Akashakroniek

Alles wat in de fysiekzintuiglijke wereld gebeurt, heeft zijn tegenbeeld in de geestelijke wereld. Als een hand beweegt, dan is niet alleen aanwezig wat uw oog van de handbeweging ziet, maar achter de bewegende hand, achter het zichtbare beeld van de hand ligt bijvoorbeeld mijn gedachte en mijn wil: de hand moet zich bewegen. Er staat een geestelijke tegenhanger achter. Terwijl het met de ogen zichtbare beeld, de zintuiglijke indruk van de handbeweging voorbijgaat, blijft het spirituele tegenbeeld in de geestelijke wereld ingeschreven en laat voor altijd een spoor na, zodat we, als we de geestesogen geopend hebben, van alle dingen die gebeurd zijn in de wereld de sporen nagaan kunnen, die er achtergebleven zijn van hun geestelijke tegenbeelden. Niets kan gebeuren in de wereld zonder zulke sporen achter te laten.

Stel, de geestesonderzoeker laat zijn blik terugzweven tot de tijd van Karel de Grote of tot in de Romeinse tijd of in de Griekse oudheid. Alles wat toen gebeurd is, daarvan zijn van de geestelijke oerbeelden de sporen behouden gebleven in de geestelijke wereld en kunnen daar waargenomen worden. Dit waarnemen van de sporen welke alle gebeurtenissen in de geestelijke wereld achterlaten, noemt men het “lezen in de akashakroniek”.

Bron: Rudolf Steiner – GA 112 – DAS JOHANNES-EVANGELIUM – Kassel, 25 juni 1909 (bladzijde 28)

Eerder geplaatst op 16 mei 2012

28 gedachtes over “Akashakroniek

 1. henri

  De akasha is één van de 5 tattwas (etherische trillingen) apas, vayu, prithivi, akasha en tejas die permanent in de mens circuleren en zich uitstrekken tot in de kosmos . Het is veel fijner nog dan ethersubstantie en strekt zich uit van boven het devachan tot naar de lagere de astrale sfeer .[ zie R Steiner ,Esoterische scholing , p 116]

  De akasha bestaat uit diversse sferen van hierarchieen en de akashakroniek is levend dwz de schouwende ziet alles ‘levend’ zoals het is gebeurd door , de gedachten , gevoelsn en vooral de wilsimpulsen van de betreffende persoon die bekeken wordt.Nochtans mag men het niet zien als een echte afdruk van de eens op aarde levende persoonlijkheid maar eerder al een levend beeld een akashabeeld waarin we de gedachten en wilsbvoornemens kunnen zien die tot die of gene of daad geleid hebben. Verwar dus niet het zogen akashabeeld met de echte persoonlijkheid , die misschien ondertussen reeds geincarneerd is . Dit gevaar bestaat bij helderzienden dat zij niet hoog genoeg in het devachan (de mentale sfeer) reiken ,maar in de astrale sfeer blijven hangen .Dan treedt er een astraleafspiegeling op van het oorspronkelijke devachanbeeld .
  Het medium denkt dan dat hij met de ware overleden persoon in contact staat ,doch is het slechts een akashabeeld dat antwoordt en tot hem spreekt , net zoals de echte persoonlijkheid dat zou gedaan hebben .

   1. henri

    Jij hebt blijkbaar de gehele affaire niet zo goed gevolgd , dat je met zo een oude filmpje af komt .
    Robbert hoeft zich reeds l a n g niet meer te bewijzen, tal van echte wetenschappers(( oa BLT research team ) en pseudowetenschappers , naast vele anderen oa Janet ossebaart , Bert Janssens ( oa BLT research team ) zijn reeds lang bezig met onderzoek daarin .
    Maar skepticisme is immers een ziekte ( lees R Steiner daar maar op na)

    Mensen die vertrouwd zijn met de geesteswetenschap weten ook dat de ‘ Liga van de Skeptici ‘ bestaan uit een paar zieke mensen die liever vanachter hun computer debunken ipv onderzoek te doen ( dan falen zij immers!) en de media ( en zelfs ook niet schromen wikipedia) met leugens te overspoelen .

    En er zijn bewijzen te over .

    http://nl.wikipedia.org/wiki/Eltjo_Haselhoff
    http://www.circularsite.com/
    http://www.bltresearch.com/robbert.php
    http://www.bertjanssen.nl/observationsnl.html

   2. Henri, je mag samen met een aantal anderen zo stellig zijn en blijven over Van den Broeke als je zelf wilt, maar bij mij gaat dit er onverminderd niet in. Ik ben goed vertrouwd met geesteswetenschap en geen lid van een korps, een ‘Liga van de Skeptici’. Over scepsis en scepticisme heeft Steiner zich in zijn leven divers en genuanceerd uitgelaten, beslist niet alleen negatief en alles bij elkaar genomen zeker niet eenduidig en onverkort afwijzend, want Steiner liet daarbij, ook bij dit soort onderwerpen, levensthema’s en vraagstukken, het leven getrouw, ruimte voor paradoxen. Dan kan het lijken dat zijn uitspraken over één en ander als je ze naast elkaar legt haaks op elkaar staan, terwijl zij elkaar in werkelijkheid aanvullen en bevestigen. Zo ook met betrekking tot scepsis. Er kan (1) gerechtvaardigde, (2) functionele en (3) pathologische scepsis worden onderscheiden.

   3. henri

    Best John,

    Ik zal eerlijk zijn : vanaf dat ik je blog ontdekte op het net (via de antroposofie) wist ik reeds dat je zo dacht en er echt moeite mee hebt deze zaken te aanvaarden . Aanzie dit niet als een verwijt !
    Waarschijnlijk maakt dit deel uit van je levensweg dat jij juist dàt stapje moet plaatsen in de weg je dient te bewandelen om dat deel ook te ‘ overwinnen ‘, maar in feite bezoedel je nu wel de waarheid en tevens mensen die strijden en lijden om proberen de waarheid te brengen zoals Robbert van den Broeke door zo een filmpje te plaatsen in jouw bericht , denk daar ook maar eens over na .
    Of je banden hebt met de skeptici , daar spreek ik mij hier niet over uit en het staat je natuurlijk vrij te geloven wat je wil maar dat flmpje vindt ik duidelijk een heel ‘ scrupuleus dubieus ‘ wat je plaatste ,en waar degelijk uit geknipt is door een aanhanger van de beruchte ‘ Liga der skeptici’ om wel degelijk het minste naar boven te halen en gelijk het medium voor ‘ oplichter’ te laten doorgaan .
    Trouwens de KRO zit hier ook voor iets tussen omdat hij zijn contract en medewerkig omwillen van dit gebroken heeft met vele mensen en zulke zende(s)r .
    Ik heb overigens ook inlichtingen uit heel goede bron en heb me vanaf het prille begin ( toen de eerste foto verscheen ) in die hele zaak serieus verdiept . Wie serieus te werk gaat die vindt voor alle fenomen die hier zicht hier voordoen de uitleg in de boeken en voordrachten van R Steiner .
    Doch wat Robbert doet staat met klinkklare taal beschreven in de boeken van R Steiner ( Het bewustzijn van de ingewijde) , oa het ‘zweten’ , namelijk de uitwasemingen in het astrale medium (vloeistof , het zweet ) , de beelden die er in blijven zitten nadat deze bekeken zijn door het medium in een of ander tijdschrift , en is reeds lang geleden bevestigd dmv gedegen onderzoek oor Schrenck-Notzing die Steiner ook aanhaalt in zijn boeken .

    https://archive.org/details/phenomenaofmater00schr

    “Wanneer een medium beschikbaar is ,waarmee geexperimenteerd kan worden , is het wonerbaarlijk om te zien dat zichh op een bepaalde plaats van het lichaam een plastische gestalte losmaakt die iets geestelijks heeft , dat niet op aarde aanwezig is .
    In vele gevallen echter is ook dat gemengd met een afbeelding die het medium kort tervoren in een geïllustreerd tijdschrift heeft zien staan . Dus het medium straalt iets uit . Dat is de uitstraling van dde huid . Daarin straalt dan ergens iets heels spiritueels naar binnen . Tevens echter komt er iets bij wat het medium recentelijk in een geillustreerd tijdschrift of misschien in eeen moppenbaaldje heeft gezien , bijv een afbeelding van Poincaré.
    het hoeft ns dus niet te verbazen dat de mensen dat verwonderlijk vinen .Wem kan het ons zeer verbazen dat ‘fashinable people’ ,at beschaafde mensen die de goede zeden goed kennen , ook dames , niet graag spreken over uitwasemingen vn de huid en zich in allerlei bochten wringen om te omschrijven wat op dez emanier bij de mens naar buiten komt ,terwijl ze er wel naar snakken om een glimp te kunnen opvangen van een medium dat dergelije platische vormen in niets anders laat zien dan de meest ordinaire huiduitwasemingen .
    Beste mensen ,de zaken waarop de experimenten van Schrenck-Notzing betrekking hebben , die worden – en zo is het nu eenmaal- uitgezweet .Wat er wordt uitgezweet is vermengd met plastische vormen die zich in de huiduitstalingen onderi nvloed van de elementenwezens kunnen manifesteren .[ R Steiner , GA 243 ‘ Het bewustzjn van de Ingewijde’ – ” mediamieke naturen en hun uitstralingen ” 18 aug 1924 ]

  1. Henri ik heb gemerkt dat je heel veel gelezen hebt betreffende geesteswetenschappelijke onderwerpen.
   John Wervenbos voor debunkende scepticus uitmaken geeft geen pas.
   Zeker niet daar hij gezien zijn reacties op dit BLOG een feiten kenner genoemd mag worden.

   1. henri

    Mag ik je melden dat ikzelf hier niemand beschuldig , over ‘beschuldigen gesproken ‘ er is maar één iemand die hier iemand beschuldigt van ‘oplichter’ en dat is John met dat heel erg dubieuze en scrupuleuze filmpje .

    Over R Steiner gesproken, als je zijn werken doorneemt laat inwerken in je ziel en geest dan weet elkeen dat hij het er heel erg moeiilijk mee had , met deze’ ahrimanische bende ‘ van de sceptici die eigenlijk zélf uit zijn aanhangers bestonden waren toen ontstaan zijn omdat hij , R Steiner een vernieuwing moest brengen in het denken , net zoals Robbert van de nBroeke dat ook probeert te doen .
    Moest Steiner vandaag leven zou hij heelzeker een figuur zijn zoals D Icke , die midden in het mensdom staat .

 2. Walter Hebing

  En Jezus zei: Bron van Zijn, die ik ontmoet in wat mij ontroert,
  Ik geef u een naam opdat ik u een plaats kan geven in mijn leven.
  Bundel uw licht in mij – maak het nuttig.
  Vestig uw rijk van eenheid nu,
  uw enige verlangen handelt dan samen met het onze.
  Geef ons wat we elke dag nodig hebben aan brood en aan inzicht.
  Maak de koorden van fouten los die ons vastbinden aan het verleden,
  opdat wij ook anderen hun misstappen kunnen vergeven
  Laat oppervlakkige dingen ons niet misleiden.
  Uit u wordt geboren:
  de alwerkzame wil,
  de levende kracht om te handelen,
  en het lied dat alles verfraait en zich van eeuw tot eeuw vernieuwt.

  Jezus maakte door zijn leven op aarde duidelijk, wat het verschil is tussen ontroerd te worden en geroerd te worden. Met dit uit het Aramees(de taal die Jezus sprak) vertaalde Onze Vader komen deze geschreven woorden dichterbij de woorden,die Jezus destijds werkelijk sprak, dan de aan ons overgeleverde versies van het Onze Vader. Het gaat er niet om vervoering, zoals Jezus op witte donderdag overkwam, maar over ontroering, waarin men het Goddelijke ontdekken kan. Ik ben op twaalf jarige leeftijd in vervoering geraakt van een Auto! Ik ben er tien jaar mee bezig geweest, ik kende hem van binnen en buiten, ik raak er niet meer door in vervoering.
  Deze ochtend kwam ’n buurvrouw met haar anderhalf jarige dochtertje, of ik er even op wilde passen, want ze moest met haar baby van drie maanden even naar het consultatie bureau! Heel ontroerend om te zien, hoe zo’n kind dan op verkenning gaat, in je eigen omgeving. Kleine kinderen komen meestal met hun ouders mee en dan barricaderen we gewoonlijk de plekken die we gevaarlijk vinden. Maar nu was het een overval en kon niets anders doen dan het kind in haar wandelgangen te volgen of af te leiden wanneer het voor haar, voor mijn gevoel, te gevaarlijk werd. Als oppas ben je dan met handen en voeten aan zo’n ondernemend kind gebonden.Dat kan voor een uurtje, maar niet veel langer. We hebben sinds onze kinderen groot zijn, teveel “onveilige” plekken in en rond huis voor ’n klein kindje gecreëerd.
  Eigenlijk geldt dat voor de hele mensheid, vandaag was Nederland er getuige van! Nationale rouwdag! Ik kan het geen ontroering of vervoering noemen, wel beroering! Beroering ontstaat bij een ramp of een oorlog, hoe kon dit toch geschiedden? Ontroering kan door middel van beelden daarvan opgewekt worden. Echter ware ontroering is je overgeven aan iets levendigst! Daar zijn steeds minder mensen in staat toe, boerderijen worden gerobotiseerd, net als verzorghuizen enz. enz.
  Steiner zegt dat elke handeling een spoor achterlaat, die geestelijk geschouwd kan worden, tot ver terug in de tijd! Met andere woorden: De Geest is een product van zijn handeling! Ik zie de levensgeest anders, alles wat zich op een natuurlijke wijze op aarde op welke wijze dan ook manifesteert is één met de Levensgeest! Alles wat zich op een culturele wijze op aarde manifesteert is een mengelmoes tussen Leven en dood!
  De evolutie heeft in de loop der tijden, de berg doen slijten opdat de mineralen vrij kwamen voor het primaire leven, toen vermengde zich dat en ontstonden de planten toen de dieren, en wat doet nu de mens, van rivierklei(voedsel voor plant en dier) stenen en beton maken!
  Waarom eigenlijk?
  Is er iets fout met de evolutie? Wil de mens echt tot stof wederkeren?
  Groetjes Walter

 3. Tjonge. Word ik nu ‘ontmaskerd’ als een trawant van Ahriman doorgedrongen tot kringen van Steiner of beter gezegd diens nalatenschap, bijdragend tot uitholling of ondermijning van antroposofisch gedachtegoed of iemand die daarin dreigt te vervallen en daarop gewezen moet worden. Behoorlijk tendentieus en eigenlijk ook wel vals wat je hier stelt Henri. Je slaat de plank hiermee in ieder geval volledig mee mis.

  Ik bedoezel in geen enkel opzicht ‘de waarheid’ en de inhoud van GA 243, Het bewustzijn van de ingewijde, is me zeer goed bekend, ook de tekstpassages over transpireren en wat daarmee verbonden is. Zie dienaangaande ook mijn blogbericht: Weegfactoren en onderscheid (Cahier, 1-4-2013), waarin mediumschap uitgebreid aan de orde komt; zeker ook in de reactieruimte onder het bericht.

  Van der Broeke leest ongetwijfeld spiritueel literatuur, misschien soms zelf antroposofische werken, waaruit hij dan iets ontleent en daarmee zijn zaken en claims probeert te onderbouwen, maar de betrouwbare match die jij ziet tussen de publieke presentaties en claims van Van der Broeke en antroposofische geesteswetenschap zie ik beslist niet. Integendeel. Met dat bovenstaande filmpje is trouwens niets mis (en met dat wikipedia artikel ook niet). Het filmpje is een compilatie waarbij Van der Broeke met een weerwoord in beeld komt. Hoor en wederhoor. Een integrale uitzending van Zembla zal denk ik ook wel op internet staan. ’t Zal denk ik qua lengte en inhoudsbehandeling niet veel verschillen.

  Hier een ander filmpje van een optreden en claim van Van der Broeke, kennelijk geüpload door een sympathisant of aanhanger. Ook dit gaat er bij mij niet in.

  Ik heb mijn kanttekeningen geplaatst en mijn bedenking bij deze zaak gedeeld met alle lezers hier, frank en vrij, en laat het daarbij. Er valt nog heel veel over te zeggen, maar daar heb ik op dit moment gewoon geen tijd voor. En Henri, gezien de toonzetting en afkeurenswaardige suggesties van jouw kant in mijn richting, heb ik daar ook geen enkele behoeft aan. Einde uitwisseling tussen jou en mij wat dit aangaat.

  1. henri

   Best John ,

   ja, dit is dan ook mijn laatste antwoord aan jou ,want je maakt het (daarin) spijtig genoeg nog grover dan ik al dacht mij van vals gedrag beschuldigen , is dat het ware beestje dat eindelijk naar boven komt ?

   In jouw Blog heb ik destijds enige malen geantwoord , ik denk 3 maal in totaal ging oa ook eens over een man met magnetische krachten (net zoals Robbert die ook heeft ) die de uitdaging wilde aangaan met James Randi * , maar dewelke helaas niet komen opdagen was omdat hij wist dat hij het niet halen kon .
   * ter info : James randi , het paradepaardje van de’ Skeptische Loge ‘ welke ‘gooit met miljoenen’ aan wie hij niet kan ontmaskeren (maar ze dus liever in zijn eigen zak steekt want hij wint altijd zelf …is immers al op voorhand zo uitgedokterd via allerhande systemen ) omdat je daar ook reeds weerde met ideeen die van de skeptici kwamen .
   Verder ,Robbert leest helemaal niet ,want dat zou hem juist (ongewild) beinvloeden in wat hij doet, hij wil zijn gevoel volgen en zo krijgt hij het ook door van Boven door , welk een gevoel voor waarheid is , dat hij dan ook wil uitdragen , zie zijn laatste boek ‘ Door de vensters van God ‘
   http://www.robbertvandenbroeke.nl/nieuws/Boek_Door_de_vensters_van_God_geschreven_door_Janny_Post

   Dat andere filmpje hoeft echt niet van een sympathisant te zijn hoor , het is gewoon een opname zoals de dingen zich voordoen, wel dagelijks bij Robbert , maar nu nét niet bewerkt door debunkende skeptici, godsgeleerden of religie-psychologen …. zoals het eerste filmpje .
   Verder wens ik je het beste toe, en moge de boeken van R Steiner je wat minder tot intellectuele schriftgeleerde maken en wat meer met het gevoel en hart te leren werken ook naar anderen toe . Status , geleerdheid en vooral naar titels en namen opkijken horen nu eenmaal niet thuis bij antroposofie ,ook daarop hamerde R Steiner vaak .

   1. Welja, ook nog ‘intellectuele schriftgeleerde’ enzovoort.

    Het onderwerp. Wij denken duidelijk heel anders over dit soort zaken. Dat kan. Ik schat de waarde van de presentaties en claims van Van den Broeke duidelijk anders in. ‘k Doe daar niet geheimzinnig over en acht het mijn plicht om daar bovenstaand geluid over af te geven, inclusief referentiemateriaal. Niet op grove/grover/grofste wijze maar gewoonweg concreet en onomwonden.

    Andersdenkenden hoeven het niet met elkaar eens te zijn en zeker ook niet eens te worden. Vaak mondt dat uit tot agree to disagree. Geen probleem. Maar op dit soort loze en giftige diskwalifacties aan mij geadresseerd en gelieerd aan complottheorieën, waaraan ik part noch deel heb, maar waarin ik wel geplaatst wordt, zit ik niet wachten en accepteer ik niet.

    Tot slot deze uitspraak van je (reactie van 24-7-2014; 11:57 uur). Dit meen je oprecht en ook dat zie ik dus ook totaal anders, maar dat terzijde.

    Moest Steiner vandaag leven zou hij heel zeker een figuur zijn zoals David Icke, die midden in het mensdom staat-

    Tussen David Icke en Rudolf Steiner bestaan hemelsbrede en levensgrote verchillen. Met de ideeën, opstelling en handelswijze van Icke kan en zal ik me nooit en te nimmer kunnen verbinden.

  1. In mijn vorige reactie staat vindt in plaats van vind. Een grote fout die mij niet vaak overkomt. Maar gezien de opmerking van Steiner dat Goethe zijn hele leven niet goed kon spellen, zie ik het maar zo dat ik goed vooruit ga. 😉

  2. Anoniem

   Als je de Skeptici na – papegaait ,en alles voor waar slikt ZONER ZELF TE LEREN OORDELEN , te onderzoeken , iets welke de antroposofie zo erg voor staat én R STEINER zijn hele leven voor gegeven heeft tot aan zijn dood dan kom je tot het beschuldigen van mensen zoals jullie hier nu ook aan het doen zijn niet alleen tov het fenomeen Van den Broeke maar ook tov Henri .
   Ook R Steiner en alles wat hem aanbelangt wordt gewoon afgemaakt door die bende !

   Eén uit de vele duizenden slachtoffers (nog maar 1 geval in Belgie ) :

   Ingrid Holvoet wordt door Skepp, een bende corrupte en gewetenloze criminelen die zichzelf wetenschappers noemen, belasterd en belachelijk gemaakt. Deze bende idiote gangsters heeft het begrip ‘wetenschapper’ geherdefinieerd. Een Skepp-wetenschapper is namelijk iemand die zonder het minste onderzoek ter zake iedereen belastert en belachelijk maakt die ook maar de minste concurrentie vormt voor de farmaceutische industrie. Zo werd Ingrid Holvoet door Skepp als een gekkin en een crimineel voorgesteld, omdat zij mensen volledig en voorgoed kan genezen die – vanzelfsprekend – niet door de medische industrie kunnen geholpen worden.

   http://ingrid-holvoet.com/ingrid-holvoet-skepp/ingrid-holvoet-en-skepp-ingrid-holvoet/

 4. henri

  John Wervenbos schreef :
  “Tussen David Icke en Rudolf Steiner bestaan HEMELBREDE en levensgrote verchillen. Met de ideeën, opstelling en handelswijze van Icke kan en zal ik me nooit en te nimmer kunnen verbinden.”

  “Dit gegeven dus wordt in alle werken van David Icke uit de doeken gedaan en wij zagen hierin een aanknopingspunt met de antroposofie.”

  “Hoe komt David Icke tot deze oud-Indische wijsheid, “Dit ben jij – Tat tvam asi” ? Wellicht door een inwijding tot op een bepaald niveau. Zie hierover Rudolf Steiner ”

  Het antwoord leest u hier :

  http://users.telenet.be/antroposofie/vanaf40/b66def.htm#001

  1. henri

   …en er tevens helaas geen sikkepit van heeft begrepen, ha ha maar liever .Wat triestig dat alles wat het spreekgestoelte wil veroveren in de vereniging van de antroposofie en cahiertjes er wil op na houden door Ahriman belazerd wordt .
   Zie de spreuk van Goethe ..over der teufel ..”het volkje heeft he tniet in de gaten ….’

 5. Haike

  Nou…

  Deze heb ik destijds volledig gemist.. Een ding is zeker; het zal niet ongemerkt aan de Akashakroniek voorbij zijn gegaan.

 6. De echte Big Brother. En zeker, Feyenoord won de beker.

  Hier (2 maart 2016) mijn vervolgcommentaar op de handel en wandel van Van den Broeke, waarmee wordt ingehaakt op deze video:

  Medium Robbert van den Broeke bekent foute uitspraken op tape: ” God straft Irene Moors’

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s