaringen van geestelijke processen (Duits: Vorgänge). Deze zijn de ware werkelijkheid, de realiteit. Niets dan de bovenzintuiglijke, spirituele wereld is werkelijk, en pas als wij in alle dingen en gebeurtenissen het geestelijke kunnen zien (Duits: erkennen), dan hebben wij een waar besef van de realiteit. Alles in de fysieke wereld heeft alleen de waarde van gelijkenissen voor wat daar achter staat, de geestelijke wereld. Alles wat voorvalt in de dieren- en plantenwereld moeten wij zo leren beschouwen en ook alles, wat wij in het mensenrijk zien, wat indruk maakt op het verstand, het intellect. Dat zijn alle niets anders dan gelijkenissen, en alleen degene die ze leert duiden, komt tot de werkelijkheid, de realiteit.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Keulen, 7 mei 1912 (bladzijde 153-154)

Eerder geplaatst op 13 september 2012

7 gedachtes over “De ware realiteit

 1. Bernard

  Hangt dit ook niet af van welke definitie je voor ‘werkelijkheid’ gebruikt? Uiteindelijk ligt tenslotte aan alles één werkelijkheid ten grondslag waaruit onze kosmos is ontstaan.

 2. We hebben dus ook niet langer een kathedraal nodig om in contact met het geestelijke te komen. Het geestelijke laat zich immers overal om ons heen zien.
  En daarom is het Goetheanum ook een heel ander soort “tempel”. Het Goetheanum geeft een impuls om iets in de wereld te gaan doen.

 3. henri

  De gehele natuur rondom ons is de openbaring van de Vadergeest ,waarin schept de Zoongeest ,en de mens zich verlicht door de Heilige Geest .Daarom is alles wat wij zien en ervaren met de uiterlijke zintuigen maya , het openbaart en vertoont zich in ‘gelijkenissen’ waarachter zich een geestelijke werkelijkheid schuilgaat , de ontwikkeling van het Ik van het menselijke wezen . De heilige Geest is ook de Manas , het Geestzelf .

  1. henri

   Dank Rita !

   Ben nu aansluitend hieraan aan het lezen over de toestand van extase en mystiek , twee toestanden die normaal elkanders opponent zijn maar volgens Steiner toch een relatie hebben tov zich.

   Normaal als wij gaan slapen gaan het IK en het astrale lichaam (de ziel dus) naar buiten en lossen op in de kosmos zoals een druppel gekleurd water in een bad .

   Bij de extaticus gaat alléén het IK naar buiten (de kosmos) en het astrale lichaam blijft bij het etherische en fysieke en ervaart daardoor speciale verschijnselen ,zoals hier twee mooie voorbeelden van extatische verschijningen :

   http://berichtenuithetverleden.wordpress.com/2011/03/11/leonie-van-den-dijck-de-zieneres-van-onkerzele/

   http://stadsspelen.blogspot.be/2011/03/02-leonie-een-korte-biografie.html

   http://www.marypages.com/Olsene.htm

   Bij de mysticus echter is het omgekeerd . Bij het binnenkomen van het astrale lichaam (en Ik) spiegelt dat zich normaal aan het etherlichaam ,waardoor wij onze ziel waarnemen en de toestand van wakker bewustzijn ervaren .Maar bij de mysticus komt dit astrale lichaam als het ware binnenin het etherische, het dringt er werkelijk in door ipv alleen een spiegeling , en daardoor worden de mystieke beelden ervaren en gezien .
   Beiden zijn gerelateerd aan elkander, de extatische toestand en de mystieke .

   Rudolf Steiner had voorspeld dat rond de jaren 1933 er vele mensen etherische waarnemingen ( chruistuswaarnemgen) zouden doen , zo te zien zijn die er wel , en kerlelije mensen nemen het waar volgens hun geloof in Maria .

   1. Bedankt Henri, wat werk jij hard. Dat inspireert mij en zeker ook de andere volgers. Dat werken en studeren is toch wel belangrijk., en al heb je soms het gevoel dat het niet vordert: onze inspanningen zijn niet vergeefs, je voelt dit in je hart en je ziel – je wordt gedragen. Ben steeds geinteresseerd geweest in Mystiek .R. Steiner heeft er een stevig werk over : Die Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Geisteslebens und Ihr Verhältnis zur modernen Weltanschauung.- een ingekorte uitgave naar een gelijknamige GA nr. ben ik ooit gestart – een beetje vroeg – maar dit zal nu wel beter gaan – Wij steken mekaar aan. Leuk die bijlagen ‘uit het Verleden’ Ik maak daaruit op dat jij wel van Vlaanderen bent? In die Marypages vind ik Mgr. Kerkhoffs (Luik) terug die destijds vormde. Ben altijd heel erg religieus geweest.
    Fijn ook dat wij ons aan mekaar kunnen spiegelen zo maar vrijblijvend.
    Paul en ikzelf voelen ons erg gelukkig en gedragen door jullie allemaal.
    Van harte, Rita en Paul

 4. walterhebing

  Ik zie dit citaat van Steiner als een uitspraak van Steiner die haaks staat op een eerder citaat, namelijk: “De doden hebben ook in zekere zin voedsel nodig”. Waarin Steiner de volgende uitspraak doet: Wanneer wij ons de ganse dag bezighouden met de materiële denkbeelden van het leven, wanneer wij de blik enkel richten op hetgeen er in de fysieke wereld gebeurt en wat er daar kan verricht worden, en wanneer wij niet éénmaal voor het inslapen een gedachte aan de geestelijke werelden hebben, maar integendeel in vele gevallen met andere zaken in ons hoofd dan met [spirituele] gedachten in slaap vallen, dan bieden wij de doden geen voedsel aan.
  Met andere woorden : Het devachan heeft dus onze geestelijke intenties nodig om zich eraan te laven. Hiervan kan ik geen voorstelling van maken, immers alles wat zich op aarde manifesteert komt uit de Geest voort, volgens Steiner. Blijkbaar is in de Geest ook een dualisme! Een van oorsprong scheppende Geest( de oerknal of iets dergelijks) en een behoeftige geest(Devachan). Steiner stelt het nog sterker: Overleden bloedverwanten romen mijn Geest ’s nachts af op iets bruikbaars, voor hun vooruitgang in devachan.
  Ik heb vandaag de workshop: Dagboek van de ziel! bijgewoond, mijn eerste vraag was. Is de Ziel geen schepping van onze taal? Het antwoord was dat de Ziel eigenlijk niet in een taal te vatten is. Men denkt te weten dat het er een ziel is, maar het verschijnsel is niet in taal uit te drukken.
  Zowel de co-auteur van dit boekwerk als Steiner gaan ervan uit dat een baby een eenheidsbewuste ziel is. Als dat zo is dan is het voor de mens toch makkelijker om via de moeders tot een eenheidsbeleving met het Goddelijke te komen dan via de geschriften. Tenminste dat is mijn logica!
  Noch puurder zou dit via een moeder in de meest primitieve omstandigheden moeten geschieden en in wezen is dit al gebeurd, immers Jezus is geboren in een stal en te ruste gelegd in een voederbak voor dieren. Als het zijn ogen opendeed keek hij rechtstreeks in de ogen van een os of een ezel.
  De spreekster pakte de geschenken van de kindertijd als volgt samen: 1. Houdt contact met dieren. 2. Ben je dood of levend? 3. Kijk niet om!
  Van de pubertijd: 1. Treed angst tegemoet. 2. Aanvaardt vriendschap en hulp. 3. Waag de onmogelijke liefde.
  De koning(volwassene): Kies je strijd voor iets! 2. Jij bent niet het midden punt. 3.Sterf voor de verlangens van de ziel.
  De wijze: 1. Vertrouw op de samenhang der dingen.2. Kijk de leegte aan. 3. Ieder moment is Heilig.
  Ik vond het wel een ervaringsvolle workshop, een soort herbeleving van leven, Echter op mijn hamvraag: Wat is het verschil tussen het Ego en de Ziel, kon men geen afsluitend antwoord geven. Steiner verwijt de mensheid dan wel dat men tegenwoordig te materialistisch denkt, maar in feite zegt hij ook dat alles wat zich op aarde manifesteert voortkomt uit de Geestelijke Wereld.
  Ik kan niets anders op aarde waarnemen, dat de geestelijke wereld wel erg bekrompen denkt en denk toch dat de geestelijke wereld waar Steiner over spreekt, een talige constructie is van de mens en de aarde het best tot zijn recht komt zonder de mens.
  Het opgaan in het natuurlijk zijn der manifestaties van de Goddelijke Geest, dreigt vervangen te worden in het opgaan in de manifestaties van de menselijke Cultuurlijke Geest.Blijkbaar is het dualisme zo diep in onze ziel doorgedrongen, dat zelfs onze overleden bloedverwanten nog enig heil zoeken in onze slaap.
  Pas als we oog in oog staan met onze dood gaan we het leven waarderen en brengt onze slaap iets op tot voedsel voor het geestelijk leven, aldus Steiner.
  Jezus zegt het anders, namelijk: “Bron van Zijn die ontmoet in wat mij ontroert”. Met andere woorden: We kunnen onze levenskern alleen op aarde ontwikkelen, immers na de dood is er enkel gelukzaligheid. Als die tenminste gevoed wordt geestelijke gedachtegoed der levenden. In dat kader gezien moeten we de menselijke ontroering dusdanig ontwikkelen dat opdat de bron des levens zichtbaar wordt. En dat kan à la minuut, immers de Goddelijke Geest is er! Echter de menselijke geest is niet gesmeed, om deze te ontvangen. Zijn passie belet hem om in ontroering te geraken van de dag.
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s