Niet alleen het morele element wordt door goede neigingen bevorderd, maar ook de gezondheid

Bij onze beschouwing van karma en ziekte, zowel van het individu als van hele volksstammen, hebben we gezien dat wat eerder geestelijk is voorbereid zich later in het fysieke leven weer laat gelden. Als wij daarom zorgen voor goede opvoeding en goede gewoonten van de mensheid, dan zullen we daardoor ook de gezondheid bevorderen! Niet alleen het morele element wordt door goede neigingen bevorderd, maar werkelijk ook de gezondheid, aangezien een slechte gewoonte een ziekte voor het volgende leven creëert. De nervositeit, deze vandaag de dag in feite meest voorkomende ziektevorm, is het gevolg van een bepaalde geestesgesteldheid in een vroegere tijd. Nooit zou zij zijn opgetreden, als niet de materialistische wereldbeschouwing met haar denkgewoonten zo overheersend zou zijn geworden. Zou deze geestesrichting aanhouden, dan zou zij verwoestend op de volksgezondheid werken en de mensheid tot waanzin brengen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 97 – Das christliche Mysterium – Stuttgart, 14 maart 1906 (bladzijde 255)

Eerder geplaatst op 23 juli 2012

Advertentie

11 gedachtes over “Niet alleen het morele element wordt door goede neigingen bevorderd, maar ook de gezondheid

 1. Bernard

  Helemaal begrijpen doe ik dit citaat niet. De mensen in de tijd van Steiner hadden – als ik de karmavoordrachten goed begrepen heb – over het algemeen een laatste incarnatie van voor 1500, waar dan ook. Toen overheerste het materialisme nog helemaal niet. Over welke ‘bepaalde geestesgesteldheid in een vroegere tijd’ heeft hij het dan?

  1. Ik denk dat ook voor 1500 het materialisme al sterk overheerste. Zelfs de godsdiensten waren materialistisch, d.w.z., ingewijden of helderzienden waren er bijna niet meer. Er schijnt zelfs een korte periode in de dertiende eeuw te zijn geweest, dat er nergens op aarde nog ingewijden of “zelfzieners” waren.

 2. In dit geval is de context van de gehele voordracht in kwestie eigenlijk nodig om de geciteerde tekstpassage goed of beter te begrijpen. Steiner brengt in de voordracht naast karma van enkelingen (persoonlijkheid en individu) ook het karma van stammen en volkskarma in met betrekking tot het ontstaan van zekere ziektebeelden. Dus die wisselwerking en actieradius is er ook nog. Een kleine greep, tekstcitaat bladzijde 254 uit GA 97:

  ” […] Man sieht, wie hier Krankheiten im Volkskarma entstehen, und wie diese sich von Generation auf Generation vererben. Die Vorfahren erlebten geistig die Krankheit, und sie ging bei den späteren Generationen ins Physische über. So und nicht anders ist auch der Bibelspruch gemeint: «Die Sünden der Väter suche ich heim an den Kindern bis ins dritte und vierte Glied.» Wir können dies ganz wörtlich nehmen. Es ist damit diese Art von Volkskarma gemeint. […]

  Aangenomen dat hier met Glied gedoeld wordt op generatie, wordt uitkomen op een rekensom van 3 of 4 maal 33 jaar of misschien ook 3 tot 4 maal 100 jaar terug.

  1. ‘Glied’ heeft hier betrekking op nageslacht, zie cursief weergegeven tekstcitaat hierboven, en zoals goed bekend wordt zeker tegenwoordig dikwijls reeds gebaard voordat het 33e levensjaar is aangebroken. Meestal zelfs. Dus het minus getal of zo je wilt plus getal is vaak lager dan 3 tot 4 keer 33 jaar.

   1. henri

    Wel te melden dat voor de Patriarchen tot aan Salomo / David er voor 3 geslachten of generaties doorgaans 215 jaar geteld werden .
    In het Mattheus evangelie rekende men doorgaans 75 tot 80 jaar voor één generatie ipv 33 jaar tegenwoordig .

 3. henri

  Naarmate het materialisme toenam , kwamen ook de reincarnaties vlugger te voorschijn , vandaar de ( schijnbare ) bevolkingstoename van de laatste eeuwen , schijnbaar tussen haakjes omdat deze in werkelijkheid is te wijten aan het vlugger incarneren en eenzelde tijdsperiode en niet zomaar dat er steeds meer en meer mensen te voorschijn komen zoals de oppervlakkige mens zou denken . Ik den dat Steiner hier met een uit ‘vorige geestesgesteldheid ‘ gewoon bedoelt , een vorige incarnatie van na 1250/1350 , aangezien vanaf dan geleidelijk de oude helderziende bewuszijn fors afnam . Door het hevige materialistisch denken konden de gestorvenen niet lang ( normaal 500 tot 1000 jaar ) in het hiernamaals vertoeven

 4. Steiner hanteert het de term en het gegeven ‘generatie’ anders bij een fenomeen dat hij aanduidde als een geschiedkundige impuls, wat iets anders is als wetmatigheden verbonden aan erfzonde. Dient goed van elkaar onderscheiden te worden, terwijl groeps- en volks- en zelfs mensheidskarma bij de geschiedkundige impuls, menselijke interactie, toch ook een zeer vitale rol speelt.

  In een ander verband bracht ik het begrip geschiedkundige impuls (op individueel en op generatie niveau omzetten van [conceptuele] gedachten naar gevoelens [levensgevoel; ontstaand cultureel leefklimaat] en tenslotte naar wilspraktijk [daadwerkelijke uitvoeren en ‘waarmaken’ van het aanvankelijk uitgedachte]), waarbij een ritme van 33 1/3 jaar min of meer wel strikt van toepassing is, een keer zijdelings ter sprake in de derde alinea van mijn blogbericht Introductie van de bewustzijnsziel – Geschiedkundige impuls (Cahier, 20-11-2010). Maar dat hier terzijde.

  Overigens kan het interessant zijn om Steiners notie van (1) de erfzonde en (2) de geschiedkundige impuls mede te vergelijken met en te betrekken op (3) Dawkins luchtledig aandoende concepten van memen en zelfzuchtige genen (1976). Voor iets meer over dat laatste zie mijn blogartikel Psychologie en genetica van (vleesgeworden) arrogantie (Cahier, 13-11-2011).

 5. walterhebing

  En Ada(e)m werd benoemd tot rentmeester van Godsscheppingsgedachtegoed en God zag de eenzaamheid van zijn rentmeester en vond dat hij een gelijkwaardige gezel op aarde nodig had en nam ’n rib uit Adam zijn lichaam en vormde daaruit Eva. En de mens volgde de materialistische(fysieke) weg en Eva baarde kinderen!
  Dit hiaat tussen het mannelijke en het vrouwelijke op aarde is door de mens als rentmeester[Bewustzijn(mens)} van alle levensvormen op aarde nooit opgelost!
  Het levensbewustzijn geldt volgens mij voor alles wat is, op aarde, onder aarde, in de aarde en boven de aarde.
  Dat wil volgens mij zeggen dat al deze gebieden in ons menselijk bewustzijn gelijk behandeld dienen te worden om ons als verantwoordelijke rentmeester op aarde te kunnen handhaven.
  Er zijn ons al veel beschavingen voorgegaan, maar het materialistisch dilemma tussen Adam en Eva is nog steeds niet opgelost, er worden nog steeds Kaíns(mannen) en Abels(vrouwen) geboren.
  Tot zover
  Groetjes Walter

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s