De vrijheid van goed en kwaad

Als het onmogelijk zou zijn dat de mens in de afgronden van het kwaad zou terecht komen, dan zou ook niet voor de mensen bereikbaar zijn, wat we aan de ene kant liefde en aan de andere kant vrijheid noemen, want voor de occultisten is de vrijheid onlosmakelijk verbonden met het begrip liefde. Vrijheid zou voor de mensen onmogelijk zijn, en liefde zou voor de mensen onmogelijk zijn, als niet dit afdrijven in het kwaad mogelijk zou zijn. Een mens die niet de mogelijkheid zou hebben vanuit eigen vrije beslissing het goede of het kwade te kiezen, zou een wezen zijn dat alleen aan een leiband tot een noodwendig te bereiken goedheid zou worden gevoerd, in wiens keuze het niet zou staan, het goede uit volle, in zichzelf gelouterde wil vanuit een de vrijheid ontspringende liefde te kiezen.

Bron: Rudolf Steiner – GA 104 – Die Apokalypse des Johannes – Neurenberg 30 juni 1908 (bladzijde 235)

Eerder geplaatst op 13 juli 2012

3 gedachtes over “De vrijheid van goed en kwaad

 1. cisca

  Als we ons oprecht bewust zijn van het feit dat ons vermogen tot waarnemen tav “goed” en “kwaad” (tot nu toe) zéér beperkt is, zullen we anders omgaan met oordelen en beoordelen. Alles en iedereen heeft namelijk een achtergrond en ’t lijkt me een grondoefening eerst daarnaar te kijken.
  Goed en kwaad zijn daarnaast ook subjectief want ieder mens legt voor deze begrippen een andere maatstaf aan al naar gelang zijn of haar ervaringen en/of opvoeding; de laatste kan nog tot hoge leeftijd een rol spelen.
  Dit zijjn zomaar een paar opmerkingen die bij me opkomen bij ’t lezen van dit citaat.
  Een “werkzaam” weekend, in alle opzichten, voor ons gewenst!
  Cisca

 2. walterhebing

  Dit citaat van Steiner vind ik verwarrend, in de levensstroom bestaat geen Goed of Kwaad. De mens maakt dat onderscheid en wordt daardoor speelbal van dat onderscheid! De juristen en religies varen, door dat onderscheid,er wel bij!
  Niet de individuele mens bepaald wat Goed of Kwaad is maar zijn culturele afkomst. En iedere cultuur heeft zo zijn eigen blinde vlek tov, het Kwaad.
  Ik vraag me af of we ons nog dieper in de afgrond van het Kwaad moeten storten, dan de afgrond waar we nu al wereldwijd in leven om ware Liefde en de ware Vrijheid te herkennen?
  De huidige mens hoeft niet eens weten hoe hij naar een winkel in zijn dorp moet fietsen of rijden, hij tikt de postcode in en hij komt er, hij hoeft nergens meer op te letten, alleen maar te luisteren naar de instructies van de nieuwe media.
  Mij is echter altijd geleerd niet het doel maar de weg ernaartoe is belangrijk!
  In die zin geef ik Cisca gelijk, echter de neuro wetenschappers reiken de “vrije” markt allerlei middelen aan om de mens geniepiger te verleiden om onbewust iets te laten kopen of te laten doen! Het heeft iets met vertrouwen van doen!
  En Jezus zei: Matthéüs 18:5-7 En een ieder, die zulk een kind ontvangt in mijn naam, ontvangt Mij. Maar een ieder, die een dezer kleinen, die in Mij geloven, tot zonde verleidt, het zou beter voor hem zijn, dat een molensteen om zijn hals was gehangen en hij verzwolgen was in de diepte der zee. Wee de wereld om de verleidingen tot zonde. Want er moeten verleidingen komen, maar wee die mens, door wie de verleiding komt.
  Ik kijk weleens naar het programma: “De rijdende rechter” Wat een armoede van geest komt deze rechter wel niet tegen!
  In mijn jeugd kon ik overal zomaar binnenlopen in mijn straat en nu zie gemillimeter over een vuilnis bak die verkeerd staat, enz. enz. Schending van de Vrijheid van de individuele burger, Liefde is blind, maar ik kan me niet indenken dat de vrijheid van de individuele burger de Waarheid aan het licht brengt, daarvoor leeft hij te kort!
  De Bijbel leert ons dat we niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen machten, krachten en overheden in de hemelse gewesten. Met andere woorden: We strijden om ons vlees en bloed te beschermen tegen de hemelse gewesten.
  Het kerstverhaal is nu actueler dan ooit! Jozef en Maria moesten vluchten voor de toorn van Herodus, Nu vluchten kinderen wereldwijd om aan de dictators van hun land te ontkomen, vaak door inzet van het hele familie vermogen, dit om een gedroomde toekomst op te kunnen bouwen!
  Ook het in het Arameens geschreven Onze Vader is actueler dan ooit!
  Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
  Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
  Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
  Vestig uw rijk van eenheid nu,
  uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
  Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
  Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
  Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
  Uit u wordt geboren:
  de alwerkzame wil, de levende kracht om te handelen,
  en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

  Steiner zegt in dit citaat: Hitler had gelijk om zijn volk dit aan te doen, want dankzij dit offer heeft Duitsland nu in Europees verband veel zeggenschap. Ik zie de geboorte van Jezus toch een tikkeltje anders, ik ga er nu tot op de details op in maar wel op het “feit” dat in occulte kringen beslist wordt over het lot van kinderen. Vooral over het lot van kinderen van liefdevolle ouders en vooral die van vluchtelingen, ouders in paniek, de kinderen zoeken naarstig naar geborgenheid, waartoe hun ouders even niet toe in staat zijn! De hemelse gewesten zullen wel smullen van de huidige menselijke toestand op aarde! Immers er zijn meer vluchtelingen dan ooit op aarde en de kinderen tussen nul, zes dagen, twee jaar zijn nu rijksschoot voorhanden.
  Steiner kent dit gegeven, immers daarom heeft hij zich losgemaakt van Helena Bresant, die in een kind de hergeboorte van Christus zag!
  Hoe los is dit alles van Vlees en Bloed geschiedt? En hoe los van de aarde worden onze kinderen nu opgevoed? Niet alleen naar school( te gevaarlijk verkeer), niet alleen in het donker fietsen, enz. enz. De aarde lijkt veranderd te zijn tot een vijandig wezen voor ’n willekeurig kind!
  Ik vind deze site een beetje weg hebben van een ver van mijn bed show, echter ik heb mijn kinderen de ten volle overgeleverd aan de Vrije School en zal met hen moeten dealen over het Goede en Kwade! Niet alleen het huidig gebeuren, maar ook van het Anthroposofische gedachtegoed om mijn stelling te kunnen onderbouwen, namelijk: “De dag biedt meer dan de mens vermag”! In wezen het vlees en bloed van het leven samen terug te brengen in de fles van van de levensgeest, opdat het lam kan slapen tussen de benen van een wolf!
  En Jezus zei: Ik heb niet eens een kussen om mijn hoofd op te laten rusten!
  In feite had hij dat niet nodig, maar hij probeerde zijn volgelingen op weg naar de inhoud van de dag te brengen, door te verwijzen naar het gedrag van vogels! De mens is toch meer dan een vogel, waarom bekommert hij zich dan over zijn huis of zijn kussen, in plaats van over zijn medemens?
  Wat Gij voor de minste van mijn broeders gedaan hebt, hebt ge voor mij gedaan! In Steiners geluid hoor ik iets anders, zelfs het kindeke Jezus is in zijn gedachtegoed een strijd waard, ik kan dat gegeven niet met mijn kinderen rijmen!
  Tot zover
  Vriendelijke Groet
  Walter Hebing

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s