Lichtbeelden

Veel verschijnselen van het hedendaagse culturele leven werken destructief op het fysieke lichaam, bijvoorbeeld in het bijzonder ook de lichtbeelden, die het etherlichaam beslist beschadigen. Lichtbeelden prikkelen ook de zinnelijkheid.

Bron: Rudolf Steiner – GA 130 – Das esoterische Christentum und die geistige Führung der Menschheit – Keulen, 29 januari 1911 (bladzijde 326)

P.S. Ik neem aan dat Steiner met Lichtbilder bedoelt films en projectie van foto’s (zoiets als wat men vroeger wel toverlantaarn noemde). Of zou hij ook nog gewone papieren foto’s bedoelen, want Lichtbild betekent ook foto. Omgezet naar deze tijd zal met Lichtbilder ook wel worden bedoeld televisie, computer, tablet en smartphone. Dit zou dan dus allemaal ongunstig voor de gezondheid zijn. Een zorgwekkende zaak, want zeer veel mensen maken een groot deel van de dag gebruik van computer, televisie enz. Ik zelf lees ook vrijwel geen papieren boeken meer, ik lees ze bijna altijd op de smartphone. Kranten en tijdschriften las ik toch al niet veel, maar dat gaat nu ook bijna altijd op smartphone of computer.