Er zijn zo veel gezondheden als er mensen zijn: voor ieder mens zijn individuele gezondheid

Een eeuwenoud gezegde is tot vandaag de dag vooral bij het gewone volk bewaard gebleven. Men zegt zo dikwijls dat wat de eenvoudige mens aan zulke gezegdes behouden heeft, heel vaak iets goeds bevat. – Ja, maar even vaak is het iets dat niet juist is! En zo is het ook met dit gezegde: Er zijn zo veel ziekten, maar slechts één gezondheid. – Dat is echter toch een dwaasheid. Er zijn zo veel gezondheden als er mensen zijn: voor ieder mens zijn individuele gezondheid. – Hiermee is al uitgesproken, dat alle algemene, stereotiepe regels, dit en dat is gezond voor de mensen, een onding is. Juist het deel der mensheid dat in de ban is van de gezondheidsmanie, lijdt het allermeeste onder de algemene voorschriften voor de gezondheid en onder het geloof dat er überhaupt iets zou zijn wat men algemeen als gezondheid zou kunnen aangeven en de mening, dit en dat moet men doen, dat is gezond. Het is ongelooflijk, dat niet wordt ingezien dat voor de ene mens zonnebaden gezond kan zijn, maar dat het echter niet gegeneraliseerd mag worden; het kan voor een ander zeer schadelijk zijn. In het algemeen geeft men dat toe, maar in de praktijk handelt men er niet naar. We moeten duidelijk inzien: Gezondheid is een relatief begrip, het is iets dat voortdurend verandering ondergaat, in het bijzonder voor de mens, die het gecompliceerdste wezen op de aardbol is.

Bron: Rudolf Steiner – GA 56 – Die Erkenntnis der Seele und des Geistes – München, 5 december 1907 (bladzijde 212-213)

Eerder geplaatst op 4 maart 2012

Advertentie

Een gedachte over “Er zijn zo veel gezondheden als er mensen zijn: voor ieder mens zijn individuele gezondheid

 1. Walter Hebing

  Dit citaat van Steiner vind ik heel diepgaand, immers gezondheid is in een soort harmonie leven met je omgeving(doen en laten). Al sinds Adam en Eva geleefd hebben is de omgeving door het doen en laten van de mens niet meer zoals Adam en Eva deze aantroffen in het Aartsparadijs(Hof van Eden). Met andere woorden: De omgeving spreekt ook een woordje mee in een persoonlijke ziekte!
  En naar mijn mening speelt de omgeving een heel grote rol ten opzichte van de gezondheid van de gewone mens, zowel psychisch als fysiek! Ik ben er zo langzamerhand van overtuigd geraakt dat een gezond denkend mens niet lang op aarde kan leven. Het aantal zelfmoorden neemt in Nederland ook weer toe! Als banken al niet te vertrouwen zijn wie of wat dan wel? De kerken liepen al eerder leeg!
  Voor de gezondheid van ieder mens te bevorderen moet een samenleving aan een aantal voorwaarden voldoen. De piramide van Maslow is er een voorbeeld van. De mensheid is blijven steken in zijn lichamelijke, organische behoefte! Maslow verstond er dit onder: Deze fysiologische behoeften houden verband met de homeostase van het organisme en het lichamelijk evenwicht. Hieronder vallen onder meer behoefte aan slaap, voedsel, drinken en het uitscheiden van ontlasting. Maslow classificeert hieronder ook seks en andere lichamelijke zaken zoals sport en comfort.
  Voor mij is de laatste zin een brug te ver! Die zin is een typisch westers gedacht.
  Naar mijn mening heeft de mens drie dingen nodig: Warmte, geborgenheid en zekerheid! Pas dan kan hij/zij gezond zijn en blijven! Kan het toelichten, maar nu even niet!
  De levensgeest(God) is in harmonie met alles wat leeft, alles wat leeft, leeft weliswaar in harmonie met God, maar is zich daarvan niet bewust! Dat bewustzijn is aan de mens toebedeeld, echter de mens(Adam en Eva) kiest voor een eigen bewustzijn! Dat pad zal hun veel werk opleveren, tot op de dag van vandaag is dat te merken. We hebben inmiddels robots die het onaangename eentonige werk verrichten! De hamvraag is echter waarvoor werken wij? Blijkbaar niet voor het Leven op aarde, want de diversiteit van levensuitingen daalt gestaag!
  Een mens kan pas gedijen op een gezonde(vruchtbare) aarde! En Jezus zei:Heb geen zorgen over de dag van morgen, want de dag heeft aan zijn eigen last al genoeg! Met andere woorden: Benut de dag met heel je geest en al je fysiek vermogen om de eerste tree op de trap naar de levensgeest/God te bestijgen!
  Immers nadat Adam en Eva geleefd hebben biedt elke dag meer dan de mens vermag! In dat kader kan ieder mens op zijn eigen manier “gezond zijn” binnen een zieke samenleving!
  In die zin vind ik Steiner sportief, ik zou zo met hem in de ring willen! Dit om te vragen waarom hij in de geest iets uitstelt wat vandaag op aarde kan geschiedden?
  Immers 355.000 geestverwanten van de Levensgeest worden op aarde geboren en wat doen we ermee? We knechten ze aan onze visie! Welk zaad kunnen we dan van de kosmos ontvangen, opdat het vruchtbaar wordt? Vermaterialiseert zaad! Jezus bij zijn geboorte! Toentertijd de zoveelste geboren vluchteling op aarde, waarvan er nu veel meer zijn!
  En Jezus zei: “Zalig zijn de armen van geest” En daarin heeft Jezus gelijk, want die beleven de dag! En in de beleving houdt God zich schuil! Volgens het Aramees Onze Vader van Jezus:Het Aramese Jezus-gebed
  Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
  Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
  Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
  Vestig uw rijk van eenheid nu,
  uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
  Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
  Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
  Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
  Uit u wordt geboren:
  de alwerkzame wil,
  de levende kracht om te handelen,
  en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.
  In wezen zegt Jezus in dit gebed hetzelfde als Steiner, namelijk: Wees betrokken bij het heden en als je er betere argumenten hebt, laat me los!
  Ik zou ze allebei uit hun graf willen halen, om aan hun te vragen waarom ze zo graag kinderen de weg naar bewustzijn willen bijbrengen, terwijl ze beide beweren dat kinderen dat al zijn!
  Tot zover
  Groetjes Walter.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s