Drie zielen wonen, ach! in de ziener zijn borst  

Bij een ingewijde is het contact tussen denken, voelen en willen verbroken. De ingewijde zou in staat zijn iemand diep te zien lijden, zonder dat er een gevoel in hem wordt gewekt, koud zou hij kunnen blijven staan en het aanzien. Waarom is dat zo? Er mag bij een ingewijde niets onbewust in elkaar werken (Duits: ineinandergliedren), hij is uit vrijheid een mens met medegevoel en niet omdat iets uiterlijks daartoe dwingt. Dat is het verschil tussen een ingewijde en een niet-ingewijde. Een dergelijk hoger bewustzijn schept als het ware een hogere substantie, en de mens splitst zich in een gevoels-, een wils- en een denkmens. Over deze drie heerst dan de hogere, nieuw geboren mens, en vanuit deze trap van hoger bewustzijn worden dan die drie in harmonie (Duits: Einklang) gebracht. […] Zou deze verstoring (van de samenhang tussen denken, voelen en willen) optreden, zonder dat ook tegelijkertijd een nieuw bewustzijn zou ontkiemen, dan zou waanzin ontstaan. Waanzin zou niets anders zijn dan de toestand, waarbij het menselijke wezen gespleten is, zonder dat de hogere, bewuste beheersing (Duits: Instanz) tot stand gebracht is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 55 –  Die Erkenntnis des Übersinnlichen in unserer Zeit und deren Bedeutung für das heutige Leben – Berlijn 8 november 1906 (bladzijde 86)

Eerder geplaatst op 13 juni 2012

8 gedachtes over “Drie zielen wonen, ach! in de ziener zijn borst  

 1. Wat ik me afvraag
  Wat gebeurd er als een ingewijde weer incarneert zijn die drie gebieden dan los van elkaar bij de geboorte.
  Ook de gehele mensheid is al onbewust over de drempel de geestelijkewereld binnengegaan.
  Zou dat niet mede de oorzaak zijn van de morele verruwing.
  Bij het citaat van gisteren (Friedrich Nietzsche 1844-1900) zie ik het probleem wat dan misschien optreed.
  “Niet tot zijn oorspronkelijke lichtkracht kunnen komen”.
  Hoeveel mensen treft dit lot?

 2. De ingewijden van vroeger die heden ten dage weer incarneren kunnen niet op hun eens verworven lauweren rusten. In elke incarnatie is de menselijke constitutie weer anders. Ook vroegere ingewijden moeten in dit leven weer de weg van de scholing gaan. Steiner noemde als voorbeeld dat de grote ingewijde Mani, misschien niet eens in de 20e eeuw zou kunnen incarneren omdat de lichamelijkheid die hij als ingewijde nodig zou zijn niet aanwezig zou kunnen zijn. Een lichamelijkheid die gevoed wordt met voedsel uit de materialistische kultuur, die leeft in de straling van zendmasten en wifi en al dat soort dingen meer is niet of nauwelijks in staat om een hoge ingewijde zich te kunnen laten ontplooien. Als voorbeeld dat zo iemand wel zou kunnen incarneren noemde Steiner dat bijv. De vrije scholen succesvol zouden moeten zijn, de sociale driegeleding al ten dele gepraktizeerd etc. De algemene constitutie van de mens van de 21e eeuw is dus een zware hindernis voor zich reincarnerende ingewijden. Heel concreet gaf Steiner aan dat bijv. De hele manier waarop kinderen ingeent worden tegen ziekten al vijandig zijn tav een zich ontplooiend spiritueel leven.

 3. henri

  Alles hangt ervn af of de mens reeds manas , boeddhi of atma heeft verworven . Dat behoudt men na elke incarnatie . Zo komt men terug in hetzelfde etherische lichaam , met dezelfde gewoonten en zelfs met hetzelfde fysieke lichaam , als tervoren . Zie de graaf van St Germain ,die nimmer sterft ….Eenmaal ingwijd ,altijd ingewijd . Een opgestegen Meester en een avatar hoeft niet meer te incarneren ,tenzij hij dat zelf wil , o mde gehel aarde te louteren.

   1. henri

    Waarom een probleem ?
    Er blijken aan de oppervlakte zovele tegenstrijdigheden als je Steiner doorleest .
    Ik kan dat ook staven wat ik schrijf , al refereer ik voor mezelf lang niet naar alles waarnaar ik zou willen op terugkomen en is het soms lang zoeken om het terug te vinden ,een R Steiner spreekt zich in zijn werken overal tegen voor wie het op het eerste zicht niet goed verstaat .
    Dat is juist het biezondere aan Steiner en zegt hij zelf ergens : je begrijpt maar zoveel als je aan kunt met je huidige bewustzijn .

    Waar het in princiep ook om gaat naast de zuivere lichamelijkheid om te incarneren ( waar Kees het over heeft ) is dat het begrip” ingewijde “van nu niet meer hetgeen dekt van vroeger , en toen veel uitgebreider en gescheidener was . Er waren 3 rangen , de ‘ingewijden’ , de ‘helderzienden’ en de ‘adepten’ .
    Thans is deze scheiding niet meer zo scherp . Men kan thans bijna geen ingewijde zijn zonder ook helderziende te zijn en omgekeerd .
    Vooraleer de ‘ingewijde’ , die vroeger de geestelijke krachten liet schouwen door een helderziende ,kan werken met deze krachten , oftewel’ praktiseren’ waren er nog vele incarnaties nodig .eer dit adeptendom bereikt werd.
    Steiner vertelt daarom dat deze echte adepten heden ten dage haast niet meer kunnen ingrijpen ,al willen zij zo graag in daden van de mensen ,vooral vanwege het enorme egoisme dat heerst .

    “Zo bijvoorbeeld in de geneeskunde die het allerdiepst is weggezonen in het materialisme , moeten de adepten vaak zogezegd met bloedend hart toezien ,hoe vele, vele duiznden arme zieken wegkwijnen ,zonder dat hen hulp kan worden geboden . Maar zelfs als zo een adept zich zou verwaardigen om een zieke te willen helpen , zou dat wat hij moet doen zo indruisen tegen de huidige tijd ,dat hij op zijn minst de volgende dag in het krankzinnigengesticht zou zitten , en zelfs de artsen uit de hele wereld tegen hem in opstand zouden komen .( aldus R Steiner) ”

    Een levend voorbeeeld hiervan is het fenomeen Bruno Grunig .Deze werd letterlijk afgemaakt door de artsen/ wetenschappers en verbrandde gewoon innerlijk en kreeg halskanker omdat hij moest stoppen.

    http://www.bruno-groening-film.org/index.php?page=intro.php&lang=nl&sub=

   2. Haike

    Henri,

    Begrijp ik het nu goed? Omdat hij stopte kreeg hij juist kanker, en was niet in staat zichzelf daarvan te genezen?

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s