Charlatanerie, kwakzalverij

We zien hoe de lichtgelovigheid, zowel als het meest krasse bijgeloof zeer wijdverbreid is. Daarom zijn er wel nauwelijks twee andere dingen ter wereld die zo verbroederd zijn als geesteswetenschap en kwakzalverij. Als men die twee richtingen niet onderscheiden kan, als men alles op blind autoriteitsgeloof aanneemt, zoals al vele zaken naar hun aard op gezag moeten worden aangenomen, wat in de tegenwoordige tijd vaak het geval is, dan bevordert men wat terecht door serieuze waarheidszoekers wordt bekritiseerd: de charlatanerie, die zo zeer met de geesteswetenschap geassocieerd wordt. Men kan het begrijpelijk vinden dat iemand die niet in de positie is om de kwakzalver van de echte spirituele kenner te onderscheiden, dan de bedenking heeft dat alles charlatanerie is.

Bron: Rudolf Steiner:  GA 62 – Ergebnisse der Geistesforschung – Berlijn 31 oktober 1912 (bladzijde 34)

Eerder geplaatst op 20 mei 2012

Advertentie

6 gedachtes over “Charlatanerie, kwakzalverij

 1. Lucies

  Een actueel voorbeeld ziet men tegenwoordig zich afspelen in het programma ‘Utopia’ alwaar een zgn. helderziende een van de bewoners is.
  Terecht twijfelen enkelen van de groep aan de echtheid van deze persoon en zij nemen haar op de korrel.
  Anderen, lichtgelovigen, daar willen er zó graag in geloven (bijv. berichten van hun overledenen) dat zij erin trappen en zo scoort deze persoon aan onterechte geloofwaardigheid. Boerenbedrog….

 2. henri

  “Men kan het begrijpelijk vinden dat iemand die niet in de positie is om de kwakzalver van de echte spirituele kenner te onderscheiden, dan de bedenking heeft dat ALLES charlatanerie is.”

  Het geval Van den Broeke spreekt boekdelen wat voor zogenaamd ‘goed’ werk skepsis deed .Rob Nanninga was dus allesbehalve een’ echte’ kenner .

  http://www.skepsis.nl/blog/2012/04/fotos-van-robbert-van-den-broeke/

  maar …de waarheid ligt helemaal elders , nl hier :

  http://www.robbertvandenbroeke.nl/nieuws/Filmmaker_Dan_Drasin_bewijst_de_echtheid_van_Robberts_paranormale_fotografie_in_een_bewijskrachtig_foto_experiment

  Een nuchter oordelende ziel , die niet voortgaat op ‘roddels’ van zogenaamde kenners (waartoe ook antroposofen van allerhande’ slag en pluimage’ behoren , en zie oa de comments op de 1 ste link) ) die weet beter .

  een mooi comment wl deze :

  “Het is zo ontzettend jammer dat Rob Nanninga en Nienhuis, zich destijds allen maar onder schuilnamen durfden te antwoorden.

  Laf, heel laf is de aanval naar Robbert toe.”

 3. Ik heb es wat rondgelezen op de website van Skepsis en op die van Robbert. Hij kan echt wel iets, op zijn minst gedachtenlezen en gedachtenlezen op afstand. M.n. op zijn website meerdere toch wel opmerkelijke fenomenen.
  Maar ik mis de relevantie. Heeft het allemaal een andere reden dan dat de talenten van Robbert bewezen moeten worden?
  En waarom plaatst hij als paasboodschap een doorgekregen foto van zichzelf in een aureool van multi – religieuse symbolen? Robbert als de nieuwe messias??
  Dat er enig belang is dat meer mensen in de gaten krijgen dat er meer is tussen hemel en aarde, kan ik nog wel beamen. Maar de hier vertoonde merkwaardigheden zullen verstokte wetenschappers niet overtuigen en argeloze leken eerder misleiden dan helpen. Robbert is wellicht geen geen kwaaie peer maar dat hij veel goeds brengt geloof ik per saldo niet.

  1. henri

   Theo,

   De relevantie is dat het wonderbaarlijk is, omdat er haast niemand in gelooft en inderdad ook dat er meer is tussen hemel en aarde .
   Daarom werd dit ook onmiddelijk als een oplichterij ontmaskerd door mensen die altijd te vlug oordeelen ( Skepsis ) over dergelijke fenomeen en deze fenomenen ( waarvan er overigens een heel gamma zijn ) maar al te graag afdoen op een meestal erg neerbuigende manier als onzin en kwak .

   Vandaar ook dat Robbert zich na die valse ontmakering ergens toch nogmaals enigszins wilde bewijzen ,maar dan op zijn eigen manier ,via competente mensen uit zijn eigen omgeving ( en niet via Skepsis en de proeven van James Randi )
   Daarbij komt dat er nu eenmaal mensen zijn die het slechts op zo een manier kunnen aannemen en alles eerst dienen te zien en dan maar kunnen geloven ( voor mijzelf is dat niet echter nodig ) en anderen zullen het ook nooit aannemen, zoals R Steiner beaamt in het volgende stukje .
   Zelfs hij vondt het wonderbaarlijk ( “Het is toch ook wonderbaarlijk” )
   Ook illustreert het hoe volgens R Steiner in de mens de elementwezens en maanwezens werkzaam zijn in het astrale en etherische lichaam , en daar plastische figuren opbouwen , is wel een heel mooi bewijs .
   En mooi dat Robbert er een spirituele boodschap aan vastmaakt die hij ook eerlijk doorkrijgt , zit veel in , want ook R Steiner wijst er herhaaldelijk op hoezeer wij verbonden zijn aan onze dierbare gestorvenen die elke dag in ons werkzaam zijn , ons doen handelen en zonder dat wij dat zelf nog maar beseffen !

   Uit ‘ het bewustzijn van de ingewijde ” GA 243 zevende voordracht , ‘ mediamieke naturen en hun uitstraligen ‘ )
   “De uitstralingen van de tweede categorie kunnen worden gebruikt door bepaalde wezens die zich onder invloed van de maanwezens in het bijzonder bedienen van het kunstzinnige dat in de zielen van de mensen leeft. Zulke wezens nemen eveneens hun intrek bij mensen bij wie het wakkere bewustzijn is verlaagd en gedempt en die een zeker kunstzinnig element in hun etherische en in hun astrale lichaam hebben, dat in hun uitstralingen terechtkomt.Het kan heel interessant zijn te zien hoe zo iemand in zekere zin bezeten kan raken van elementair-geestelijke wezens en hoe er in zijn uitstralingen zoiets als plastische dromen kunnen verschijnen: dromen die zijn samengesteld enerzijds uit wat zo iemand zelf in zijn leven heeft waargenomen— dat is dan weggezonken in zijn etherische en astrale lichaam en komt in zijn uitstralingen te voorschijn — anderzijds uit berichten van de wereld waarin alleen de elementenwezens leven die ‚bij zo iemand naar binnen zijn gekropen.De experimenten van Sehrenck—Notzing° hebben dergelijke resultaten laten zien. Hij heeft proeven kunnen doen met bepaalde mediamieke mensen die, wanneer hun bewustzjn verlaagd was en hun ik dus uitgeschakeld was ,door hun vochtige huiduitstralingen bij uitstek hanteerbaar waren voor de elementenwezens .Daarover heeft Schrenck- Notzing een interessant boek geschreven .Sommigen vinden het compleet bedrog ,anderen zijn er enthousiast over Het hoeft ons niet te verbazen dat de groep mensen die er enthousiast over zijn, het oor iets wonderbaarlijks houden .Het is toch ook wonderbaarlijk. Wanneer een medium beschikbaar is ,waarmee geexperimenteerd kan worden , is het wonerbaarlijk om te zien dat zichh op een bepaalde plaats van het lichaam een plastische gestalte losmaakt die iets geestelijks heeft , dat niet op aarde aanwezig is .
   In vele gevallen echter is ook dat gemengd met een afbeelding die het medium kort tervoren in een geïllustreerd tijdschrift heeft zien staan . Dus het medium straalt iets uit . Dat is de uitstraling van de huid . Daarin straalt dan ergens iets heels spiritueels naar binnen . Tevens echter komt er iets bij wat het medium recentelijk in een geillustreerd tijdschrift of misschien in eeen moppenbaaldje heeft gezien , bijv een afbeelding van Poincaré.”

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s