Een paar klappen op een zekere plaats

Bij kinderen is lang iets een onschuldige handeling, wat vandaag de dag vanuit gecompliceerde theorieën op een of andere manier als een seksuele tegennatuurlijkheid gezien wordt. Men hoeft in de meeste gevallen niet verder te gaan dan die dingen te zien als niets anders dan een kinderlijke ongepastheid. Een paar klappen op een zekere plaats van het lichaam voldoet als toereikende kuur. De slechtste behandeling is echter dat men veel praat over deze dingen of zeer veel praat met de kinderen zelf en hen allerlei theorieën bijbrengt. Het is moeilijk, zelfs met volwassenen, over deze dingen zeer duidelijk te spreken. Het komt helaas vaak voor dat ouders met klachten komen, waaronder erg domme klachten, onder andere ook met de klacht dat kinderen last hebben van seksuele perversie. En wat was de reden van deze klacht? Alleen dat het kind zich krabde. Er was geen andere aanleiding dan dat het kind zich krabde. En netzomin als het krabben aan een arm een seksuele handeling is, netzomin is het krabben op een andere plaats een seksuele handeling. Dr. Freud echter verkondigde het idee, dat elk krabben, elke beroering, het aanraken met de mond van de speen een seksuele daad is.

Dr. Freud giet over het hele mensenleven de aura van seksualiteit uit. Het zou werkelijk goed zijn zich enigszins met deze dingen bezig te houden, om zo de uitwassen van de materialistische wetenschap te leren kennen, zich dus ook een weinig bezig te houden met wat men de psychoanalyse van Freud noemt.

Bron: Rudolf Steiner – Rudolf Steiner – GA 253 – Probleme des Zusammenlebens in der Anthroposophischen Gesellschaft – Dornach, 13 september 1915 (bladzijde 75-76)

Eerder geplaatst op 25 juni 2012