Iets doen en iets niet doen – Over de tien geboden  

In feite zijn de tien geboden toch nog de belangrijkste van onze wetten. De tien geboden zijn, als we er nader op ingaan, op een zeer bijzondere wijze opgebouwd. Van de tien zijn er slechts drie zo opgesteld, dat het wil zeggen: Je zult iets doen. – De andere zeven zijn zo opgesteld, dat men zegt: Je zult iets niet doen. Daaruit blijkt dat de wereldmachten veel meer noodzaak zien om de mensen morele wetten te geven, die zeggen: Je zult iets niet doen -, dan wetten die zeggen: Je zult iets doen. – Want wat geboden wordt niet te doen, verhoudt zich tot wat geboden wordt te doen, als zeven tot drie. We kunnen dus zeggen: De moraliteit moet in het algemeen in de menselijke natuur zo werken, dat zij in het bijzonder van het standpunt uitgaat te zeggen: Je zult iets niet doen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 143 – Erfahrungen des Übersinnlichen/Die drei Wege der Seele zu Christus – Zürich, 15 januari 1912 (bladzijde 45)

Eerder geplaatst op 1 augustus 2012

12 gedachtes over “Iets doen en iets niet doen – Over de tien geboden  

 1. Haike

  Daar komt bij dat die geboden niet altijd even goed vertaald worden. Zoals het gebod over doden. Er staat niet: “Gij zult niet doden” Er staat: “Gij zult niet moorden”

   1. Haike

    Wat het verschil is? de meeste moorden worden gepleegd vanuit emotie, vanuit een situatie waarin de moordenaar niet op het idee kan komen dat er ook nog een andere oplossing mogelijk is. Het kan zijn dat degene het zelf gaat doen of er iemand voor inhuurt.

    Iemand doden gaat nadat er deugdelijk onderzoek naar de zaak is gedaan. Waarbij Steiner het er over heeft dat iemand die een ander tiranniseert, hem of haar belemmert het leven te leiden wat diegene wenst te leiden, dit zodanig ontwricht, onmogelijk maakt, dat psychische schade niet uit kan blijven, die mag je terug sturen, van moord is dan geen sprake.

    Euthanasie is een vrijwillige keuze van de persoon, die zijn/haar eigen fysieke leven verlaten wil. Ik denk dat het eerder grenst aan zelfmoord dan aan moord. Wat daar verder gebeurt is dat je kunt zeggen dat het stervensproces een geheel andere is, dan wanneer er niet voor deze ingreep gekozen wordt. Van Marieke de Vrij heb ik ooit begrepen dat je kunt zeggen dat het stervensproces wordt overgeslagen bij het plegen van euthanasie, en je daarmee een ervaring mist.

    Ik denk dat een abortus plegen eerder een moord is, dan het plegen van euthanasie. Van die laatste ben ik geen voorstander, maar ik vind wel dat elke vrouw het recht heeft daar zo mee om te gaan zoals het haar het beste lijkt.

    Bij een orgaandonatie; daar kan ik alleen maar voor mezelf spreken, ik wil geen orgaan ontvangen, als mens ben ik niet vergelijkbaar met een auto waar een versleten kogellager vervangen wordt door een nieuwe, en ik wil ook geen orgaan ter beschikking stellen.

    De Hartchirurg die bij een patiënt een harttransplantatie verricht; dat is heel knap, en zegt iets over zijn kunde, en laat zien dat de techniek vergevorderd is. Maar er is zo’n oud gezegde: “Maak van je Hart geen moordkuil” Met andere woorden: zeg wat je te zeggen hebt, spreek vrijuit en wees niet bevreesd dat het tegen je zal werken..

    Ik denk dat cardiologen die dat gezegde serieus zouden nemen en aan patiënt Jansen zouden vragen, wat er met hem is gebeurd dat hij zo een moordkuil van z’n Hart heeft gemaakt, wezenlijk meer vooruitgang boeken, dan welke medische, technische ingreep dan ook…

   2. henri

    Van zelfmoordenaars is geweten dat zij een moeilijk karma zullen krijgen , en hadden zij beter geweten ( ik bedoel de geesteswetenschap k ennende) , ze zouden het niet doen .maar ik denk dat bij dingen zoals euthanasie , of abortus , het degene is die de ‘daad’ verricht (of het spuitje toedient) degen is die karmatish ervoor zal opdraaien .

   3. Haike

    Ik weet het niet, maar als er aan de hulpverlener een hulpvraag is gesteld door de hulpbehoevende dan komt dat niet op het karmische conto van de hulpverlener. Die vraag geeft daar ontheffing van… Er zou geen arts meer kunnen werken als dat wel zo was….

   4. Ik denk dat het zowel voor de hulpverlener als de hulpvrager karmische gevolgen heeft (bij bijvoorbeeld euthanasie). Alleen een materialisitsiche hulpverlener denkt dat het verder geen gevolgen heeft na de dood of in een volgend leven. De hulpverlener die wel overtuigd is van karma en reincarnatie zal denken dat het wel gevolgen heeft voor hemzelf en ook voor de hulpvrager. Hij zal dan waarschijnlijk ook zelden of nooit euthanasie plegen.

  1. Ja, klopt, Jan, dat citaat was bedoeld voor 1 oktober, maar per abuis heb ik 1 september ingevuld in de planning. Ik heb het citaat toen maar laten staan en voor 1 oktober een andere geplaatst. Uiteraard stem ik er wel mee in dat je het citaat over hebt genomen bij je nieuwe publicatie.
   Hartelijke groet, Ridzerd

 2. Lucies

  @ Henri:
  Dank voor de mooie link die verwees naar “Wij worden wakker” .
  Het heeft bevestigt wat ik al dácht over orgaandonatie: nl. dat dit onmogelijk is te doen zonder dat de mens waartoe de organen behoren eronder zal lijden!
  Er staan trouwens zeer veel lezenswaardige artikelen in!

  1. henri

   Lucie : ik heb nog een andere , zeer goede en ook op antroposofische basis :

   http://www.orgaandonor-neen.nl/

   Het is zo dat in Belgie je automatisch donor bent ,als je niet een formulier hebt ingevuld , goed om weten ,waant weinigen weten wat er werkelijk met je lichaam gebeurt !

   1. henri

    En mensen die niet dood zijn kunnen nog ‘koorts’ ontwikkelen .

    “Deze mensen bevinden zich in een comateuze toestand en worden op de IC-afdeling van een ziekenhuis verzorgd. Ze liggen aan de beademingsapparatuur en worden ook voorzien van o.a. voeding en medicijnen. Met hen worden allerlei testen gedaan en als ze nergens op reageren worden ze na enkele dagen ‘hersendood’ verklaard, terwijl hun lichaam nog uitstekend functioneert en ze zelfs koorts kunnen ontwikkelen. Welk stoffelijk overschot kan dat? Deze patiënten moeten wel ondersteund worden in hun ademhaling via kunstmatige beademing”

    http://orgaandonor-neen.nl/hersendood/index.html

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s