De geest is gewillig, maar het vlees is zwak…(Mattheüs 26: 41)

De meeste mensen handelen niet daarom niet moreel, omdat ze niet weten wat moreel is, maar alleen omdat hun neigingen, driften, verlangens of hartstochten met hun morele inzicht in tegenspraak zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Zürich 15  januari 1912 (bladzijde 48)

Eerder geplaatst op 31 augustus 2012