Wij vormen onze kinderen tegenwoordig zo, dat wij niet die krachten in hen wekken die de mens geschikt maken om het leven aan te kunnen

Het opvallendste in het moderne leven is dat er zoveel verscheurde men­senzielen zijn. Mensenzielen die het moeilijk hebben, die zich met het leven geen raad weten, die zich steeds weer afvra­gen: wat moet ik nou doen, wat heeft het leven met mij voor? – die dit of dat beginnen maar daarin geen voldoening vinden. Er zijn steeds meer mensen die dit soort problemen hebben. Hoe komt dit? Dit komt door een gemis in de manier van op­voeden. Wij vormen onze kinderen tegenwoordig zo, dat wij niet die krachten in hen wekken die de mens geschikt maken om het leven aan te kunnen. Namelijk datgene wat de mens geschikt maakt doordat hij tot het zevende jaar een nabootser is; wat de mens geschikt maakt doordat hij tot het veertiende jaar een waardige autoriteit volgt; en dat hij tot aan het 21ste jaar de liefde op de juiste wijze kan ontwikkelen, want later kunnen deze krachten niet meer ontwikkeld worden. Datgene wat de mens mist omdat de krachten die in bepaalde jaren van de jeugd ontwikkeld dienen te worden, niet gewekt zijn, maakt hem tot een mens met problemen. Dat dienen wij te beseffen!

Bron: Rudolf Steiner – GA 296 – Die Erziehungsfrage als soziale Frage – Dornach, 10 augustus 1919 (bladzijde 49)

Ook te vinden in het boek Opvoeden en onderwijzen als sociale opgave. Vertaling John Hogervorst en Hanneke Nelemans.

11 gedachtes over “Wij vormen onze kinderen tegenwoordig zo, dat wij niet die krachten in hen wekken die de mens geschikt maken om het leven aan te kunnen

 1. Het nu volgende schreef iemand zojuist op het artikel:
  http://nieuwebroederschap.blogspot.nl/2014/09/kracht-en-vertrouwen-versus-angst.html ,over dit onderwerp: /Zeer juist en ronduit dramatisch is ook het feit dat veel mensen uit het onderwijssysteem extreem rationeel en plat materialistisch zijn aangelegd.Ze komen er openlijk voor uit dat ze atheïst zijn en in niets geloven, geen God, geen leven na de dood, geen hoger leven, echt helemaal niets! /
  Het is een ‘geestelijke’ ramp te noemen dat heel veel kinderen -bijna- alleen nog maar in contact komen met materie/met machines en de onderwijs robots zijn in aantocht. Wat zal Steiner nu gezegd hebben, 100 jaar later over onze tijd?

  1. Beste Jan,
   ‘Wat Steiner nu gezegd zou hebben’ is geen realiteit; alleen wat hij gezegd heeft. Wat het onderwijs betreft, bevatten zijn pedagogische voordrachten een rijkdom aan gezichtspunten wat voor de ontwikkeling van een mensenkind nodig is. Ook na een kleine 100 jaar. Het is de vrijeschoolbeweging niet gelukt in deze 100 jaar die vrijheid van onderwijs te bewerkstelligen die Steiner voor ogen stond en die voorwaarde is om de mensontwikkeling ten volle tot zijn recht te laten komen. Vanuit deze optiek is het voor de vrijeschoolpedagogiek nog steeds ‘er het beste van maken’. Figuurlijk, bedoel ik; want letterlijk is het wel de opdracht, maar de eisen van de overheid (lees: kenniseconomie) staan dit in de weg. Spiritualiteit kan niet zonder kunstzin(nigheid). Ik zie dat kunstzinnigheid wordt opgeofferd aan exameneisen. Als dit het begin is van (ook) een ontwikkelingsweg, dan vrees ik dat ook in de vrijescholen het ‘materialisme’ zal toenemen.

 2. Ja, er zijn nogal wat mensen die in alle ernst geloven dat er “helemaal niets” is na de dood. Het is een verschrikkelijke zinsbegoocheling die de mensen is wijsgemaakt door intellectuelen die menen alles beter te weten.
  Gerard Reve noemde zeer treffend het materialisme ‘de neurose der stadsmensen’ en ‘de oudste, primitiefste en meest barbaarse van alle godsdiensten.’

 3. henri

  De huidige kinderen worden letterlijk leeg-gezogen te bate van een zielloze wetenschap en verschrikkelijk egoistische (on-breoerlijke) economie , en nu China gaat investeren de komende jaren zal de bom erna ontploffen als de berg ineenstuikt Het ergste moet nog koen !

 4. Zo is dat Pieter. Ik zie ook met lede ogen aan hoe er toch steeds weer heel gevoelige kinderen buiten de boot vallen op de vrije school. Die niet aangeboden krijgen waar hun ziel naar hunkert en ook dan maar doorverwezen worden naar speciaal onderwijs met verdovende medicatie.

  Henri, als je dat zo schrijft klinkt het dramatisch, maar het erge is dat het echt zo is. Als ik naar mijn kinderen en kleinkinderen kijk denk ik wel eens:
  zullen ze het redden, zullen ze in staat zijn er iets tegenover te stellen.
  Soms vrees ik het ergste als ik ook hen zie opgaan, zichzelf verliezend en verdovend in computerspelletjes e.d. Een andere keer is er weer hoop als ik de ogen kijk van de kleintjes en de zuiverheid kan zien, maar o zo kwetsbaar.

  1. henri

   tsja , ….Interessant om eens te lezen, er zit zoveel waarheid in …
   een greep eruit :

   TOEKOMST

   “Een kogel, door water gedreven, rolt over aarde. Zij zou zegen kunnen brengen, maar brengt slechts nood.” (wat is dit?)

   “Een mens doorkruist de lucht, als door engelenvleugels gehouden en hij schenkt met beide handen zegen aan de landen die hij overtrekt. Zij zullen staven in hun handen houden, die nuttigheid en vreugde, maar veranderd, ook dood en verderf brengen kunnen.”

   “Kogels zullen zij maken, die zij slikken als zij hongerig zijn. Doch zij zullen niet zat worden, want de stralen maken hun lichamen nog hongeriger.”

   (ruimte-voeding-stralen)

   “Een kleurige kist, zal de mensheid helpen de schoot van de aarde te openen, maar gift en vuur zullen slechts hun oogst zijn en zwaar zal het hen vallen om de schoot weer te sluiten.” (nucleaire kettingreacties?)

   “Ik zie een klein kantig ding dat hen inlichtingen geeft over alles wat zij weten willen.” (nieuw technisch apparaat)

   “Op een witte vlakte die aan een kleine kast ontspringt ziet men mens en dier, berg en dal. Liefelijke muziek begeleidt de beelden en de mensen verheugen er zich zeer over.” (T.V. film)

   “Maar al deze vreugde is hen niet tot nut. Vrolijker en vrijer zal de mensheid worden, maar eigenlijk veel armer. De schapen zullen leren hun geest te gebruiken en leugens en dogma te vervloeken.”

   (onze tijd, overeenkomend met andere voorspellingen)

   “De velden zullen een veelvoud dragen van wat heden tot zegen is en de mensheid zal haar dagarbeid in vier uren volmaken.”

   (streven naar kortere werktijden)

   “De nacht zullen zij tot dag maken, want geslagen glasbuizen zullen helder daglicht verspreiden.” (neonlicht)

   “Doch de mensen zullen nog steeds niet tevreden zijn. Zij zullen naar de sterren omzien om deze te veroveren.

   Een nieuwe tijd van slavernij zal komen door kunstmatig verwekte mensen met weinig verstand, maar sterk en weerstands-vermogend;

   (proeven hiervan zijn reeds begonnen)

   Het gaat ten einde, vlammen, vuur en vernietiging.

   China, de draak met de vele ogen, grijpt in.”

   bron :
   http://henkenmialeene.org/openbaar/19e_cyclus_-_oude_geschrift/19c_-_de_nabije_toekomst_de.html

 5. walterhebing

  Wat Steiner in dit citaat aanhaalt, waag ik te betwijfelen, immers mijn levenslijn loopt totaal anders! Ik zat op de kleuterschool bij de zusters van Liefde en wat ik daar meemaakte, was op vele punten strijdig met mijn gevoel. In die zin wilde ik niet nabootsen wat ik zag, een vriendje wat naar de mening van de non, teveel sprak werd de mond gesnoerd, door de mond dicht te plakken. Ik had het te doen met mijn vriendje, maar kon niets uitrichten. Verder moest je je plas inhouden tot er pauze’s waren, om dan in de rij te staan om te kunnen plassen, waardoor er sommige al in hun broek plaste alvorens ze aan de beurt waren.
  Enfin aan de bewaarschool zoals de kleuterschool toentertijd heette, heb ik slechte herinneringen, ik vond het wel fijn dat ook mijn vriendinnetjes op de bewaarschool zaten, waarmee je “onbelemmerd” op de speelplaats kon spelen, tenminste als het plassen je niet teveel tijd koste, want anders was de pauzetijd al om.
  Van de basisschool herinner ik me een aantal gebeurtenissen die ik als kind ook zeer onrechtvaardig vond. Met name de linialen kapot slaan op de vingers van mijn klasgenoten, die zogenaamd de orde in de klas verstoordden.
  Hoezo van je zeven tot je twaalfde een waardige autoriteit volgen, ik heb er nooit een kunnen vinden, ik er ook nooit op zoek naar geweest, immers de natuur rond ons dorp bood me genoeg zelfvertrouwen, om deze met vrienden en vriendinnetjes te verkennen. En de autoriteiten(politie, boswachters, parkwachters{Efteling), enz. die we in de loop der jaren in het bos of in het dorp tegen zijn gekomen, bleken achteraf ook onbetrouwbaar.
  Zelfs mijn moeder viel van haar troon toen ze me verbood om met het enige protestants kind uit ons katholiek dorp, welk in mijn buurt woonde te spelen. Ik heb ondanks het verbod van mijn moeder het kind toch opgenomen in ons midden, een verrijking van ons kinderlijk denken was het!
  Steiner heeft blijkbaar geen idee gehad, van wat er zich in de kinderwereld afspeelt. Ze zijn veel slimmer dan hoe Steiner erover denkt! Ik ben op deze site gekomen omdat ik nu cursussen geef op Bronlaak, een instelling, die zich uitgeeft als een zorginstelling op het antroposofische gedachtegoed van Steiner gestoeld. Ik wil onderzoeken waarom Steiner ’n autoriteit op pedagogisch gebied geworden is, ik kan omtrent de Antroposofie nu dealen met het heden(Bronlaak, deze site), de toekomst(mijn kinderen) en het verleden(mijn overleden zoon). Immers mijn kinderen hebben allemaal twaalf jaar op de Vrije School gezeten en heb de concessies, die de Vrije School aan de Overheid deed zelf ervaren. Ik vond het verraad van de Anthroposofie, in die zin geen waardige autoriteit.
  Nu ik er wat dieper aan het induiken ben, vind ik dat Steiner Jezus Christus veel te kort doet. Steiner maakt Jezus tot onderdeel van zijn gedachtegoed, terwijl Jezus, iedere mens individueel benaderde of het nu een Jood, een
  Sameritaan, een hoer, een landloper, enz. was. Hij schonk ruimte aan de individuele mens, dat mis ik bij Steiner.
  Wij en onze kinderen hebben te dealen met onze tijd op aarde, dat er een vliegtuig in de Oekraïne is neergehaald valt in wezen ook ons te verwijten, immers door de door ons ontwikkelde kennis kunnen ze dat.
  Jezus zegt niet voor niets: Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden, opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven. Echter wat doen we? Onze kinderen vastbinden aan de fouten uit het verleden, oa. de piramide’s, tempels, standbeelden, bank- verzekeringsgebouwen, herdenkingen, Sillicon Valley enz. Met andere woorden aan levensenergie verslindende projecten.
  Projecten zonder Ziel! Wat wij dienen te beseffen is: Dat de koorden die ons vastbinden aan het verleden, doorgeknipt dienen te worden en tot besef komen dat een Noord-Koreaan, een Indiaan, een Rus, een Aboritinal, een Afrikaan, enz. evenveel recht op levens ruimte op aarde hebben dan wij, over dieren, planten en mineralen maar even niet gesproken.
  Doch we gaan spoedig de Adventtijd weer in, het eerste kaarsje ontsteken we ten behoeve van het mineralenrijk, het tweede voor het planten rijk het derde voor het dieren rijk, het vierde blijft duister! Waarom eigenlijk? Blijft de mens een gevangenen van zij eigen gedachtes? De mineralen raken uitgeput, de plantensoorten krimpen, evenals de diersoorten, de mens schuift zijn primitieve medemens terzijde en gaat zijn/haar gang.
  Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert, Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven. Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
  In wezen gebaart Jezus hier een omgekeerde volgorde van zijn, de pure ontroering moet leidraad van het leven worden, niet de gesuggereerde of illusionaire! Vanuit dat licht dienen we te handelen, het licht komt niet van ons, maar ligt opgesloten in onze kinderen. Laten we dat licht van alle kinderen op aarde bundelen, dan hoeven ze niet meer te vluchten naar het Westen om erachter te komen dat het hier nog een grotere heksenketel is dan waar ze vandaan komen.
  Het sprookje luilekkerland wordt dan uiteindelijk ontkracht! En daarmee ook de macht!
  Tot zover
  groetjes Walter

   1. henri

    O jaah… in de gemeenteschool ging het er even erg toe als bij die zogen. Zusters van Liefde …noem het maar ‘ kinderen folteren ‘. Alles hangt natuurlijk af van de moraal van de bewuste onderwijzeres / onderwijzeres .

  1. Beste Walter,
   Uit de beschrijving van je jeugdherinneringen concludeer ik nu juist dat Steiner hier iets ‘eist’ van de opvoeder, wat jou en zovelen met jou, onthouden is. Uit ervaringen die ik niet alleen met mijn eigen kinderen opdeed, maar ook met kinderen in de klas, moet ik de conclusie trekken dat Steiner juist een zeer diepe kijk had op o.a. het kind. Wat hij soms opmerkt (letterlijk en figuurlijk) is heel subtiel. Ik heb er een paar dingen van mogen ontdekken en alleen op grond daarvan al, is Steiner voor mij een groot mensenkenner.
   Op mijn blog staan er onder Rudolf Steiner als pedagoog en RS als didacticus een paar voorbeelden van.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s