De intellectualistische geest schiet tekort

Dat is het eerste, wat zelfs de oude Griekse filosofen benadrukt hebben: Iemand die alleen goed denken kan, die alleen intellectueel, door enkel denken en filosoferen de dingen begrijpen wil, kan niet in de bovenzinnelijke werelden komen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Zürich, 15  januari 1912 (bladzijde 53-54)

Zie ook: Gevoel en verstand

Of ook: Waarheid en intellect

Eerder geplaatst op 2 september 2012

Advertenties

16 gedachtes over “De intellectualistische geest schiet tekort

 1. In een nieuw artikel over meditatie probeer ik nu juist uit te leggen dat er ook een ander soort denken is
  ….Het wezen van de mens is slechts ongrijpbaar voor wie het analytische denken, niet aanvult met een gespiritualiseerd denken en van daaruit hogere kenvermogens ontwikkelt…..
  Ik beschrijf dat dan als een soort helderziend denken. Een denken dat zich een bovenzinnelijke wereld kan voorstellen in bovenzinnelijke begrippen.
  In tegenstelling tot een analytisch denken die zich zo’n voorstelling niet kan maken zonder harde bewijzen.
  Kunnen jullie je vinden in zo’n summiere uitleg?
  Groet!
  Jan

  1. Ja, ik kan me hier wel in vinden. Het “gewone” denken moet zich als het ware metamorfoseren. Maar Steiner doelt hier volgens mij voornamelijk op de eenzijdigheid van het denken.
   Men moet wel denken, maar met het denken alleen kan men de waarheid niet bereiken.

   1. leonieheine

    Ja dat is ook waar Ridzerd, natuurlijk! Het stukje er onder , gevoel en verstand , is ook mooi in deze. Ik denk heel veel over levensvragen en diep ze uit. Mijn kop denkt veel hoor, leerde mijzelf het denken te richten.Dat lukt steeds beter , vooral doormiddel van het kunstzinnige en creatief bezig zijn ,kan ik het leren verdiepen.Wil hier ook nog even kwijt hoe echt en oprecht jij op mij overkomt. Je zegt eenvoudig als je er geen snars van begrijp en dan helpt het mij om ook te durven zeggen…..ik snap er niets van onder al deze wel wetenden!

   2. Ja, klopt Leonie, er is veel waar ik eigenlijk niet veel van snap en daar komt nog bij dat ik een geheugen heb als een gaatjespan. Bedankt voor de complimenten, you make me singing.

 2. leonieheine

  Dit is een citaat van Steiner wat ik prettig vind om te lezen.Er is nog hoop voor mij! De Schriftgeleerden, die iedere ervaring van mensen gaan onderzoeken uit de boeken, dat was vroeger de bijbel en nu dus ook Steiner, missen iedere levende ervaring maar menen te weten.ZE noemen zich Antroposoof ! Nooit zou ik mij zo durven noemen . Bescheidenheid lijkt mij in deze erg noodzakelijk indien men geen wezenlijke ervaringen kent op geestelijk vlak.

 3. Haike

  Steiner is tamelijk duidelijk over het denken. Het is het enige proces ter wereld waarmee je naar dat zelfde denken kan kijken. Ieder ander proces voldoet hier niet aan. Ik kan denken over mijn denken/gedachten, en dat doe ik met datzelfde proces. Mijn maag verteert, maar ik kan niet met het proces van verteren naar het verteren kijken, dat doe ik met mijn denken.

 4. Zoals altijd zitten er meer kanten aan de zaak, Steiner noemt het ontwikkelen van intellectuele helderziendheid als een goede voorbereiding om Christus in zijn nieuwe werkzaamheid in de etherwereld te kunnen schouwen. Denkervaingen zijn natuurlijk ook ervaringen.

 5. henri

  Dit citaat slaat toch wel op de rede , het redeneren met het hoofd , ‘hoofddenken’ genoemd . Darentegen is het denken een besch-ouwen en hangt samen met de waarneming (zie Steiner s ‘waarnemen en denken’ GA2) .Daar benadrukt hij dat ook onze geest niet mag beschouwd worden ans een ‘reservoir’ van ideeën waarin de gedachten zouden zijn opgeslagen , maar moet worden beschouwd als een ORGAAN dat iets waarneemt en opneemt , net zoals het oog en het oor dat ook doen .

  Het motto is dus ‘denk met je hart ipv met je hoofd, want het hoofd leidt tot dwaling , nl een lineair denken , waardoor men tot illusies van Ahriman komt , zoals de evolutietheorie , de theorieën over het uitdijende het heelal , de oerknal enz …

  Over de spijvertering denk onze lever ,dat zijn onze tweede hersenen , volgens Steiner .
  En ook de nieren staan ivm de hersenen die uitsluitend dene om he tvoorstellen van iets , nachtmerries liggen aan de nieren .
  De long staat ivm dwanggedachten , illusies, de lever met hallucinaties en de nieren met het temperament ,en emoties .

  1. Haike

   In de acupunctuur is de Lever verbonden met de emotie “Boosheid” Daarbij kun je ook denken aan een oeroude uitspraak zoals; “Wat heb je op je Lever”. De Nieren zijn daar verbonden met de emotie “Angst” De Gal is verbonden met de emotie “Verbittering” Denk aan: “Hij moet zijn Gal spuwen”. Longen met “Verdriet”, het Hart met “Afwijzing en Liefdesverdriet, Gekwetstheid”. “Maak van je Hart geen moordkuil” wordt er wel gezegd, en hoeveel mensen krijgen er niet een hartaanval nadat ze psychisch een tik hebben uitgedeeld gekregen? Niet helemaal hetzelfde zoals Steiner het beschrijft, en Henri het voor ons wereldkundig maakt, maar er zijn wel overeenkomsten…

 6. walterhebing

  De uitdrukking: “Maak van je hart geen moordkuil” is wel een stelling die bij mijn denken past. Ik heb naar aanleiding van het vorig citaat: Namelijk dat helderhorendheid gevaarlijker kan zijn dan helderziendheid de occulte woordentolk site bezocht. Op deze site is de mens op de vijfde plek in de Griekse hiërarchie geplaatst.
  De algemene vorm van de Griekse hiërarchie, zoals men die aantreft bij schrijvers uit de periode vóór de opkomst van het christendom, kan als volgt worden samengevat en opgesomd: (1) het goddelijke; (2) goden, of het goddelijk-spirituele; (3) halfgoden, soms goddelijke helden genoemd waarmee een heel mystieke leer samenhangt; (4) de eigenlijke helden; (5) mensen; (6) dieren; (7) het plantenrijk; (8) het mineralenrijk; (9) het elementalenrijk, of wat het rijk van Hades werd genoemd.
  De tiende Hiërarchie vind ik wel interessant, immers daarin wordt God zelf als het oneindige aan ons voorgesteld. De godheid zelf (of het geheel van goddelijke levens) is de hyparxis van deze reeks hiërarchieën, omdat elk van deze negen stadia zelf een ondergeschikte hiërarchie is. Deze (of elke andere) negenvoudige hiërarchie hangt als een juweel aan de laagste hiërarchie erboven die, naar boven geteld, de tiende vormt en die we het supergoddelijke, het hyperhemelse, kunnen noemen, en deze tiende vormt het laagste (of, naar beneden geteld, het negende) stadium van weer een andere hiërarchie die zich naar boven uitstrekt; enzovoort, tot in het oneindige.
  In wezen vormt het de kern van ons denken vanuit het hoofd, echter vanuit ons hart gedacht, staan veel manifestaties(tempels van de geest) van dit denken onze zuivere hartgedachte in de weg.
  Het leven vanuit het hart legt andere accenten dan het leven vanuit je hoofd.
  Over zes dagen wordt ik weer geconfronteerd met de herinnering aan de begrafenis van mijn zoon en wel op 1 November(Allerheiligen), ik was me niet bewust van deze datum, immers die is verwaterd sinds mijn jeugd. Toen werd deze dag nog uitbundig herdacht in Brabant en Limburg! De Vrije School nodigde me uit om ook op 2 november(Allerzielen) een woordje vanuit het kansel in hun dienst te doen. Vol goede moed stapte ik het kansel op maar mijn tegenwoordigheid van Geest verdween en moest ik dealen met verleden tijd. Ik kon alleen maar in dode taal over mijn zoon spreken. De spirit was uit me verdwenen!
  Ik herken deze situaties uit als werknemer van het bedrijfsleven en van het overheidsleven, respectievelijk als vakman en als docent. Ik heb veel vakmannen zien sneuvelen, omdat hun vak uitgehold werd door automatisering, ik heb ook veel docenten zien sneuvelen omdat niet de doelstelling heilig was maar het zwabberbeleid van de diverse regeringen op dit gebied.
  Individuen die zich met hart en ziel overgeven aan hun taak in dit leven aan hun toebedeeld, worden zomaar opgeofferd aan voortschrijdend “Inzicht”. Mijn gemoed kan dit gegeven niet verwerken en zoek naar de oorzaak!
  In wezen heel eenvoudig, zowel de Hiërarchieën naar boven als wel naar beneden wijzen naar het oneindige, volgens het occulte woordenboek.
  De tiende Hiërarchie leidt eigenlijk ons bestaan op aarde, beginnend bij een nul en eindigend op een nul. De mens staat in deze ranglijst op vijf, met andere woorden: De mens staat te midden van twee oneindige richtingen, ik heb ooit geleerd dat een oneindige lijn uiteindelijk ooit zijn eindpunt ontmoet en dat is het eindpunt van die ander oneindige lijn, in wezen leven we binnen de cirkel van eindeloze lijnen, die ons tot bewustzijn brengen. Ons hart moet daarin dealen, met het gegeven op aarde! In die zin vindt ik deze vijf basis principes wel relevant voor het wereldwijd gebeuren.

  1. Vindbaarheid: Het meest eenvoudige principe: als je WEBSITE niet
  gevonden wordt, dan krijg je ook geen of (te) weinig bezoekers.
  2. Toegankelijkheid (accessibility): Als je WEBSITE gevonden is, moet deze
  ook toegankelijk zijn voor de bezoeker: ongeacht de computer of de
  browser die hij gebruikt en ongeacht eventuele lichamelijke beperkingen.
  3. Gebruiksvriendelijkheid (usability): Als de WEBSITE gevonden is en
  toegankelijk is, dan moet de bezoeker makkelijk kunnen vinden wat hij
  zoekt.
  4. Begrijpelijke content: Als de bezoeker gevonden heeft wat hij zoekt, moet
  hij de geboden content ook begrijpen en kunnen toepassen.
  5. Houdbaarheid: Houdbaarheid is belangrijk, omdat de WEBSITE moet
  kunnen worden doorontwikkeld of makkelijk worden gemigreerd.

  In wezen kun je het woord “website” vervangen door het “leven”.
  Ad 1. Vindbaarheid. De eigenlijke Helden worden in Griekse opsomming
  worden in de vierde categorie geplaatst, in mijn leven vond ik eerst
  aansluiting bij de dieren en toen pas bij mensen.
  In wezen aansluitend bij punt vier van website management.
  Ad 5. Houdbaarheid. Het begrip duurzaamheid hebben we hoog in het
  vaandel, maar is niet doordacht naar het Rijk van Hades.

  Ik vind Leonie wel iets wezenlijks over Button Up schrijven, echter de mens staat als bemiddelaar tussen twee oneinigdheden, waarvan Hades het begin en eindpunt is. De mens als aan Godgelijke geschapen. Niet aan ruimte of tijd gebonden, de mens/god is! Moeten we God zoeken in heldendom of zoeken in het dierenrijk? Het beschrevene of het levenden?

  We hebben een hart, net als dieren! Het hart is tijdsgebonden! Wil het hart der mensheid zich ontplooien kan het niets anders doen dan luisteren naar het hart der dieren, wat zich vaak verbindt met het hart van onze kinderen.
  Op deze breuklijn zullen we ons moeten begeven om ons hart met waarachtige stof te vervullen. Denken vanuit ons Hart is wat complexer dan denken vanuit onze Ziel. Immers alles wat nu leeft op aarde, maakt er deel van uit! Zo niet denk je vanuit de Ziel, het geschreven woord!
  Tot zover
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing.

 7. Leonie

  Miste Walter al en ziedaar een bericht, een bericht zoals Walter alleen dat kan, lang en zeer gedetailleerd.Een kenmerk dat ik meer en meer apriceer !Ik begreep geen hout van die websites maar het bovenste gedeelte vond ik ontroerend op een of andere manier.

  1. walterhebing

   Beste Leonie
   Ik vind het teveel eer aan mijn adres, als iemand werkelijk vanuit de bodem van het menselijk bestaan kan schrijven is het wel een vrouw, ik beleef mijn zijn vanuit mijn kind zijn. En heb zelf als kind de bevelen van mijn moeder door ontroering met mijn omgeving ontmanteld. met in mijn achterhoofd: ‘Dit kan toch niet Waar Zijn”
   Ik denk inmiddels dat zolang er kinderen nodig zijn om de kloof tussen het vrouwelijke en het mannelijke streven te dichten er voor de mens op aarde geen toekomst is.
   Vriendelijke Groet
   Walter Hebing.

   1. Leonie

    Beste Walter,

Beste Walter,

Wat betreft het kind zijn!

Ik moet hier denken aan een ervaring van ” Andrej Bely ” met Rudolf Steiner!

Hij gaf hierin aan dat Steiner binnen een half uur een gedaantewisseling kon ondergaan.
Hij kon veel persoonlijkheden naar buiten brengen !
Hier zijn verhaal ” misschien lang verhaal “! 

Op een keer, op een stormachtige en beslissende zitting in Dornach, zei Steiner tegen de leden van de À.V . dat de vereniging zou worden opgeheven als men niet de middelen zou vinden om de ontstane tegenstellingen in de vereniging de kop in te drukken, daarmee zou de hele, reusachtige onderneming van de bouw van het Goetheanum tot een einde komen; ons restte dan zogezegd onze koffers te pakken en te vertrekken;hij kon zijn woorden laten klinken als donderslagen;zijn ogen kon hij dan als bliksem laten flitsen,alles meedogenloos verzengend.

Ik herinner me nog het drukkende gevoel dat ik van zijn woorden overhield toen we de vergadering verlieten. 

Angstig gingen ze na de zitting naar zijn huis toe voor een afspraak die gepland stond Angstig drukten ze op de bel.
We gingen naar binnen of we het huis van een dode betraden; maar wat was dat nou?Vanuit de gang zagen we het volgende: in de eetkamer,die heel bont was ingericht(rond de tafel stonden enorme,zeer decoratieve rode fauteuils) zat Steiner,zijn jas nog aan,in zo een rode fauteuil en was zijn laarzen aan het uittrekken ( het was erg modderig buiten ) zijn gezicht omhoog, de kant van Waller op, barstte hij uit in een onweerstaanbare,kinderlijke lach, nooit zal ik de ogen van van Steiner vergeten;op dat moment waren het de ogen van een kind;
Hartelijke groet,

Leonie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s