In de geestelijke wereld vallen de natuurwetten met de morele en intellectuele wetten samen

Het belangrijkste kenmerk van de geestelijke wereld is dat morele feiten zich niet meer onderscheiden van fysieke feiten, van natuurlijke wetten, maar dat morele wetten met natuurlijke wetten samenvallen. Wat betekent dat? Nu, nietwaar, in de gewone aardse wereld schijnt de zon over de rechtvaardigen en de onrechtvaardigen. Degene die een misdaad begaan heeft, kan men misschien in de gevangenis zetten, maar de fysieke zon verduistert niet. Dat wil zeggen, er is in de fysiek-zintuiglijke wereld een morele wetmatigheid en een fysieke, die gaan twee heel verschillende wegen. Zo is het niet in het devachan, helemaal niet; maar daar is het zo dat alles wat uit het morele, uit het intellectueel wijze, uit het esthetisch schone en dergelijke voortkomt, iets is dat tot ontstaan, wording leidt, en dat wat uit het immorele, uit het intellectueel onware, uit het esthetisch lelijke voortkomt, tot vergaan, tot ondergang leidt. En daar zijn de wetten werkelijk zo, dat de zon niet over rechtvaardigheid en onrechtvaardigheid schijnt, maar dat zij zich, als we figuurlijk kunnen spreken, voor de onrechtvaardigheid werkelijk verduistert.

De rechtvaardige, die door het devachan gaat, heeft dus daar de geestelijke zonneschijn, dat wil zeggen de inwerking van vruchtbare krachten die hem vooruit brengen in het leven. De leugenachtige of slechte mens gaat er zo door, dat de spirituele krachten zich voor hem terugtrekken. Daar is de instelling (Duits:Einrichtung) mogelijk die hier niet mogelijk is. Als hier twee mensen naast elkaar lopen, een goede en een slechte (Duits: ein gerechter und ein ungerechter), dan kan de zon niet de ene beschijnen en de andere niet. Daar echter, in de geestelijke wereld, is het absoluut zo dat het van de kwaliteit van de mens afhangt, hoe de geestelijke krachten op hem werken. Dat wil zeggen, de natuurwetten en de geestelijke wetten gaan daar niet twee gescheiden wegen, maar dezelfde wegen. Dat is het wezenlijke waarop het aankomt: In de devachanische wereld vallen de natuurwetten met de morele en intellectuele wetten samen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 –  Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – München 25 februari 1912 (bladzijde 91-92)

P.S. Hoewel Steiner het in zijn Theosofie heel anders beschrijft, strookt wat hij hier in deze blog zegt over de inwerking van vruchtbare krachten die hem vooruit brengen, geheel en al met wat hij bijvoorbeeld in dat boek schrijft: De religieuze gevoelens en alles wat in het leven op aarde reeds gericht was op een reine, edele moraal, zullen gedurende een groot deel van het oponthoud in de geestelijke wereld krachten uit dit gebied putten. En de mens zal met in dit opzicht toegenomen vermogens opnieuw incarneren.

Eerder geplaatst in twee delen op 20 en 21 augustus 2012

Advertentie

13 gedachtes over “In de geestelijke wereld vallen de natuurwetten met de morele en intellectuele wetten samen

 1. Daar echter, in de geestelijke wereld, is het absoluut zo dat het van de kwaliteit van de mens afhangt, hoe de geestelijke krachten op hem werken. Dat wil zeggen, de natuurwetten en de geestelijke wetten gaan daar niet twee gescheiden wegen./
  Is dat hier op aarde ook niet zo…ook hier leven alle mensen onder de zelfde zon, maar de innerlijke zon kan bij de een zo verduisterd zijn dat de geestelijke krachten niet meer op hem in kunnen werken en bij de ander die mogelijkheid wel is omdat hij/zij wel in het licht van de zon leeft mede dankzei de krachten opgedaan in de geestelijke wereld die in het aardse doorwerken.?

 2. henri

  Alles wat wij in de zintuiglijke wereld ervaren is maja dwz geen werkelijkheid , achter de uiterlijke zon (Lucifer) schuilt de innerlijke geestelijke Zon de Ahura Mazdao van Zarathoustra . Zo zijn de natuurkrachten , maja in de wetenschap in werkelijkheid ‘natuurgeesten’ (in ons etherisch lichaam ) die werkzaam zijn , in wind, magnetisme, warmte, licht …enz en zijn de natuurwetten ook maja en in werkelijkheid ,de ‘Geesten van de Omlooptijden’ ‘ in ons astrale lichaam) ,dezen dirigeren als het ware de natuurgeesten .
  Zo spiegelt zich in het Ik van de mens eigenlijk in werkelijkheid de Planeetgeest (Christus) die de aarde dirigeert toz van de overige hemellichamen en in goede banen leidt . Dat spiegelt zich in de mens als het ‘Ik’ dat ons als mens richt naar de medemensen en omgeving .
  Dez maja is er niet meer in de geestelijke wereld , en dar geldt bijgevolg alleen het geestelijke wat de mens door zijn’ wilsontwikkeling’ naar de devachan heeft meegebracht na de dood .
  ( zie ook “Leven met engelen en natuurgeesten “, voordr 2 ,GA 136)

 3. henri

  “De rechtvaardige, die door het devachan gaat, heeft dus daar de geestelijke zonneschijn, dat wil zeggen de inwerking van vruchtbare krachten die hem vooruit brengen in het leven.”

 4. henri

  “De leugenachtige of slechte mens gaat er zo door, dat de spirituele krachten zich voor hem terugtrekken. Daar is de instelling (Duits:Einrichtung) mogelijk die hier niet mogelijk is.”

   1. Leonie, je moet gewoon de url (het internetadres bovenin) kopieren naar het reactievak.
    Omdat ik het niet helemaal zeker weet, plaats ik hier voor test even dit mooie lied van Johnny Cash.

 5. walterhebing

  Maar één ding is hetzelfde voor alle drie werelden, voor de fysieke, astrale, geestelijke of devachanische wereld en dat is het logisch denken.
  De logica van ons bestaan is, dat zowel de zon als de maan het beschijnen! De zon met warm licht de maan met koud licht! Doch beiden hebben overeenkomsten in hun beschijnen van de mens. Het duister wordt door de aarde zelf veroorzaakt, ze keert zich telkens een andere zijde naar de zon toe. De maan weerspiegelt het zonlicht op aarde, in afgezakte vorm doen onze spiegels dat! We kunnen onszelf weerspiegelen dmv. het licht van de zon, de maan, het vuur en het overige kunstlicht! Die weerspiegeling kunnen we vastleggen in woorden, foto’s, films, etc.
  Echter van de mens als evenbeeld van God geschapen, dient men geen beeltenis te maken.Immers God is overal en nergens, de mens hoeft alleen maar waar te worden. Zich te ontdoen van allerlei beelden en gelijkenissen!
  Pas dan daalt hij in het gebeuren van de dag en zal het hart vervult worden met de Heilige Geest!
  In wezen heel logisch, want waarom zou een kind van een indianen familie op aarde minder waarde voor God hebben dan een kind van een koning? Ik zeg weleens dat ik docent ben geworden, om kinderen te leren alles wat de mens opgebouwd heeft, op een verantwoorde wijze te ontmantelen, opdat de mens zijn innerlijke krachten ontplooien kan ten dienste van de dag! Immers die biedt meer dan de mens op aarde vermag!
  De kundalini energie is als eb en vloed, ze kan beurtelings top/down of bottum/up stromen, echter de ware energie moet horizon gewijs van hart naar harten stromen en doordringen tot de harten der dieren, pas dan is de mens van zijn instinct ontslaan en kan zijn intuïtie ingezet worden voor goddelijke doeleinden.
  Hoeveel Praagse lentes moeten er nog plaats vinden, alvorens dit gegeven tot de geestelijke wereld doordringt? Niet de menselijke geest bepaald wat op aarde geschiedt maar de Goddelijke Geest(Levensgeest). Die bepaald immers de inhoud van de dag! Waar de mens nu alleen maar naar raden mag!
  Tot zover
  Vriendelijke groet
  Walter Hebing

 6. Als vooral vanuit oosterse religieuze opvattingen de wereld om ons heen als “maja” wordt beschouwd, dan brengt mij dat wel tot een “gezond” relativeren van diezelfde materialistische wereld.
  Voor Rudolf Steiner is de fysieke wereld tegelijkertijd HET werkveld waar wij onze ervaringen kunnen opdoen on onszelf kunnen leren kennen. Vervolgens kunnen we met ons handelen het verschil maken voor onze medemensen en voor onszelf. We leven hier op aarde dus hier moet het nu gebeuren.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s