Een reuzenstap voorwaarts

Met ons gevoels- en wilsleven zijn wij geheel niet gescheiden van de doden. Hetgeen wat onze blik ontgaat, dat is alleen uit onze voorstelling en uit onze zintuiglijke waarnemingen verdwenen. Het zal een reusachtige stap voorwaarts in de ontwikkeling van het mensengeslacht op aarde betekenen, voor het deel van de levensloop op aarde dat dit mensengeslacht nog te doorleven heeft, als de mensen het bewustzijn hier in zich zullen opnemen: In hun gevoelsimpulsen, in hun wilsimpulsen zijn ze één met de doden! – De dood kan ons uiteindelijk alleen van de fysieke waarneming van de doden beroven. Maar we kunnen niets voelen, zonder dat in de sfeer waarin we voelen, de doden aanwezig zijn, niets willen, zonder dat in de sfeer waarin we willen, de doden eveneens aanwezig zijn.

Bron: Rudolf Steiner – GA 182 – Der Tod als Lebenswandlung – Bern, 29 november 1917 (bladzijde 20)

P.S. Enige tijd geleden las ik ergens dat van de beide grote songwriters van de Beatles, Paul McCartney en John Lennon, de moeders jong zijn overleden. De moeder van Paul stierf aan borstkanker toen hij 14 jaar was. John was 17 jaar toen zijn moeder werd doodgereden door een dronken politieman. Soms denk ik wel eens dat veel van de wereldberoemde songs van de Beatles, zoals Let it be en Yesterday, nooit geschreven zouden zijn, als zij beiden niet deze grote tragedie in hun leven zo jong hadden beleefd. Maar het is maar een vage veronderstelling van mij, dus misschien slaat het wel nergens op.

9 gedachtes over “Een reuzenstap voorwaarts

 1. Haike

  Ridzerd,

  Ik denk dat jouw zogenaamde vage veronderstelling een hele juiste is, als je met zulke zaken geconfronteerd wordt is het vaak zo dat zich bewust of onbewust de vraag op werpt waar het leven nou eigenlijk om gaat voor mij kwam dat in dit nummer tot uiting:

 2. henri

  Het is belangrijk van op een goede manier afscheid te kunnen nemen van iemand met wie je het niet zo goed gehad hebt in je leven ,ik bedoel hier voornamelijk meer met een dichte familieverwant bv moeder of vader .Ik ken het geval van mensen die nog aardig ‘gepest’ werden na de dood van een moeder van de bewuste persoon . Er gebeurde van alles, oa misleiden van de wegenkeuze bij het rijden met de wagen , verdwalen , ‘plassen water’ in de huiskamer die zomaar ontstonden etc …Heb dat reeds van verschillende mensen gehoord . Want uiteindelijk is de opdracht van de planeet aarde (e vierde in de Grote Keten van zeven) dat wij de ‘liefde’ hier bewerkstellingen , op de Oude Maan was dat da ‘Wijsheid’ .
  Bidden naar de gestorvenen toe is daarom ook aangeraden .

 3. henri

  http://www.margaretevandenbrink.nl/index.php?pag=http://www.margaretevandenbrink.nl/pags/literatuur-omgaangestorvenen.htm

  Wanneer iemand met wie we verbonden zijn sterft, komen er vragen op ons af als: Waar is de ander nu? Is er leven na de dood, en zo ja, hoe ziet dat er dan uit? Is de verbinding tussen mij en de ander nu definitief verbroken of blijft er ook nu nog een vorm van contact en een verbinding in liefde mogelijk?

  Niet alleen in de oosterse traditie, ook in de westerse spiritueel-christelijke traditie is er van oudsher veel bekend over het nieuwe leven dat de gestorvene na de dood binnentreedt. De dood wordt gezien als een geboorte, als het begin van een nieuw leven in de geestelijke wereld.

  In dit boek vertellen Hans Stolp en Margarete van den Brink hoe het verdergaande leven in de geestelijke wereld voorbij de dood er volgens die esoterische traditie uitziet. Zij laten zien welke ontwikkeling de gestorvene in dat nieuwe leven doormaakt en hoe hij of zij stap voor stap toegroeit naar de steeds verdere ontplooiing van het geestelijke lichtwezen dat ieder mens in werkelijkheid is.

  Op die reis door de geestelijke wereld blijft de relatie van de overgegane met de achtergeblevenen bestaan. Die relatie wordt gesteund en gedragen door de liefde die haar of hem vanaf de aarde wordt toegedragen. Zij kan echter ook gehinderd worden door de onmacht, de woede of het niet loslatende verdriet van hen die achterbleven. Meer dan wij beseffen kunnen wij, die achterblijven, invloed uitoefenen op die tocht en dus op het leven van hen die in het hiernamaals verblijven.

  Omgekeerd hebben degenen die na de dood in de geestelijke wereld leven grote invloed op de weg die wij mensen hier op aarde gaan.

  ‘Omgaan met gestorvenen’ sluit qua

 4. Walter Hebing

  Die Ridzerd toch! Weer een viertal citaten van Steiner die mijn Ziel raken!
  1. Antipathie en Karma 4.
  2. Echte helderheid.
  3. De leerling is.
  4. De reuzestap?
  Ik zal een poging doen om ze in woorden, logisch en helder samen te pakken. Alhoewel dat niet mijn beste kwaliteit is, ik ben een man van het praktisch zijn. In die zin vind ik Lucies reactie op de kinderwagen(Antipathie 3) hartverwarmend. Een soort hart onder de riem stekend. Echter het enige wat ik deed is met de baby gaan wandelen, als ik nu op hun feestje zit, hoor ik vaak: “Nooit meer doen hoor!” Hoe kom je erbij? Ik doe het altijd als een baby huilt, soms hoef ik ze alleen maar over te nemen van de moeder of vader en de baby is al stil, het kan ook andersom zijn, namelijk: Hé Walter wil je de baby even vasthouden? Jazeker, antwoord ik dan: Maar dan beginnen sommige baby’s te krijsen en daar worden moeders weer niet goed van! Ze gunnen me dan de tijd niet om uit te zoeken, waaraan dat ligt?
  Dit als introductie op mijn praktische betrokkenheid bij kinderen, ik heb veel met kinderen opgetrokken, al vanaf mijn vierde, ik voelde me solidair met mijn klasgenoot waarvan de mond door een non werd dichtgeplakt, de non vond dat hij teveel sprak! Ik zat toen dus op de bewaarschool! De voorganger van de kleuterschool, in wezen werd je op de bewaarschool op twee fronten gedrild. Namelijk plassen of poepen moest je voor schooltijd doen of tijdens de pauze’s, maar niet in de bewaartijd en praten al helemaal niet!
  Dit was totaal tegenstrijd met hetgeen ik, als zevende zoon van mijn moeder geleerd had! Namelijk: Hou je roepert en je poepert open dan blijf je gezond! In wezen is dat de primaire zorg van elke moeder, een kind moet kunnen huilen en poepen! “Toevallig” heb ik sinds een paar jaar een nieuwe buurvrouw en is net bevallen van haar tweede kind, wat al meteen een slechte stoelgang had! Ik dacht meteen aan Steiner en mijn overleden zoon!
  Steiner spreekt over de helderheid van geest dit uit:
  Wie geheel duidelijk denkt, vindt nergens iets tegen te werpen tegen wat de geesteswetenschap te brengen heeft – natuurlijk over het geheel genomen; want in details kan de geesteswetenschapper zich vergissen, zoals ieder mens zich eigenlijk vergissen kan.
  Vandaag herdenkt men de slachtoffers die in en rond Luik tijdens de eerste wereldoorlog gesneuveld zijn, ik heb nog nooit iets van dit gebeuren via Steiner vernomen, toch beweert Steiner in citaat 4. Maar we kunnen niets voelen, zonder dat in de sfeer waarin we voelen, de doden aanwezig zijn, niets willen, zonder dat in de sfeer waarin we willen, de doden eveneens aanwezig zijn.
  Dit citaat grijpt zowel diep in mijn Hart en mijn Ziel, immers mijn zoon is op 1 november(Allerheiligen) begraven en op 2 november( Allerzielen) door het Karel de Grote College herdacht, een grotere kortsluiting van mijn hart en ziel kan voor mijn praktische zijn op aarde niet plaatsvinden!
  Ik stond beide keren op het kansel van een kerk, op 1 November mijn belevingen met mijn zoon te verwoorden in de huidige en toekomende tijd, op twee november enkel en alleen maar verleden tijd!
  Mijn ziel heeft nu wortels in alle drie tijden en betreurt de gemeenschap op aarde, de sfeer waar ik het dodenrijk in aangevoeld heb, is het moment dat ik in de sarcofaag van Cheops lag, onder toeziend oog van mijn geliefde.Het moment dat ik het rijk der Heiligen beleefd heb was het moment dat ik met mijn geliefde de klokken van de Notre Dame probeerde te luiden, wat dankzij de hulp van een Oostenrijker lukte. Beide handelingen waren ten strengste verboden, toch was de verleiding te groot!
  Ik ben vijfentwintig jaar leraar geweest en weet als geen ander hoe kinderen je aansluiten bij de tijdsgeest!
  Mijn adagium is dat de aarde via het lichaam een ontmoetingsplek is voor de Goddelijke Geest, opdat de menselijke geest eens Goddelijk gaat handelen, immers niet de bedachte sfeer van de mens beheert de aarde, maar de sfeer op aarde en die is Goddelijk! Een sfeer voorbij aan de rituele rondom het dodenrijk, laten we samenleven in dit Aartse Rijk, belast het niet met het Dodenrijk, er is nog teveel onontgonnen leven, in mijn ogen de baby jonger dan zes dagen.
  Verwekt door een man en een vrouw om diverse redenen, maar eens zal de mens moeten gaan beseffen, dat de androgyne mens, zich pas als een gelijke van God kan beschouwen als kinderen overbodig worden.
  Met andere woorden: Het mannelijke en het vrouwelijke in de mensheid moeten zich tot de aarde dusdanig verhouden, dat ’n kind overbodig wordt!
  Zoniet blijft de mens slaaf van natuurlijke oprispingen: Stormen, orkanen, epidemieën, oorlogen enz..
  Christelijk handelen is éénwording met kinderen en éénwording wording met kinderen is éénzijdig handelen, de wereld ontdekken en als rentmeester behandelen. Een hele opgave in onze huidige tijd, waarin de doden zoveel nalatenschappen heeft gecreëerd waaraan kinderen zich vergapen, alvorens kinderen iets van Godsschepping gezien of beleefd hebben!
  Ik ben diverse malen door mijn ex-leerlingen benaderd om in zijn/haar dienst te treden met de woorden: Je kan binnen één week bij mij meer verdienen dan in een maand als leraar! Als leraar heb ik ooit onze koningin en premier Balkende aangeschreven over mijn door hun verplichte bijdrage over het ABP pensioenfonds, wat mijn bijdrage in clusterbommen belegde, waardoor meer kinderen sneuvelde dan soldaten. Beiden ontkende hun directe verantwoordelijkheid, echter ik wil geen dag langer op aarde leven als het ten koste van kinderen gaat.Sinds die tijd weet ik, dat we ten koste van kinderen leven en voel me nog meer verbonden met het aardse leven!
  Om de mens te redden van zijn abnormale dood, immers die is afgetapt van zijn normale levensstroom, zoals een dam in een rivier gelegd wordt!
  Ad.2 Echte helderheid over het leven is pas beschikbaar als nu alles beschikbaar wordt gesteld wat ten grondslag aan de bouw van de piramide Cheops heeft gelegen en aan de bouw van het Goetheanum! En Jezus zei: Breek deze tempel af en binnen drie dagen zal ik een nieuwe bouwen, ik snap niet waarom Steiner een tempel voor zijn geest wilde bouwen, zelfs tot twee keer toe? Immers ons lichaam is dat!
  Ad. 3 Elk kind is kan ons de plek naar het leven wijzen, niet andersom.
  Ad. 4 Doden en hun nablijfselen op aarde eisen meer aandacht op van kinderen dan hun natuurlijke omgeving, in die zin geef ik Steiner gelijk, maar dat heeft meer met de worteling van kinderen op aarde te maken dan met doden. De ontworteling van kinderen op aarde gaat zeer diep in onze geschiedenis!
  Tot zover
  Groetjes Walter

 5. Jack

  Ik denk, dat die” vage veronderstelling ” best op waarheid berust. Steiner zegt in een voordracht over Rembrandt (GA 292) het volgende:” Toen gebeurde het, in 1642, dat hij een zwaar verlies in zijn leven kreeg te verwerken. Hij verloor zijn vrouw, van wie hij zo innig veel hield, met wie hij zo verbonden was en die voor hem echt zijn tweede leven betekende. Maar dit grote verlies werd voor hem nou juist de bron van een enorme verdieping in zijn zieleleven. Zo blijkt dan dat zijn scheppend vermogen juist vanaf die tijd aan diepte wint en oneindig meer bezield is dan voor die tijd het geval was. Dan voegt zich bij de geniale Rembrandt ook de Rembrandt, wiens wezen een verdieping heeft ondergaan.” Als voorbeeld noemt hij de zgn. honderd- gulden- prent.

 6. henri

  Interessant in bij dit citaat om te vermelden is ,dat R Steiner het volgende vertelt toen op het einde van de 19 de eeuw het spiritisme aan de mensheid bekend werd . Dit had normaal een tegengestelde uitwerking dan verwacht voor belangrijke occulte broederschappen .

  Het eigenlijke doel van bepallde broederschappen was van de mensheid bekend te maken op een fysieke manier met de geestenwereld , dus van de mensheid dmv het ‘verstand’ daarmee bekend te maken, doch de uitwerking was geheel anders dan verwacht ! De mensheid had namelijk vlug door dat er met ‘de geesten van de andere wereld ,de doden’ kon gecommuniceerd worden en inzichten over de ‘werkelijkheid’ via boodschappen konden verkregen worden , en dit was namelijk een grote tegenslag voor die bepaalde ocuulte broederschappen die het op een andere uitwerking gemunt hadden , nl dat de mensen er een ‘geestelijk natuurfenomeen ‘zouden ingezien hebben ,zoiets als er is toch nog een geestelijke wereld achter de natuur , een soort onzichtare wereld waar de elementale geesten huizen .

  Het gevolg hiervan als resutaat werd dit : dat het spiritismevoortaan als iets slechts zou afgeschilderd worden en bekend geraken, want daar hadden deze occulte broederchappen, die erop uit waren het ‘materialisme ‘ te propageren en verspreiden eigenlijk op uit , de mensen blijvend materialistisch te maken tijdens hun leven op de aarde .
  En een ander gevolg was dat bepaade occulte broederschappen van het kwade dit materialisme nastreefden ertoe kwamen de overledenen , de zielen van deze overledenen te ketenen of binnen te rijven (via ingewijden die zij hebben en ook alles wisten maar deze verkeerd gebruiken ) en voor hun eigen doeleinden te gebruiken, ook na de dood , du voor hun macht Hiermee werken namelijk de occulte loges van e linkerhand

  Als je nu ziet wat oragnisaties uitspoken zoals deze waartoe de skeptici behoern ,dan heb je het begrepen !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s