Wang Anshi, de Lenin van het oude China – Ook toen liep het al op een fiasco uit

Wat men tegenwoordig vaak als sociale maatschappijvormen beschrijft, is eigenlijk alleen de buitenkant. Dat het dat is, kan men zeer duidelijk maken aan zo’n voorbeeld als het volgende. Wij kunnen in de huidige tijd alleen met ontzetting kijken naar wat zich in het Oosten van Europa als een sociale maatschappij wil laten gelden. Maar als men kijkt naar wat tegenwoordig in het Europese Oosten gebeurt, moet men zich herinneren wat ongeveer acht eeuwen geleden in Azië, in China, gebeurd is. Als men dan beschrijft hoe deze acht eeuwen geleden in China met een zekere onverwachtheid een staatsinrichting werd gezocht en ook in zeer hoge mate werd ontwikkeld  (door de hervormbeweging van Wang Anshi (1021-1086), die erop gericht was alle aangelegenheden, ook die van economische aard, in alle details van staatswege te regelen, als men beschrijft, dat er in deze tijd in China overheidsinstanties waren, die de prijs van week tot week vaststelden, dat er overheidsinstanties waren die de manier aangaven hoe hier en hoe daar de grond moest worden bebouwd, dat er overheidsinstanties waren welke het zaaigoed voor het land aan de boerenbevolking toewezen, dat in deze tijd in China getracht werd de mensen die bijzonder rijk waren, in hoge mate te belasten, zodat hun vermogen langzamerhand in de gemeenschap overging, als men zich dat alles herinnert, dan kan men zeggen: Wat in onze tijd door bepaalde kringen als een sociale hervorming in Oost-Europa gezocht word, dat was 800 jaar geleden in hoge graad in 30 jaar verwerkelijkt, tot de betreffende socialistische regering gevallen was en hun aanhangers uit China verdreven werden. Dertig jaar lang heeft daar een maatschappijvorm geduurd, waarvan men kan zeggen: Als men deze beschrijft en daarbij helemaal niet zou zeggen, dat het betrekking heeft op China, dan zou men kunnen denken, dat het betrekking heeft op het huidige Rusland.

Bron: Rudolf Steiner – GA 83 – Westliche und östliche Weltgegensätzlichkeit – Wenen, 8 juni 1922 (bladzijde 207-208)

Eerder geplaatst op 26 juni 2012

4 gedachtes over “Wang Anshi, de Lenin van het oude China – Ook toen liep het al op een fiasco uit

 1. Bernard

  Dat is toch een interessante waarneming! In 1922 geschreven! Ik heb deze vergelijking nog nergens gelezen. Waarom is die maatschappijvorm opgehouden? Wat is er daarna gebeurd?

 2. henri

  Op wiki kan er ook het een en ander over lezen .

  Kunst, cultuur en economie[bewerken]

  De oprichters van de Song-dynastie hadden een effectieve gecentraliseerde bureaucratie opgezet, met veel hoogopgeleide ambtenaren. Plaatselijke militaire gouverneurs en hun aanhangers werden vervangen door vanuit het hof aangewezen ambtenaren. Dit systeem van burgerbestuur leidde tot een grotere controle en meer macht in handen van de keizer dan bij eerdere dynastieën het geval was.
  e Song-dynastie heeft veel gedaan aan de ontwikkeling van de steden, niet uitsluitend voor bestuurlijke doeleinden maar ook als centra voor handel, industrie en koopvaardij. De plaatselijke ambtenaren woonden in de provinciale centra tussen winkeliers, kunstenaars en handelaren. Er verscheen ook een welvarende middenstandsklasse. De steden waren voor de tijd ontzettend groot: naar schatting had Hangzhou 1,5 miljoen inwoners: veel meer dan enige Europese stad in die tijd. Op het hoogtepunt van de Song-dynastie overschreed de bevolking van China voor het eerst het cijfer van 100 miljoen.

  http://nl.wikipedia.org/wiki/Song-dynastie

 3. walterhebing

  Wat Steiner hier over China schrijft is hetgeen wat onze Westerse Beschaving al eeuwen lang met ons doet, alleen niet via dictaten, maar via beelden.
  Wat de mens ziet, wat in zijn ziel gegoten is vanuit zijn omgeving, dat wordt in hem een kracht. Daarnaar vormt hij zichzelf – tot in zijn volgende incarnatie.
  Als mens moeten we dit gegeven gaan beseffen, om het aartsparadijs voor de huidige mens te redden! Ik weet niet zo gauw hoe ik dit op deze pagina in woorden kan pakken. Een mens die veel gereisd heeft en dan niet steeds op dezelfde wijze, heeft veel gezien! Zijn ziel bouwt zich een heel andere kracht op dan een minder bereist mens, daarbij speelt ook nog het doel van ’n reis een rol! Staat men open voor de reis waarheen dan ook, of heeft men een doel met deze reis!
  Met andere woorden is de mens wel bewust van hetgeen hij ziet? Ik heb afgelopen weekeinde een lezing van Arie bos bijgewoond over het onderwerp: “Mijn brein denkt niet, ik wel!” Echter halverwege zijn betoog kwam hij het dilemma tegen van Bewust Zijn! Het Ik! Het ik wat denkt?
  Immers een mens kan zomaar naar tabak, alcohol of andere middelen grijpen, terwijl hij er geen notie van heeft wat het teweeg kan brengen! Het is herhaaldelijk(reclame) gezien en kan daardoor zomaar plaats nemen in zijn dagelijks handelen. Voor te leren lopen, fietsen, spreken, enz, heeft de mens moeten oefenen, maar grijpt zonder nadenken, zomaar naar een fles cola.
  Ik vind de verklaring van Steiner over de Duitse Mystiek mank gaan, immers het zijn de kleine dingen die het doen! Niet de film laat iets na in onze ziel maar de interrupties door reclame boodschappen, die flitsjes. Echter de herhaling van de dag heeft niet de inhoud gekregen die de dag ons telkens weer biedt! Doch de dag biedt meer dan de mens vermag! Denkend over alles wat ik gezien heb en nog zie in mijn inmiddels wereldwijd geworden omgeving, wat is de mens toch een slaaf van zijn eigen omgeving geworden!
  Eenieder die zich aan ontworstelen wil, zoekt het in andere omgevingen of historische verklaringen, Echter ik zou zeggen, neem een pas op je plaats en zie hoe die ontstaan is!
  Ik aldus nemend, zag dat Nederland ontstaan is, uit de meest roofzuchtige gedachte der mens, men roofde over de Zee(Kolonië), op de Zee(Piraterij) onder de zee(vissen), van de zee(land). In mijn Ziel opnemend ontmoette ik de kracht die me zei: De mens neemt zichzelf niet serieus, immers als kinderen opgevoed worden binnen een gebouw om de wereld te ontmoeten, zijn er al zoveel zenuwcellen gestorven dat van een pure ontmoeting geen sprake meer kan zijn!
  Jezus is als reiziger in een kribbe van een stal geboren, zijn blik keek recht in de ogen van een os en een ezel! In zekere zin verklaart dat zijn heldere inzicht in het mensenleven! Even later was hij vluchteling! Steiner zegt zijn zien en leefwijze toe aan zijn doop! Echter zijn doop hield een handeling in tot bijna verzuipen en dan grijp je terug naar je eerste beleving! en kun je die bewust uitvoeren! Hij had een blik van liefde in de ogen gelezen en of die van dieren of van mensen waren, maakt niet uit! Wel maakt uit hoe we, met onze broeders omgaan! Want wij allen op aarde bepalen de bewuste tijdsgeest! De onbewuste tijdsgeest kan het heel onverwacht van ons overnemen. China is aan het verworden tot een Westerse Tijdsgeest! Wee de aarde als dat gebeurd.
  Tot zover
  Walter Hebing

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s